Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C2 definitions from the Ceder Chest of C1 and C2 Ceder Chest of C1 and C2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
  

3 By 1 Triangle Formation

3 By 1 Triangle je formace čtyř tanečníků následujícího tvaru:


any Tagging Call Your Neighbor

 1. Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice;
 2. Follow Your Neighbor.

Končí ve Wave.


anything & Circle (fraction)

Z vhodných formací.

Všichni nebo Center 4 provedou figuru anything. Outside 6 se posunou o jednu pozici jako při Swing & Circle 1/4.


anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up

Nahraďte první Circulate dané figury (Coordinate, Motivate, Percolate nebo Perk Up) figurou anything. Pokud je anything Circulate, slovo Circulate se vynechává. POkud je anything (Split) Counter Rotate 1/4, vynechává se "Rotate 1/4". Způsob, jakým caller figury řekne, je velmi důležitý. Pokud řekne Scoot Back (pauza) Motivate, pak udělejte Scoot Back a celý Motivate. Nicméně pokud řekne Scoot Back Motivate jako jednu frázi, pak nahraďte první Circulate figury Motivate figurou Scoot Back. Někteří calleři používají ještě po figuře anything příponu "er's", aby bylo jasné, o co jde (např. Scoot Backer's Motivate). Daná figura (Coordinate, Motivate, Percolate nebo Perk Up) musí začínat Circulate.

anything Coordinate [C2]: Figura anything nahrazuje první Circulate.

anything Motivate [C2]: Figura anything nahrazuje první Circulate. Pokud anything končí slovem 'Circulate' nebo 'Rotate 1/4', jsou tato slova vypuštěna. Například In Roll Motivate je In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4, Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up.

anything Percolate [C2]: Proveďte figuru anything; pak Finish Percolate (1/2 Circulate; Center Line Hinge & Cross, ostatní Any Hand Turn Thru). Obvykle končí v Back-to-Back Lines nebo T-Bones.

anything Perk Up [C2]: Proveďte figuru anything; pak Finish Perk Up (1/2 Split Circulate; Center Line Hinge, Circulate & Trade, ostatní (Concentric) Circulate 2x). Obvykle končí v Parallel Two-Faced Lines. Figura anything nahrazuje první Circulate.


anything The "K"

Z vhodných formací.

Udělejte figuru anything; Centers Trade, Ends U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků (tzn. 1/4 Out & Roll).


n By m Transfer | Checkmate (The Column)

Z formace Columns.

Prvních n tanečníků dělá část figury, která je normálně prováděna prvními dvěma tanečníky. Posledních m tanečníků dělá část figury, která je normálně prováděna posledními dvěma tanečníky.

Například:

 • Normální Checkmate The Column je 2 By 2 Checkmate, protože první dva tanečníci dělají jednu část a poslední dva druhou.
 • Normální Transfer The Column je 2 By 2 Transfer The Column.
 • Box Transfer je 1 By 1 Transfer The Column.

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Z formace Columns. První tři tanečníci Column Circulate o čtyři pozice & 1/4 In, tanečníci #4 Circulate o tři 3 pozice, 1/4 In, & Circulate. Končí v Parallel 3 & 1 Lines.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Z formace Columns. První tři tanečníci dělají Transfer (jako skupina tří tanečníků Trail Off , pak individuálně 1/4 In), tanečník #4 Circulate 1 & 1/2 and Cast Off 3/4; (Všichni) Center 4 Extend The Tag, ostatní Step Ahead tak, aby skončili ve formaci Parallel 3 & 1 Lines.


Alter & Circulate

Z formace Parallel Waves nebo Eight Chain Thru.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 3/4, Ends U-Turn Back;
 3. Outside 4 Circulate, Very Centers Trade;
 4. každý Diamond Counter Rotate 1/2;
 5. Flip The Diamond.

Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Alter & Circulate má pět částí.


Bounce anyone

Z formace Two-Faced Line.

 1. Veer Back-to-Back;
 2. označení tanečníci U-Turn Back ve směru pohybu.

Končí v 2 x 2.

Figura Bounce má dvě části.


Catch n

Z Facing Couples, R-H Wave a dalších vhodných formací.

 1. Square Thru on the n-th hand (Step To A Wave);
 2. Centers Trade;
 3. všichni Step & Fold.

Končí ve formaci Mini-Wave Box.


Chain The Square

Z formace Eight Chain Thru (nebo Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn a Veer Left, Centers Step To A L-H Wave, Very Centers Left-face U-Turn Back, Courtesy Turn a As Couples Extend.

Končí ve formaci Parallel R-H Two-Faced Lines.


Checkpoint anything By anything

Z formací 1 x 8, Point-to-Point Diamonds a dalších vhodných formací, které mají Centers na každé straně formace.

Centers na každé straně (of each side) pracují spolu kolem Very Centers a udělají první anything figuru (pokud je to možné, tak skončí blízko krátké osy výchozí formace; viz poznámka níže); Zbylí Outsides (2 nebo 4 tanečníci) se posunou směrem ke středu (beze změny směru pohledu) a společně s původními Very Centers provedou druhou anything figuru.


Chisel Thru

Z formace Facing Lines (nebo R-H Tidal Wave).

 1. Concentric Pass In;
 2. Ends Pass In, Centers Pass Out;
 3. všichni Pass In.

Končí ve formaci Facing Lines.

Chisel Thru má tři části.

Alternativní definice: Concentric Pass In; Split Pass In; Pass In.


Circle (fraction) To A Wave

Z formace Facing Couples.

 1. Circle Left 1/4 (nebo daný zlomek (fraction));
 2. Beaus Walk, Belles Dodge.

Končí ve formaci R-H Mini-Wave Box.

Circle To A Wave má dvě části.


Counter

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Centers Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold.

R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves;
L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

Crazy Concept

 1. Každá strana (each side) provede danou figuru;
 2. Centers provedou danou figuru;
 3. Každá strana (each side) provede danou figuru;
 4. Centers provedou danou figuru.

Tento CONCEPT má čtyři části.

Poznámka: pokud je danou figuru možno provést jak z boxu, tak z řady (např. z Parallel Waves 1/2 Crazy Counter Rotate 1/4), upřednostněte provedení v boxu.


Criss Cross The Shadow

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu, nebo z Promenade (v takovm případě označení tanečníci pracují jako Leaders v Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
Jako jeden pohyb 1/2 Zoom & Slide, potom Cast Off 3/4 and Spread;

Out-Facing Centers:
Cloverleaf and Slither;

In-Facing Centers:
(Concentric) Cross Extend, Hinge, and Extend.

V případě potřeby se dorovnejte do Parallel Lines.


Criss Cross Your Neighbor

Z formace Mini-Wave Box nebo vhodné T-Bone 2 x 2

Trailers Cross Extend and Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread, Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run.

Mini-Wave Box končí ve Wave za druhou ruku.


Cross & Wheel FAMILY

Cross & Wheel As Couples Hinge; As Couples Step & Fold.
Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Very Centers Trade; As Couples Step & Fold.
Grand Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Triple Trade; As Couples Step & Fold.
Single Cross & Wheel Hinge; Step & Fold.
Single Cross Trade & Wheel Hinge; Centers Trade; Step & Fold.
Grand Single Cross & Wheel Hinge; Grand Step & Fold (Very Ends Fold, ostatní Step Thru).
Grand Single Cross Trade & Wheel Hinge; středové dvojice tanečníků Trade; Grand Step & Fold (Very Ends Fold, ostatníStep Thru).

Cross Back

Z formace Mini-Wave box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders U-Turn Back, Trailers Diagonally Pull By za vnější ruku.

Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box za druhou ruku.


Cross Concentric Concept

 This page is still being implemented! 
Try again at a later date.
Z formací osmi tanečníků, které sestávají ze 4 Outsides a 4 Insides.

Vnitřní čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili vně formace. Vnější čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili uvnitř formace.

Cross Concentric je totéž co Concentric [C1] kromě toho, že vnitřní tanečníci končí venku a naopak.

Concentric pravidla pro případ, kdy výsledná formace má jiný tvar než výchozí, jsou také platná pro Cross Concentric. Detaily níže v sekci 'Shape Changing' (změna tvaru).


Cross Invert The Column (fraction)

Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

Prvních n tanečníků (kde n koresponduje s daným zlomkem (fraction), viz první poznámka níže) jako celek Trail Off tak, aby skončili v Concentric Columns of n. Ostatní tanečníci se za použití Circulates pohnou dopředu a zformují kompaktní formaci.


Cross Ramble

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Outsides Cross Cast Back, Centers udělají Everybody Cross Fold (tancováno jako Step Thru & Partner Trade); všichni Slide Thru.

3/4 Tag končí ve formaci generalized Columns.

Figura Cross Ramble má dvě části.


Cross The "K"

Z formací Facing Lines, Eight Chain Thru a dalších vhodných.

 1. Cross Trail Thru;
 2. Centers Trade, Ends U-Turn Back tak, že se točí směrem od středu (tzn. 1/4 Out & Roll).

Facing Lines končí ve Facing Lines; Eight Chain Thru končí v Eight Chain Thru.

Figura Cross The "K" má dvě části.


Detour

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu, nebo dalších vhodných formací s Ends v tandemu.

Outsides 1/2 Zoom & Hinge. Centers Counter Rotate 1/4.


Disconnected (formation) Concept

Identifikovaní tanečníci spolu pracují ve formaci, která má díry/je přerušená buď prázdným místem nebo jinými tanečníky. Identifikovaní tančníci musí po provedení figury skončit na stejných úrovních, jako byly pozice, ze kterých začinaly, nebo aspoň co nejblíže k nim.


Dodge anything

Z vhodných formací s Centers v 2 x 2.

Center 4 (Concentric) Walk & Dodge, ostatní udělají svou část figury anything.


Drop direction

Z formací Diamond nebo Generalized Single 1/4 Tag s Centers v Mini-Wave.

Centers udělají svoji část Extend the Tag. Ostatní se otočí o 1/4 daným směrem (direction) (relativně k vlastní formaci čtyř tanečníků). Všichni se zarovnají do 2 x 2.


Exchange The Diamond

Z formací Twin Diamonds a Point-to-Point Diamonds.

Udělejte celkem 4x Diamond Circulates, z nichž jednou se jedná o Interlocked verzi. Interlocked Diamond Circulate děláte poté, co se stanete Very Centers. Exchange The Diamond může být dělen na čtvrtiny.


Fascinate

Z formace Parallel Two-Faced Lines a dalších vhodných.

Centers Any Hand 3/4 Thru, Ends Circulate jeden a půl; Outside 4 ze vzniklé Line of 6 Concentric Wheel & Deal, zbylí venkovní tanečníci Counter Rotate 1/4.

Končí ve formaci 1/4 Tag.


File To A Line

Z formace Generalized Columns.

Ends se rozestoupí (tak, aby vytvořili mezi sebou dvě taneční pozice). Centers udělají 2x Phantom Column Circulates; Pak se všichni dorovnají do výsledných Lines.


Funny formation Circulate

Proveďte v dané formaci Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud:

 1. jiný tanečník bude dělat Circulate na vaši pozici a zároveň
 2. nikdo jiný nebude dělat Circulate na vaši budoucí pozici.

{n} značí kolikrát je potřeba aplikovat výše uvedená pravidla. Po každém provedení Funny formation Circulate znovu vyhodnoťte svou pozici. Většinou se mohou pohnout jen ti tanečníci, kteří v dané formaci na sebe koukají.


Funny Concept

Koncept Funny CONCEPT znamená, že každou část figury dělají pouze ti tanečníci, ci ji mohou provést aniž by useli použít fantómy a aniž by skončili na stejném místě jako jiný tanečník.

Poznámka: Funny nutně neznamená, že další část figury dělají ti, co se na sebe koukají.


Funny Square Thru (n)

Z formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných.

Ti, co se na sebe koukají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By; (konec Funny Square Thru 1)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 2)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Right Pull By; (konec Funny Square Thru 3)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 4)

Ti, co dělají Pull By musí postupně střídat ruce. Zároveň, pokud to nebyla poslední ruka, dělají oba 1/4 In (směrem ke sředu své formace). Po posledním Pull By se nikdo netočí.


Grand Chain Eight

Z formací Double Pass Thru, Eight Chain Thru, Facing Lines a dalších vhodných.

Ti, co mohou, Right Pull By; všichni Step to a L-H (Mini-)Wave (za použití tzv. move along, neboli postoupením dopředu, v případě potřeby do oblouku); Centers Courtesy Turn s Ends 1/4; provedení je jako Left-face U-Turn Back, přiložení pravé ruky na záda druhého tanečníka a pak Bend The Line.


Here Comes The Judge

Z formace Line (obvykle čtyř tanečníků) s Ends koukajícími stejným směrem.

Here Comes The Judge [C2]: Koncový Belle (ten nejvíc vpravo) dělá svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k původní pozici End nejvíc vpravo. Končí v Line.


Hocus Pocus

Z vhodných formací, vetně 2 x 4, Twin Diamonds, 1/4 Tag apod.

Outsides provedou 2x Phantom "O" Circulates, Centers Trade.


Hubs | Rims Trade Back | anything

Hubs | Rims Trade Back začíná ve formaci Parallel Lines nebo Thar | Promenade.

Hubs | Rims Trade anything začíná ve formaci Line a dalších vhodných formací.

Hubs Trade Back | anything:
Všichni Partner Trade; původní Hubs (původní Centers, co jsou teď Ends) Circulate nebo provedou figuru anything.

Rims Trade Back | anything:
Všichni Partner Trade; původní Rims (původní Ends, co jsou teď Centers) Circulate nebo provedou figuru anything. Pokud figura anything není pro osm tanečníků, pracují Centers jako při Concentric konceptu.

Inlet

Z formací Parallel Waves nebo vhodných Parallel 3 & 1 Lines (Koncoví musí být v tandemu; Lead End & a jeho sousedící tanečník musí být v Mini-Wave).

Ven koukající End a jeho sousedící tanečník Recycle, dovnitř koukající End a jeho sousedící tanečník dělají svou část Split nebo Facing Recycle a zarovnají se tak, aby skončili ve vlně uprostřed.

Končí ve formaci 1/4 Tag.


Interlocked 3 By 1 Triangles Formation

Příklady symetrických Interlocked 3 By 1 Triangles:

 
   

tanečníci pracují spolu a
tanečníci pracují spolu ve formaci 3 By 1 Triangle

Stejně jako 3 By 1 Triangles, i Interlocked 3 By 1 Triangles jsou obvykle Generalized Tandem-Based Triangle, nikoliv Wave-Based Triangle.


Interlocked Triangle Formation

Interlocked Triangles sestává ze dvou sousedících formací Triangle, jejichž tanečník nejblíže středu pracuje se vzdálenějšími tanečníku druhé formace Triangle.


Invert The Column (fraction)

Z formace Parallel Columns.

Prvních n tanečníků (kde n koresponduje s daným fraction, tedy např. z formace Parallel Columns of 4, n=1 pro 1/4; 2 pro 1/2; 3 pro 3/4; 4 plné provedení), jako Tandem n provedou Peel Off tak, aby skončili v Concentric Columns of n. Zbylí tanečníci jsou dopředu (za použití Circulate) a utvoří kompaktní formaci.


anyone Kick Off

anyone Kick Off:
Z formace Couple, Mini-Wave, a dalších vhodných formací.
Označení tanečníci udělají svoji část Run & Roll. Ti tanečníci, kteří stojí na místě, kde označený tanečník skončí, udělají svoji část Partner Tag.

anyone Cross Kick Off:
Z formace Line a dalších vhodných formací.
Označení tanečníci udělají svoji část Cross Run & Roll. Ti tanečníci, kteří stojí na místě, kde označený tanečník skončí, udělají svoji část Partner Tag.

Lateral Substitute

Centers (nebo označení tanečníci) se posunou stranou směrem ven (nebo směrem k neoznačeným tanečníkům), kteří se naopak posunou na uvolněné místo.


anyone Like A Ripple Concept

Z vhodných formací.

Označení tanečníci prováději danou figuru tak, že postupně používají další tanečníky nezbytné pro provedení každé části.

Končí v různých formacích.


Lines anything Thru

Z vhodných formací, ve kterých Outside 4 mohou udělat Circulate. Například Parallel Lines, Galaxy, Hourglass, Twin Diamonds, Thar atd.

Centers provedou figuru anything (pracují spolu uprostřed), Outsides Circulate.

Končí v různých formacích.


Little More

Z formace 1/4 Tag a dalších vhodných.

 1. Little;
 2. Center 4 Box Circulate.

Generalized 1/4 Tag končí v Parallel Lines.


direction Loop n

Označení tanečníci provedou Run daným směrem (direction) a minou přitom n tanečních pozic. Neoznačení tanečníci se vůbec nehýbají ani nijak nerovnají.


Offset Column | Line | Wave Formation

Offset FORMACE je formace, která je rozdělena na dvě stejné sub-formace, které jsou vůči sobě posunuté podél oné dělící čáry.


Once Removed Concept

Rozdělte celkovou formaci podél dlouhé osy na jednotlivé roviny (např. formace 1x8 má osm rovin. Formace 2x4 má čtyři roviny). Tanečníci vždy ob jednu rovinu pracují spolu. Po provedení figury musí tanenčíci z jedné sady rovin skončit ve stejné sadě jako na začátku.


Once Removed Diamond Concept

Z formace získané z Parallel Two-Faced Lines po Outsides Concentric Follow Thru.

Once Removed Diamond je Diamond, ve kterém pracujete s tanečníky vždy ob jednoho od vás.


Outlet

Z formací obecný 1/4 Tag.

Outsides udělají svoji část Facing or Split Recycle, Centers udělají svoji část Facing nebo Split Recycle. Pracují diagonálně s těmi venkovními tanečníky, na které se kouká koncový ze středové řady.

Končí v Parallel Waves.


Parallelogram Formation

Parallelogram je offset 2 x 4, který má typicky následující tvar:

 
Odtud...   nebo odtud...
 
Si myslete, že pracujete zde.

Peel To A Diamond

Z vhodných formací 2 x 2 a vhodných "Z" (tedy "Z" získané z Wave po Ends Fold).

Leaders Peel Off | Trail Off, Trailers (Step Ahead v případě potřeby) & Hinge.

Pokud není provedeno z T-Bone, končí v Diamond.


Perk Up

Z formací Parallel Waves a Parallel Inverted Lines.

Circulate; 1/2 Split Circulate; Centers Hinge, Box Circulate & Trade, Ends Circulate 2x (okolo středových).

Parallel Waves končí v Parallel Two-Faced Lines.


Relocate (The formation)

Z dané formation, případně dalších vhodných.

Very Centers Arm Turn 3/4, ostatní Counter Rotate 1/4.

Končí v dané formation.


Relocate The Diamond

Z formace Twin Diamonds.

Very Centers Arm Turn 3/4, ostatní Counter Rotate 1/4.

Končí v Twin Diamonds.


Reshape (The Triangle)

Z formací Wave-Based Triangle nebo Tandem-Based Triangle.

Jděte dopředu na další Triangle pozici a změnte směr pohledu o 90° nebo 180° tak, abyste změnili Tandem-Based Triangle na Wave-Based Triangle nebo naopak.


Reverse Crazy CONCEPT

 1. Centers provedou danou figuru.
 2. každá strana provede danou figuru;
 3. Centers provedou danou figuru.
 4. každá strana provede danou figuru.

Tato figura má čtyři části.


Reverse Cut | Flip The Diamond

Z formace Diamond.

Reverse Cut The Diamond [C2]:
Centers Trade & Spread, Points Diamond Circulate.

Reverse Flip The Diamond [C2]:
Centers Phantom Run (Flip away od sebe), Points Diamond Circulate.

Končí v Line.


Reverse Cut | Flip The Galaxy

Z formace Galaxy.

Reverse Cut The Galaxy:
Centers Trade & Spread, Outsides Galaxy Circulate.

Reverse Flip The Galaxy:
Centers Phantom Run (flip away od sebe), Outsides Galaxy Circulate.

Končí v Parallel Lines.


Ripple (The Line | Wave) | n

Z formac Line a Alamo Ring.

Označen tanečnci dělaj postupně Partner Trade (začnou směrem ke středu formace) tak dlouho, dokud se nedostanou na konec formace. Ripple n znamen s kolika tanečnky se m udělat Trade. n můe obsahovat i zlomek (např. Ripple 2 & 1/2 znamen Partner Trade se dvěma tanečnky a pak 1/2 Partner Trade s tm třetm).


Rotary Spin | anything

Rotary Spin [C1]: Z formace Eight Chain Thru (a Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave and Cast Off 3/4. Končí v Parallel R-H Waves.

Rotary anything [C2]: Z formace Eight Chain Thru (a Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave a provedou figuru anything. Koncová formace (závislá na anything figuře) mohou být Parallel Lines, Diamonds, Hourglass atd.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate a Reverse Single Rotate) jsou rozprostřeny přes několik Challenge levelů podle toho, z jaké výchozí formace jsou prováděny.

Na C1
mohou být Rotates callerovány pouze z formace Generalized Squared Set nebo nějaké podobné (např. pouze Ends z Columns)
Na C2
mohou být Rotates callerovány i z formací Parallel Lines a 2 x 2 (např. In Your Block Single Rotate 1/4).
Na C3B
Mohou být Rotates callerovány i z Columns.

Jak tancovat Rotates:
 1. Identifikujte střed své formace.

  Střed vaší formace je zároveň střed čtverylky (zvaný "flagpole"), kromě následujících případů:

  1. Jestliže jste ve formaci 2 x 4 a jedná se o Lines, výš střed je střed každého Box (tzn. pracujete Split). Jestliže jste ve 2 x 4 T-Bone, střed pro tanečníky v Column je flagpole, zatímco pro tanečníci v Line pracují Split.
  2. Jestliže Rotate předchází slovo Split, pak rozdělte celou formaci na dvě stejné sub-formace. Střed každé sub-formace je i střed otáčení. Z formace 2 x 4 Split znamená rozdělení na dvě formace 2 x 2, nikoliv dvě 1 x 4.
  3. Pokud slovo Rotate předchází jméno formace, ve které se má pracovat, je za střed otáčení zvolen střed dané formace. Například z formace Columns povel 'Each Column Single Rotate 1/4'. V takovém případě je středem otáčení střed formace 1 x 4.
 2. Otočte se o (Turn) 1/4 relativně směrem ke zvolenému středu podle následujících pravidel:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuálně 1/4 do směru promenády (To Promenade)
  Reverse Single Rotate Individuálně 1/4 proti směru promenády (To Reverse Promenade)

  1/4 To Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše levé rameno směřovalo do středu vaší formace.
  1/4 To Reverse Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše pravé rameno směřovalo do středu vaší formace.
 3. Counter Rotate danou fraction kolem zvoleného středu.

  Z formace Squared Set se aktivní tanečníci otáčejí kolem středu čtverylky. Neaktivní tanečníci by se měli přesunou doprostřed čtverylky.


Sets In Motion

Z formace Parallel Lines a dalších vhodných.

Centers Hinge, Very Center Two Trade, a všichni 4 Centers Roll. OutsidesCirculate 1 & 1/2; ti Outsides, kteří skončí na stejné úrovni jako výsledná Center Column udělají Face In; ti v Center Column (obvykle 6, ale někdy 4 nebo 8 tanečníků) začnou 'Grand' Pass Thru dokud původní Center 4 opustí střed a zbylí Trailing tanečníci mají kompaktní pravorukou formaci; původní Center 4 udělají první tanečník Left Peel Off a druhý tanečník Right Peel Off a dorovnají se spolu do páru (také se dá říci Zag-Zig & Explode).

Obvykle končí v R-H 1/4 Line nebo L-H 1/4 Tag.


Shazam

Z formace Mini-Wave (nebo Facing Dancers).

 1. Arm Turn 1/4;
 2. U-Turn Back.

Končí v Mini-Wave za druhou ruku.

Shazam má dvě části.


Solid CONCEPT

Označení tanečníci nebo tanečníci v označené formaci pracují jako jedna jednotka (podobně jako As Couples nebo Tandem) a spolu s ostatními provedou danou figuru.


Split Swap (Around)

Z formac Facing Couples a T-Bone 2 x 2, ve kterch jsou vichni Trailer.

Split Swap:
Jako jeden pohyb Belles Box Circulate & 1/4 Right, Beaus 1/4 Right & Box Circulate.

Reverse Split Swap:
Jako jeden pohyb Beaus Box Circulate & 1/4 Left, Belles 1/4 Left & Box Circulate.

Proveden z formace Facing Couples konč v Back-to-Back Couples.


Split Trade Circulate

Z formace Inverted Box (jedna prav a jedna lev Mini-Wave) a dalch vhodnch 2 x 2.

Leaders Box Circulate, Trailers Crossover Circulate (ve svm boxu).

Konč v 2 x 2.


Stack The Line

Z formac Tandem Couples, Mini-Wave Box a vhodnch T-Bone 2 x 2.

Vichni 1/4 In; původn Leaders jdou dopředu k tanečnkovi před sebou a vytvoř s nm pravou mini-vlnu, zatmco původn Trailers v přpadě potřeby ustoup stranou a dorovnaj se do pravho Mini-Wave Boxu.

Konč v pravm Mini-Wave Boxu, pokud nen figura provděna z T-Bone 2 x 2.


Stagger Concept

Stagger znamen, e z formace 16-Matrix, typicky Interlocked Blocks [C1], pracujete, jako byste byli v Columns. Po dokončen figuty se mus kad tanečnk postavit na původn obsazen msta formace. Shape-changing fogury jsou dovolen jen za podmnky, e bude jasn, kam se m kad tanečnk po skončen figury postavit. Pokud je vchoz formace Interlocked Blocks, pouijte pro určen vslednho postaven diagonlu.


Step And anything

Z různch formac.

Centers Step Ahead (obvykle Press Ahead); Ends provedou anything call.


Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Z formace osmi tanečnků (2 x 4 pro Stretched Box; 1 x 8 pro Stretched Column | Line | Wave).

Prohldněte si formaci podl dlouh osy a sprujte tanečnky po dvojicch (sousedc tanečnky). Kad vnitřn dvojice pracuje s nejvzdlenějm venkovnm prem. Figuru skončete tak, e vichni čtyři tanečnci jsou na t vzdlen straně.


Swap The Wave

Z vlny.

Jako jeden pohyb Step Thru, vsledn Beaus 1/4 Right & Wheel Thru.

Konč v Back-to-Back Couples.


Swing Along

Z formac Tidal Wave, Facing Lines nebo 1 x 8 Inverted Line.

Arm Turn 1/2; Vnitřn tři pry Hinge a (Columns of 3) Circulate. Very Ends Counter Rotate 1/4; Center 6 Grand Peel & Trail (#1 Peel Off, ostatn Extend and Trade), mezitm venkovn Extend.

Proveoden z Tidal Wave a Facing Lines konč v Parallel Waves.


Triangle [Working As A Box] Concept

Triangle [Working As A Box (fungujc jako Box)] CONCEPT umoňuje proveden figury, kter se normlně děl z 2 x 2, tak z obecnho Tandem-Based Triangle.

Pokud caller neřekne jinak, tak Apex (vrchol) vdy pracuje jako Trailer, zatmco tanečnci v zkladně trianglu maj sv jasn Leader-Trailer role. To vn do proveden figury jednoho fantma, kter funguje společně s tanečnky. Po proveden figury fantm můe, ale nemus zůstat (viz poznmky dle).


Truck

Truck:
Boys krok o jednu pozici stranou doleva;
Girls krok o jednu pozici stranou doprava.

Reverse Truck:
Boys krok o jednu pozici stranou doprava;
Girls krok o jednu pozici stranou doleva.

Turn To A Line

Z vhodn formace 2 x 2.

Jako jeden pohyb Zig-Zag, dokončete The Tag (Tandem Step Thru) a otočte se o 1/4 stejnm směrem, jako na začtku.

Formace, kter nen T-Bone 2 x 2, konč v obecn ředě.


Unwrap The formation

Z dan formace formation.

Dva tanečnci, kteř jsou nejble středu čtverylky a koukaj dovnitř, vedou Unwrap tak, e jdou přmo rovně (přpadně trochu divnitř, pokud je zapotřeb) a stanou se #1 v Column. Ostatn tanečnci dělaj formation Circulates dokud se nedostanou na původn pozici vedoucho tanečnka, odkud pokračuj u jen rovně za vedoucm tanečnkem.

Konč v Columns.


Vertical anything

Z formac, kter nejsou T-Bone 2 x 2.

Pr koukajc ven (pokud existuje) Single Wheel. Pr koukajc dovnitř (pokud existuje) uděl 1/2 of a Half Sashay. Tanečnci v mini-vlně (pokud existuje) udělaj Leads Fold. Pak vichni udělaj figuru anything. Typickou figuru anything lze provst z formace 1 x 4.


Walk Out To A Wave

Z formace Columns

#1 a #2: Trail Off a nov Ends (#1) Run;
#3: Circulate and U-Turn Back (směrem ke středu);
#4: Circulate and Press Out.

Mini-Wave Columns konč v Parallel Waves.


Wheel The Ocean | Sea

Z formac Back-to-Back Couples nebo Tandem Couples.

Wheel The Ocean [C2]:
Leaders (nebo označen tanečnci) Wheel Around; Belles diagonally Right Pull By. Konč v pravm Mini-Wave Boxu.

Wheel The Sea [C2]:
Leaders (nebo označen tanečnci) Wheel Around; Belle Walk, Beau Dodge. KOnč v levm Mini-Wave Boxu.

Wheel The Ocean | Sea m dvě čsti.


Zip Code n

Z formace 2 x 4, ve které jsou Centers v Generalized Columns, a z dalších vhodných formací.

Centers 1/4 Out and Run (směrem od středu čtverylky) kolem Outside (kteří se přesunou do středu beze zmeny směru pohledu). Tím se původní Centers dostanou ven a koukají se na sebe. To je Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); atd.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c2&language=czech
13-April-2024 08:45:42
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL