Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Unwrap The {formation} [C2]
   (Jim Rager 1976)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z dané formace formation.

Dva tanečníci, kteří jsou nejblíže středu čtverylky a koukají dovnitř, vedou Unwrap tak, že jdou přímo rovně (případně trochu divnitř, pokud je zapotřebí) a stanou se #1 v Column. Ostatní tanečníci dělají formation Circulates dokud se nedostanou na původní pozici vedoucího tanečníka, odkud pokračují už jen rovně za vedoucím tanečníkem.

Končí v Columns.

Poznámky:
  • Ti, co vedou Unwrap, by se měli zvednutím ruky identifikovat, aby ostatní věděli, koho následovat.
  • Tanečníci vedoucí Unwrap jdou rovně beze změny směru pohledu.
  • Caller může označit někoho jiného, kdo povede Unwrap. Tento označený tanečník jde rovně, ostatní dělají formation Circulates do doby, než se dostanou na jeho místo, odkud pokračují rovně.
  • formation může být
  • Z něktyerých formací (např. Twin Diamonds) se tanečníci musí posunout k sobě, aby utvořili kompaktní Columns. Třeba z Twin Diamonds, kdyby šel trailing point rovně a všichni ostatní za ním, tak by hned nevznikly kompaktní Columns. Tanečníci se musí posunout k sobě a zarovnat.

Unwrap The Galaxy  ( a zavádějí )

 
 
před
Unwrap The Galaxy
 po
Unwrap The Butterfly  ( a zavádějí )

 
 
před
Unwrap The Butterfly
 po
Unwrap The Diamonds  ( a zavádějí )

 
 
před
Unwrap The Diamonds
 po
Very Centers lead Unwrap The Diamonds  ( a zavádějí )

 
 
před
Very Centers lead
Unwrap The Diamonds
 po
Unwrap The Diamonds (from Facing Diamonds)

Poznámka: v tomto případě jde každý opatrně svou část.
Tanečníci skončí na stejném místě, proto dostoupí do pravé mini-vlny.


 
 
před
Unwrap The Diamonds
 po

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (oboje začíná ve formaci Offset Diamonds):

  • Offset Unwrap The Diamonds: Končí v Offset Columns.
  • Unwrap The Offset Diamonds: Končí v normálních Columns.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Offset Unwrap The Diamonds

po
Unwrap The Offset Diamonds

Wrap To A formation [C3A] (Lee Kopman 1976): Z formace Columns. TaneÄŤník #1 udÄ›lá 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate 2, taneÄŤník #2 Circulate, 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate, taneÄŤník #3 dancer Circulate 2 & 1/2, taneÄŤník #4 dancer Circulate 3; V pĹ™ípadÄ› potĹ™eby se všichni dorovnají do dané formation.

CALLERLAB definition for Unwrap The (Formation)

Choreography for Unwrap The formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/unwrap.php?language=czech&level=C2
12-June-2024 17:29:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL