Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Unwrap The {formation} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Unwrap The formation -- [C2]
   (Jim Rager 1976)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z dané formace formation.

Dva tanečníci, kteří jsou nejblíže středu čtverylky a koukají dovnitř, vedou Unwrap tak, že jdou přímo rovně (případně trochu divnitř, pokud je zapotřebí) a stanou se #1 v Column. Ostatní tanečníci dělají formation Circulates dokud se nedostanou na původní pozici vedoucího tanečníka, odkud pokračují už jen rovně za vedoucím tanečníkem.

Končí v Columns.

Poznámky:

  • Ti, co vedou Unwrap, by se měli zvednutím ruky identifikovat, aby ostatní věděli, koho následovat.
  • Tanečníci vedoucí Unwrap jdou rovně beze změny směru pohledu.
  • Caller může označit někoho jiného, kdo povede Unwrap. Tento označený tanečník jde rovně, ostatní dělají formation Circulates do doby, než se dostanou na jeho místo, odkud pokračují rovně.
  • formation může být
  • Z něktyerých formací (např. Twin Diamonds) se tanečníci musí posunout k sobě, aby utvořili kompaktní Columns. Třeba z Twin Diamonds, kdyby šel trailing point rovně a všichni ostatní za ním, tak by hned nevznikly kompaktní Columns. Tanečníci se musí posunout k sobě a zarovnat.

Unwrap The Galaxy  ( a zavádějí )
 

 
před
Unwrap The Galaxy
 po

Unwrap The Butterfly  ( a zavádějí )
 

 
před
Unwrap The Butterfly
 po

Unwrap The Diamonds  ( a zavádějí )
 

 
před
Unwrap The Diamonds
 po

Very Centers lead Unwrap The Diamonds  ( a zavádějí )
 

 
před
Very Centers lead
Unwrap The Diamonds
 po

Unwrap The Diamonds (from Facing Diamonds)

Poznámka: v tomto případě jde každý opatrně svou část.
Tanečníci skončí na stejném místě, proto dostoupí do pravé mini-vlny.


 
 
před
Unwrap The Diamonds
 po

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (oboje začíná ve formaci Offset Diamonds):

  • Offset Unwrap The Diamonds: Končí v Offset Columns.
  • Unwrap The Offset Diamonds: Končí v normálních Columns.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Offset Unwrap The Diamonds

po
Unwrap The Offset Diamonds

Wrap To A formation [C3A] (Lee Kopman 1976): Z formace Columns. Tanečník #1 udělá 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate 2, tanečník #2 Circulate, 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate, tanečník #3 dancer Circulate 2 & 1/2, tanečník #4 dancer Circulate 3; V případě potřeby se všichni dorovnají do dané formation.

CALLERLAB definition for Unwrap The (Formation)

Choreography for Unwrap The formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/unwrap.php?language=czech&level=C2
22-October-2019 00:54:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.