Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Galaxy Formation | Circulate [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Galaxy Formation | Circulate -- [C1]
   (Bobbie Keefe 1976)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Galaxy FORMATION tvoří Box uvnitř Diamond (box v diamantu). Jedná se o protipól Hourglass FORMATION, kterou tvoří Diamond uvnitř Box(u).

Galaxy Circulate [C1]: Z formace Galaxy. Cirkulační cesta Galaxy má osm pozic. Přesuňte se na další pozici v Galaxy (tanečníci v boxu se přesunou vnější pozici v diamantu, tanečníci v diamantu jdou na další středovou pozici). Váš nový směr pohledu je určen směrem pohledu tanečníka, který byl na vašem místě před vámi. Musíte se koukat buď stejným směrem jako on (pokud jste mu koukáte na záda) nebo směrem opačným (facing Galaxy Circulate). To znamená, že někdy se váš směr pohledu změní o 90°, někdy se nezmění vůbec. Z normálních pravorukých nebo levorukých Galaxy figura Galaxy Circulate vypadá tak, že všech osm tanečník se pohybuje po nebo proti směru hodinových ručiček. Pokud se žádní tanečníci nepotkají na stejném míste, končí figura Galaxy Circulate ve formaci Galaxy.

Galaxy FORMATION
 

Formace Galaxy vypadá takto.

Poznámky:

  • Outside 4 jsou často označování za 'Points' v Galaxy.
  • Ve vnějším diamantu nejsou žádní Centers ani Points, tudíž nenní legální callerovat něco jako Outsides Concentric Flip The Diamond).

Z Galaxy:
 

 
před
Galaxy Circulate
 po

Z Facing Galaxy:
 

 
před
Galaxy Circulate
 po

Viz také

CALLERLAB definition for Galaxy Formation
CALLERLAB definition for Galaxy Circulate

Choreography for Galaxy Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/galaxy.php?language=czech
22-October-2019 09:55:53
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.