Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Galaxy Formation | Circulate [C1]
   (Bobbie Keefe 1976)
All levels:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Galaxy FORMATION består af en Center-Box og en udvendig Diamond. Dette er det modsatte af en Hourglass FORMATION der består af en udvendig Box og en indvendig Diamond.

Galaxy Circulate [C1]: Fra Galaxy Formation: Cirkulationsmønsteret i en Galaxy består af 8 punkter. Man cirkulerer til næste position i Galaxy'en som vist nedenfor (Box-dansere cirkulerer fremad til den udvendige Diamond-position , og Diamond-danseren cirkulerer fremad til den næste Center-Box position) Din nye ansigtsretning er bestemt af danseren der står på den plads du cirkulerer til. Du skal enten have samme ansigtsretning som denne danser (gå efter ryggen), eller modsat ansigtsretning (ved Facing Galaxy Circulate). Det betyder at nogle gange vil din ansigtsretning skifte 90°C og andre gange ikke skifte overhovedet. Fra en Right Hand eller Left Hand Galaxy formation vil traffik mønsteret enten være med eller mod uret. Hvis ingen dansere optager den samme plads, ender Galaxy Circulate i en ny Galaxy

Galaxy FORMATION

 
En Galaxy ser sådan ud

Noter:
  • Outside 4 dansere bliver ofte betegnet som "Points" af Galaxy'en
  • Within the Outside Diamond, there are no Centers of the Diamond and no Points (hence it is illegal to call something like Outsides Concentric Flip The Diamond).

Fra en Galaxy:

 
 
før
Galaxy Circulate
 efter
Fra en Facing Galaxy:

 
 
før
Galaxy Circulate
 efter

See also

CALLERLAB definition for Galaxy Formation
CALLERLAB definition for Galaxy Circulate

Choreography for Galaxy Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/galaxy.php?level=master&language=denmark
17-June-2024 00:22:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL