Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Galaxy Formation | Circulate [C1]
   (Bobbie Keefe 1976)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Galaxy FORMATION tvoří Box uvnitř Diamond (box v diamantu). Jedná se o protipól Hourglass FORMATION, kterou tvoří Diamond uvnitř Box(u).

Galaxy Circulate [C1]: Z formace Galaxy. Cirkulační cesta Galaxy má osm pozic. Přesuňte se na další pozici v Galaxy (tanečníci v boxu se přesunou vnější pozici v diamantu, tanečníci v diamantu jdou na další středovou pozici). Váš nový směr pohledu je určen směrem pohledu tanečníka, který byl na vašem místě před vámi. Musíte se koukat buď stejným směrem jako on (pokud jste mu koukáte na záda) nebo směrem opačným (facing Galaxy Circulate). To znamená, že někdy se váš směr pohledu změní o 90°, někdy se nezmění vůbec. Z normálních pravorukých nebo levorukých Galaxy figura Galaxy Circulate vypadá tak, že všech osm tanečník se pohybuje po nebo proti směru hodinových ručiček. Pokud se žádní tanečníci nepotkají na stejném míste, končí figura Galaxy Circulate ve formaci Galaxy.

Galaxy FORMATION

 
Formace Galaxy vypadá takto.

Poznámky:
  • Outside 4 jsou často označování za 'Points' v Galaxy.
  • Ve vnějším diamantu nejsou žádní Centers ani Points, tudíž nenní legální callerovat něco jako Outsides Concentric Flip The Diamond).

Z Galaxy:

 
 
před
Galaxy Circulate
 po
Z Facing Galaxy:

 
 
před
Galaxy Circulate
 po

Viz také

CALLERLAB definition for Galaxy Formation
CALLERLAB definition for Galaxy Circulate

Choreography for Galaxy Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/galaxy.php?level=master&language=czech
21-June-2024 01:58:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL