Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

A2 definitions from the Ceder Chest of A1 and A2 Ceder Chest of A1 and A2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
  

All 4 Couples Concept

Z formace Squared Set (čtverylka) nebo dalších vhodných formací.

All 4 Couples CONCEPT aktivuje současně osm tanečníků, aby provedli figuru pro čtyři tanečníky.

Čtyři tanečníci na Heads provádějí společně danou figuru, zatímco současně čtyři tanečníci na Sides provádějí společně tu samou figuru.

Heads tanečníci se přesouvají na Side pozice a naopak.


All 8 Concept

Z formace obecný Thar, Squared Set a dalších vhodných formací.

Čtyři tanečníci blíže Heads pozicícm pracují spolu a čtyři tanečníci blíže Sides pozicícm pracují spolu. Všech osm tanečníků pracuje současně a volí vhodný způsob pohybu čtverylkou.

All 8 CONCEPT je podobný All 4 Couples CONCEPT [A2] ale je obvykle používán z formace Generalized Thar místo Generalized Squared Set. Mnoho callerů tyto dva koncepty zaměňuje.


Checkmate The Column

Z vhodných 2 x 4 Columns.

První dva tanečníci (#1 a #2) Circulate o 4 místa & 1/4 In. Poslední dva tanečníci (#3 a #4) 2x Circulate, 1/4 In, & Circulate.

Normal Columns končí v Parallel Two-Faced Lines.


Cut | Flip The Hourglass

Z formace Hourglass.

Cut The Hourglass:
Points slide together (ukročí k sobě) and Trade, Centers Hourglass Circulate.

Flip The Hourglass:
Points udělají Run na volné místo vedle sebe (Phantom Run), Centers Hourglass Circulate.

Obvykle končí v Parallel Lines.


Diamond Chain Thru

Z formace Twin Diamonds.

 1. Diamond Circulate;
 2. Very Centers Trade;
 3. Center 4 Cast Off 3/4.

Obvykle končí v Parallel Lines.

Figura Diamond Chain Thru má tři části.


Hourglass Formation | Circulate

Hourglass FORMATION může být vytvořena z formace Parallel Lines s Centers v Mini-Wave, když Centers udělají 1/2 Circulate.

 
Hourglass FORMATION  Typické směry pohledu
ve formaci Hourglass

Hourglass FORMATION je složená z Diamond uvnitř Box (diamant uvnitř boxu). Tanečníci v Diamond jsou Centers ve formaci Hourglass; tanečníci v Box(u) josu Ends (nebo Points) ve formaci Hourglass.

Hourglass Circulate [A2]: Z formace Hourglass. Cirkulační cesta ve formaci Hourglass má 8 míst. Jděte dopředu na další pozici v Hourglass, přesunujete s z diamantu do boxu a naopak. Směr pohledu (o 90°) tehdy a pouze tehdy, pokud jdete z nebo na pozici Point středového diamantu. Pokud Circulate nepřivede některé tanečníky na stejné místo, tak Hourglass Circulate končí v Hourglass.


In Roll Circulate

Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem.

In-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici.

Končí v Parallel Lines.


Mini-Busy

Z formace Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Any Shoulder Turn & Deal, Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; Flip The Diamond.

Končí v 1/4 Tag.


Motivate

Z formace Parallel Waves a dalších vhodných formací.

 1. Circulate;
 2. Centers Cast Off 3/4, Ends 1/2 Circulate;
 3. Center 4 Star 1/2, Outsides Trade;
 4. Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up. (Phantom Hourglass Circulate).

Parallel Waves končí v Parallel Waves.


Out Roll Circulate

Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem.

Out-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici.

Končí v Parallel Lines.


Pass & Roll

Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru a všichni Right Roll To A Wave.

Končí v R-H Mini-Wave Box.


Pass & Roll Your Neighbor

Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Right Arm Turn 3/4, Ends se individuálně otočí o 3/4 doprava (3x 1/4 Right).

Končí v L-H Wave (levé vlně).


Peel & Trail

Z vhodných formací 2 x 2 a "Z".

Leaders Peel Off, Trailers Trail Off.

Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line.


Recycle [from Facing Couples]

Z formace Facing Couples.

Beaus 1/2 Box Circulate and Right-face U-Turn Back, Belles Left Dodge and Veer Left.

Končí v R-H Wave (pravá vlna).


Remake

Z vhodných formací tří nebo čtyř tanečníků. Formace musí mít některé tanečníky v R-H Mini-Wave - například R-H Mini-Wave Box nebo Facing Diamond s Centers v R-H Mini-Wave.

 1. Kod může Right Arm Turn 1/4;
 2. ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2;
 3. ti, kdo se potkají a mohou, Right Arm Turn 3/4.

Obvykle končí ve stejné formaci, ze které se začíná.

Figura Remake má tři části.


Remake The Thar

Z formace Thar.

 1. Arm Turn 1/4 (do formace Alamo Ring);
 2. za druhou ruku Arm Turn 1/2;
 3. za další ruku Arm Turn 3/4.

Končí v Thar.


Scoot & Weave

V závislosti na výchozí formaci existují dvě mírně odlišné definice Scoot & Weave.

Z formace Mini-Wave Box (a vhodných T-Bone 2x2):
Scoot Back; Weave.
Končí ve Wave.

Z formace Single 1/4 Tag:
Extend; Arm Turn 1/2; Weave.
Končí ve Wave.

Podle výše uvedené definice je Weave ekvivalentní s Leaders 1/2 Box Circulate, Trailers Cross Extend & Hinge. Přesná definice Weave je uvedena níže.

Weave [C1] (Lee Kopman 1974): Z formace Mini-Wave Box (a vhodných T-Bone 2 x 2) nebo ze Single Eight Chain Thru. Pass Thru nebo Step Thru; Ends turn 1/4 za tím ramenem, kterým se zrovna minuli, a za druhou ruku, než je to rameno, kterým se minuli, udělají Arm Turn 1/4. Končí ve Wave.


Scoot Chain Thru

Z formace Parallel Waves:
Leaders Split Circulate, Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Končí v Parallel Waves.

Z formace 1/4 Tag:
Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Končí ve 3/4 Tag.

Single Wheel

Z formace Mini-Wave nebo Couple.

Každý tanečník pracuje jakoby byl pár: takto udělají všichni Wheel & Deal.

Mini-Wave končí ve Facing Dancers; Couple končí v Tandem Dancers.

Alternativní definice: Jako jeden pohyb Hinge & Roll.


Slip | Slide | Swing | Slither

Z formace Wave (a dalších vhodných formací čtyř tanečníků).

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Koncoví si se středovým tanečníkem vedle sebe vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

Swing:
Koncový se středovým tanečníkem vedle sebe Arm Turn 1/2.

Slither:
Centers si spolu vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

Spin The Windmill direction

Z formace Generalized 1/4 Tag, Generalized Columns s Centers koukajícími dovnitř a dalších vhodných formací.

Centers
Arm Turn 1/2; Very Centers Trade; & Cast Off 3/4.
Outsides
Individuálně otočka o 1/4 daným směrem (direction) & Circulate twice.

Generalized Columns a Generalized 1/4 Tag končí v Parallel Lines.


Split | Box Counter Rotate fraction

Split Counter Rotate fraction [A2]:

Z formace Parallel Waves, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací.

Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace (tzn. z formace 2x4 pracujte v každé 2x2). Najděte střed každé sub-formace. Jděte dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace.

Pokud je daný zlomek (fraction) 1/4, Parallel Waves končí v Mini-Wave Columns a naopak.


Split Square Chain Thru

Z formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných formací.

 1. Kdo může (kdo se na sebe kouká nebo ti, co jsou v R-H Mini-Wave)
  Right Pull By a otočka o 1/4 čelem k neaktivním tanečníkům;
 2. Left Swing Thru;
 3. Left Turn Thru.

Končí v Back-to-Back Couples.


Split | Box Transfer

Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders Box Circulate twice and 1/4 In, Trailers Extend, Arm Turn 3/4, and Extend.

Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box.


Switch The Wave

Z formace Wave.

Centers Run, Ends Cross Run.

Končí v Two-Faced Line.


Switch To A(n) Diamond | Hourglass

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973):
Z formace Wave (nebo libovolné Line of 4)
Centers Run, Ends dělají svoji část Diamond Circulate.
Končí v Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975):
Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines).
Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward a skončí v Mini-Wave se svým opposite).
Končí v Hourglass.

Trade Circulate

Z formací Parallel Waves, Two-Faced Lines a dalších vhodných formací.

Leaders Trade, Trailers diagonal Pass Thru.

Parallel Waves končí Parallel Waves za druhou ruku;

Parallel Two-Faced Lines končí v Parallel Two-Faced Lines za druhou ruku.

Trail Off

Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) nebo "Z".

Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, Run (180° směrem ke středu formace čtyř tanečníků) and Veer Out, Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem).

Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line.


Transfer And anything

Z formace Collumns a dalších vhodných formací.

První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) krok dopředu a zformují kompaktní formaci ("normalizují"), nakonec udělají anything.


Zig-Zag, Zag-Zig

Z formace (obecný) Generalized Tandem (tzn. Tandem Dancers, Facing Dancers nebo Back-to-Back Dancers) a dalších vhodných formací.

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig), Trailers 1/4 Left (Zag).
Generalized Tandem končí v R-H Mini-Wave.

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag), Trailers 1/4 Right (Zig).
Generalized Tandem končí v L-H Mini-Wave.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=a2&language=czech
22-June-2024 16:15:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL