Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Pass & Roll [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass & Roll -- [A2]
   (Lee Kopman 1972)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru a všichni Right Roll To A Wave.

Končí v R-H Mini-Wave Box.

Z Single Eight Chain Thru:
 

před
Pass & Roll
 
     
po
Pass Thru
 po
Centers Turn Thru
jako Koncoví Right-face U-Turn Back
 po
Pass Thru
 po
Centers Pass Thru a
všichni Right Roll To A Wave
(hotovo)

Drobná nápověda:

 • Všichni dělají Right-face U-Turn Back přesně jednou, ale pouze původní Ends dělají Turn Thru.

Poznámky:

 • Figura Pass & Roll má čtyři části.
 • Left Pass & Roll je mirror image (zrcadlové) Pass & Roll.
 • Z formace 1x4 přidávají někteří calleři ke jménu figury slovo 'Single'. Myslí si totiž, že když je figura normálně prováděna z formace 2 x 4 (Eight Chain Thru), tak 'Single' jim umožní provedení z formace 1 x 4. Toto je nesprávné použití termínu Single. Slovo 'Single' není v tomto případě nutné.
 • Některé zdroje definují Pass & Roll jako Touch; Scoot Back; and Split Circulate. Nedoporučujeme pamatovat si tento cheat minimálně ze dvou důvodů:
  1. Pass & Roll má čtyři části, zatímco výše uvedený cheat jen tři. Pokud caller figuru fragmentuje (např. 7/8 Pass & Roll končí v R-H Diamond), máte problém.
  2. Calleři obřas na některé části figur použijí koncept, jako třeba (z formace Magic Columns) Those Facing Start Pass & Roll, nebo (z formace Trade By nebo R-H 3/4 Tag) Finish A Pass & Roll. Pokud použijete cheat definici, nemusíte správně pochopit nebo provést to, co po vás caller chce.
 • Pass & Roll může být také provedeno z formace R-H Mini-Wave Box. V takovém případě je první Pass Thru velmi rychlé (možná budete chtít udělat krok dozadu, abyste viděli, kde jste).

Pass & Roll Your Neighbor [A2]: Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, Ends se individuálně otočí o 3/4 doprava. Končí v L-H Wave.

Right | Left Roll To A Wave [A1] (Dick Han 1970): Z formace Generalized Tandem. Jako jeden pohyb Leaders Right (nebo Left) U-Turn Back a všichni Step To A Right (nebo Left)-Hand Mini-Wave.

Grand Pass & Roll [C4]: Z formace Grand Single Eight Chain Thru (tzn. z Tidal Line poté, co všichni udělají 1/4 In) a dalších vhodných formací. Pass Thru; středové dvojice tanečníků Turn Thru, Very Outsides U-Turn Back; všichni Pass Thru; Středové dvojice Pass thru a všichni Right Roll To A Wave. Končí v R-H Columns.

CALLERLAB definition for Pass and Roll

Choreography for Pass & Roll

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/passandroll.php?language=czech&level=A2
17-October-2019 08:22:25
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.