Definitions of Square Dance Calls and Concepts
A1 Definitions (Text Only) - English
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

A1 definitions from the Ceder Chest of A1 and A2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.

A1 list

Jazyk: or                       All   

1/4 In | Out

Z Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací.

1/4 In:
Otočte se na místě o 90° k tanečníkovi vedle sebe.
Končí ve formaci Facing Dancers (tanečníků koukajících se na sebe).

1/4 Out:
Otočte se na místě o 90° od tanečníka vedle sebe.
Končí ve formaci Back-to-Back Dancers (tanečníci zády k sobě).

1/4 | 1/2 | 3/4 Top

Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top.

Končí v Thar.


1/4 (or 3/4) Thru

Z formace čtyř tanečníků, jako je Right-hand Mini-Wave Box nebo Right-hand Facing Diamond (Centers se drží za pravou ruku, koncoví levým ramenem dovnitř), nebo dalších vhodných formací.

 1. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4);
 2. ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2.

Končí ve vlně (Wave). Tato figura má dvě části.


6 By 2 Acey Deucey

Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací.

Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade.

Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě.


anything & Cross

Z vhodných formací.

 1. Proveďte anything figuru (která musí končit ve vhodné formaci 2 x 2);
 2. Trailers diagonálně Pull By za vnější ruku.

Any Hand Concept

Any Hand CONCEPT se používá v případech, kdy daná figura začíná vždy za pravou ruku, ale aktuální výchozí formace má některé tanečníky v pravé mini-vlně a něktgeré v levé mini-vlně. Někdy je Any Hand řečen u figur, které mohou začít v libovolné mini-vlně, jako třeba Swing & Mix nebo Shazam, jako pomoc a varování tanečníkům, že jsou v neobvyklé výchozí formaci (typicky v Inverted Line), ve které někteří začnou za levou ruku.

As Couples CONCEPT

Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají se stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru.

Beau | Belle

Z obecného páru a dalších vhodných formací.

Beau je tanečník na levé straně, Belle na pravé straně.


Brace Thru

Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) a vhodných R-H Wave (pravých vln).

 1. Right Pull By;
 2. Normální páry (Boy vlevo, Girl vpravo) Courtesy Turn,
  Half-Sashayed Couples (Boy vpravo, Girl vlevo) U-Turn Back.

Konční v normálních párech čelem k sobě.

Brace Thru má dvě části.


Cast A Shadow

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (v tomto případě pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 a Spread (a stát se koncovými v Lines)

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, a Extend.

Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines.


Chain Reaction

Pouze z formace 1/4 Tag (na A1 a A2).

 1. Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají Counter Rotate 1/4 (Jděte dopředu o 1/4 kruku po oblouku a změňte směr pohledu o 90°);
 2. Centers of each side Hinge;
 3. Center 4 Star 1/4, Outsides Trade;
 4. Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Z formace 1/4 Tag se končí v Parallel Waves.


Clover | Cross Clover And anything

Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples, které na nikoho přímo nekoukají.

Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples (udělejte Step Ahead, pokud je to potřeba) Cloverleaf.
Ostatní (jděte více do středu, pokud je to potřeba, a) proveďte anything.

Cross Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples Cross Cloverleaf (jako jeden pohyb Half Sashay a Cloverleaf).
Ostatní (jděte více do středu, pokud je to potřeba, a) proveďte anything.

Crossover Circulate

Z obecné formace 2 x 4 (obvykle Parallel Lines), obecného Thar a dalších vhodných formací.

Jako jeden pohyb Circulate & Half Sashay.


Cross Trail Thru

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

Pass Thru and Half Sashay.

Končí v Back-to-Back Couples (páry zády k sobě).


Cycle & Wheel

Z jakékoliv Line of 4 (řady 4 tanečníků)

Tanečníci v mini-vlně dělají Recycle, tanečníci v páru Wheel & Deal.

Jestliže se na začátku oba Ends koukají stejným směrem, End více vpravo se předsouvá společně s tanenčíkem vedle sebe před End a jeho partnera z levé strany.

Končí buď ve Facing Couples (pokud se Ends koukají na začátku opačným směrem), nebo v Tandem Couples (pokud se Ends koukají na začátku stejným směrem).


Double Star Thru

Z normálních Facing Couples (Boy vlevo, Girl vpravo).

 1. Star Thru;
 2. Mirror Star Thru.

Končí v half-sashayed Back-to-Back Couples.


Ends Bend

Z formace Line of 4 (řada čtyř tanečníků) a dalších vhodných formací.

Jako jeden pohyb udělají Ends

 1. Step Forward;
 2. Otočku o 1/4 směrem do středu své formace čtyř tanečníků;
 3. Step Forward.
To znamená, že Ends dělají část Bend the Line koncových tanečníků.

Explode And anything

Figura Explode And anything je na dvou levelech, Plus a A1.

 • Na Plusu je výchozí formace omezena na Wave, příležitostně na Inverted Line.
 • Na A1 může být výchozí formace Line of 4.

Explode [Plus]. Z formace Wave. Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 In (otočte se na tanečníka vedle sebe). Končí ve Facing Couples.

Explode [A1]. Z obecné Line. Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead, všichni se v případě potřeby zarovnají tak, aby skončili ve Facing Couples.

Explode and anything [Plus,A1]. Z formace Wave. Explode; potom proveďte anything.


Explode The Line

Z libovolné Line of 4.

Explode [A1]:
Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead.
Zarovnejte se tak, abyste skončili ve Facing Couples.

 
Explode The Line [A1]:
Explode; Right Pull By.
Končí v Back-to-Back Couples.

Grand 1/4 (or 3/4) Thru

Z vhodných formací sestávájících z více než čtyř tanečníků.

 1. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4);
 2. Ti, kdo se potkají a mohou Left Arm Turn 1/2.

Tato figura má dvě části.


Grand Follow Your Neighbor

Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

#1 dancer jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Končí ve Wave of 2n.


Horseshoe Turn

Z formace Columns s Ends Facing Out a dalších vhodných formací.

Ends Cloverleaf, Centers Partner Tag (otočit se o 1/4 k sobě & Pass Thru).

Columns končí v Eight Chain Thru.


Lockit

Z formace Wave, vhodných Line of 4 a vhodných Diamond.

Centers Arm Turn 1/4, mezitím Ends move up o 1/4 kruhu kolem středu formace čtyř tanečníků (tzn. Ends do your part Fan The Top).

Obvykle končí v té samé formace, ale otočené o 90°.


Mix

Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

 1. Centers Cross Run;
 2. (new) Centers Trade.

Line of 4 končí v Line of 4.


Pair Off

Z vhodných formací(Facing Lines, Eight Chain Thru, nebo označení tanečníci (Heads nebo Sides) z formace Squared Set).

Pokud je to potřeba, tak jděte dopředu k tomu, na koho se koukáte, a pak Face Out (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky.)


Partner Hinge

Pouze z formací Mini-Wave a Couple.

Udělejte 1/2 Trade.

Končí v Mini-Wave.


Partner Tag

Z formace Couple nebo Mini-Wave.

Na místě se otočte o 1/4 k tanenčíkovi vedle sebe (1/4 In), pak Pass Thru.

Končí v Back-to-Back Dancers.


Pass In | Out

Z formace Facing Dancers, R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Pass In:
Pass Thru; Face In (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem ke středu čtverylky).

Pass Out:
Pass Thru; Face Out (každý se sám za sebe otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky).

Končí v Couple.


Pass The Sea

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Končí v L-H Wave.


Right | Left Roll To A Wave

Z formace obecný Tandem (tzn. Front-to-Back Dancers, Back-to-Back Dancers, or Facing Dancers).

Right Roll To A Wave:
Jako jeden pohyb Leaders Right-face U-Turn Back a všichni Step To A Right-Hand Mini-Wave.

Left Roll To A Wave:
Jako jeden pohyb Leaders Left-face U-Turn Back a všichni Step To A Left-Hand Mini-Wave.

Scoot & Dodge

Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders Dodge (krok stranou směrem k vedlejší pozici, jako při Walk & Dodge), Trailers dělají svoji část Scoot Back (Extend, Trade, and Extend).

Mini-Wave Box končí v Back-to-Back Couples.


Split Square Thru (n)

Z formace T-Bone, vytvořenou z Facing Couples poté, co jeden pár udělá otočku o 1/4 směrem k sobě (1/4 In), nebo dalších vhodných formací.

Ti, kdo mohou, Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním (1/4 In);
all Finish a Square Thru n (tzn. Left Square Thru n - 1).

Končí v Back-to-Back Couples.


Square Chain Thru

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

 1. Right Pull By a 1/4 In;
 2. Left Swing Thru;
 3. Left Turn Thru.

Končí v Back-to-Back Couples.


Step & Slide

Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

Centers Step Ahead, Ends Slide na uvolněné místo uprostřed.

Line of 4 končí v 2 x 2 nebo "Z".


Swap Around, Reverse Swap Around

Z formace Facing Couples nebo z T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer.

Swap Around:
Belles jde dopředu (Box Circulate),
Beaus flip (Run) na původní pozici Belle.

Reverse Swap Around:
Beaus jde dopředu (Box Circulate),
Belles flip (Run) na původní pozici Beau.

Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.


Transfer The Column

Z formace Mini-Wave Columns.

První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) Circulate (zformují středový Box), Cast Off 3/4; all Extend.

Končí v Parallel Waves.


Triple Cross

Z formací 1/4 Box, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací.

Těch šest, kteří mohou, udělají diagonálně Pull By za vnější ruku.

1/4 Box končí v Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns končí ve 3/4 Box.


Triple Scoot

Z formace Mini-Wave Columns.

Tanečník #1 Circulate, ostatní Grand Extend (1/2 Circulate), Arm Turn 1/2, and Grand Extend (udělejte malý krok dopředu).

Končí v Mini-Wave Columns.


Triple Star Thru

Z formace Starting Double Pass Thru, ve které jsou Centers v normálních párech a Outsides v Half-Sashayed, dále z formace normal Eight Chain Thru a dalších vhodných formací.

 1. Kdo může Star Thru;
 2. Kdo může Mirror Star Thru;
 3. Kdo může Star Thru.

Dříve zmíněná výchozí formace Double Pass Thru končí v normálních Back-to-Back Lines.


Triple Trade

Z formace 1 x 8 Line a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Center Six (3 páry tanečníků) Trade.

Končí v té samé formaci jako je výchozí.


Turn & Deal

Z libovolné Line of 4 (řady čtyř).

Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka o 1/4 tím samým směrem, kterým jste se točili na začátku.

Končí v 2 x 2.

 • R-H Two-Faced Line končí ve Facing Couples.
 • L-H Two-Faced Line končí v Back-to-Back Couples.
 • L-H Wave končí v R-H Mini-Wave Box.
 • One-Faced Line končí v Tandem Couples.

Wheel Thru

Z formace Facing Couples.

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right, Beaus diagonálně Pass Thru se současnou otočkou o 1/4 doprava.

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left, Belles diagonálně Pass Thru levým ramenem se současnou otočkou o 1/4 doleva.

Končí v Back-to-Back Couples.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=a1&language=czech
19-October-2019 19:45:22
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.