Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

A1 definitions from the Ceder Chest of A1 and A2 Ceder Chest of A1 and A2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
  

1/4 In | Out

Z Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací.

1/4 In:
Otočte se na místě o 90° k tanečníkovi vedle sebe.
Končí ve formaci Facing Dancers (tanečníků koukajících se na sebe).

1/4 Out:
Otočte se na místě o 90° od tanečníka vedle sebe.
Končí ve formaci Back-to-Back Dancers (tanečníci zády k sobě).

1/4 | 1/2 | 3/4 Top

Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top.

Končí v Thar.


1/4 (or 3/4) Thru

Z formace čtyř tanečníků, jako je Right-hand Mini-Wave Box nebo Right-hand Facing Diamond (Centers se drží za pravou ruku, koncoví levým ramenem dovnitř), nebo dalších vhodných formací.

 1. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4);
 2. ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2.

Končí ve vlně (Wave). Tato figura má dvě části.


6 By 2 Acey Deucey

Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací.

Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade.

Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě.


anything & Cross

Z vhodných formací.

 1. Proveďte anything figuru (která musí končit ve vhodné formaci 2 x 2);
 2. Trailers diagonálně Pull By za vnější ruku.

Any Hand Concept

Any Hand CONCEPT se používá v případech, kdy daná figura začíná vždy za pravou ruku, ale aktuální výchozí formace má některé tanečníky v pravé mini-vlně a něktgeré v levé mini-vlně. Někdy je Any Hand řečen u figur, které mohou začít v libovolné mini-vlně, jako třeba Swing & Mix nebo Shazam, jako pomoc a varování tanečníkům, že jsou v neobvyklé výchozí formaci (typicky v Inverted Line), ve které někteří začnou za levou ruku.

As Couples CONCEPT

Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají se stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru.

Beau | Belle

Z obecného páru a dalších vhodných formací.

Beau je tanečník na levé straně, Belle na pravé straně.


Brace Thru

Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) a vhodných R-H Wave (pravých vln).

 1. Right Pull By;
 2. Normální páry (Boy vlevo, Girl vpravo) Courtesy Turn,
  Half-Sashayed Couples (Boy vpravo, Girl vlevo) U-Turn Back.

Konční v normálních párech čelem k sobě.

Brace Thru má dvě části.


Cast A Shadow

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (v tomto případě pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 a Spread (a stát se koncovými v Lines)

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, a Extend.

Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines.


Chain Reaction

Pouze z formace 1/4 Tag (na A1 a A2).

 1. Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají Counter Rotate 1/4 (Jděte dopředu o 1/4 kruku po oblouku a změňte směr pohledu o 90°);
 2. Centers of each side Hinge;
 3. Center 4 Star 1/4, Outsides Trade;
 4. Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Z formace 1/4 Tag se končí v Parallel Waves.


Clover | Cross Clover And anything

Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples, které na nikoho přímo nekoukají.

Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples (udělejte Step Ahead, pokud je to potřeba) Cloverleaf.
Ostatní (jděte více do středu, pokud je to potřeba, a) proveďte anything.

Cross Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples Cross Cloverleaf (jako jeden pohyb Half Sashay a Cloverleaf).
Ostatní (jděte více do středu, pokud je to potřeba, a) proveďte anything.

Crossover Circulate

Z obecné formace 2 x 4 (obvykle Parallel Lines), obecného Thar a dalších vhodných formací.

Jako jeden pohyb Circulate & Half Sashay.


Cross Trail Thru

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

Pass Thru and Half Sashay.

Končí v Back-to-Back Couples (páry zády k sobě).


Cycle & Wheel

Z jakékoliv Line of 4 (řady 4 tanečníků)

Tanečníci v mini-vlně dělají Recycle, tanečníci v páru Wheel & Deal.

Jestliže se na začátku oba Ends koukají stejným směrem, End více vpravo se předsouvá společně s tanenčíkem vedle sebe před End a jeho partnera z levé strany.

Končí buď ve Facing Couples (pokud se Ends koukají na začátku opačným směrem), nebo v Tandem Couples (pokud se Ends koukají na začátku stejným směrem).


Double Star Thru

Z normálních Facing Couples (Boy vlevo, Girl vpravo).

 1. Star Thru;
 2. Mirror Star Thru.

Končí v half-sashayed Back-to-Back Couples.


Ends Bend

Z formace Line of 4 (řada čtyř tanečníků) a dalších vhodných formací.

Jako jeden pohyb udělají Ends

 1. Step Forward;
 2. Otočku o 1/4 směrem do středu své formace čtyř tanečníků;
 3. Step Forward.
To znamená, že Ends dělají část Bend the Line koncových tanečníků.

Explode And anything

Figura Explode And anything je na dvou levelech, Plus a A1.

 • Na Plusu je výchozí formace omezena na Wave, příležitostně na Inverted Line.
 • Na A1 může být výchozí formace Line of 4.

Explode [Plus]. Z formace Wave. Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 In (otočte se na tanečníka vedle sebe). Končí ve Facing Couples.

Explode [A1]. Z obecné Line. Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead, všichni se v případě potřeby zarovnají tak, aby skončili ve Facing Couples.

Explode and anything [Plus,A1]. Z formace Wave. Explode; potom proveďte anything.


Explode The Line

Z libovolné Line of 4.

Explode [A1]:
Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead.
Zarovnejte se tak, abyste skončili ve Facing Couples.

 
Explode The Line [A1]:
Explode; Right Pull By.
Končí v Back-to-Back Couples.

Grand 1/4 (or 3/4) Thru

Z vhodných formací sestávájících z více než čtyř tanečníků.

 1. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4);
 2. Ti, kdo se potkají a mohou Left Arm Turn 1/2.

Tato figura má dvě části.


Grand Follow Your Neighbor

Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

#1 dancer jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Končí ve Wave of 2n.


Horseshoe Turn

Z formace Columns s Ends Facing Out a dalších vhodných formací.

Ends Cloverleaf, Centers Partner Tag (otočit se o 1/4 k sobě & Pass Thru).

Columns končí v Eight Chain Thru.


Lockit

Z formace Wave, vhodných Line of 4 a vhodných Diamond.

Centers Arm Turn 1/4, mezitím Ends move up o 1/4 kruhu kolem středu formace čtyř tanečníků (tzn. Ends do your part Fan The Top).

Obvykle končí v té samé formace, ale otočené o 90°.


Mix

Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

 1. Centers Cross Run;
 2. (new) Centers Trade.

Line of 4 končí v Line of 4.


Pair Off

Z vhodných formací(Facing Lines, Eight Chain Thru, nebo označení tanečníci (Heads nebo Sides) z formace Squared Set).

Pokud je to potřeba, tak jděte dopředu k tomu, na koho se koukáte, a pak Face Out (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky.)


Partner Hinge

Pouze z formací Mini-Wave a Couple.

Udělejte 1/2 Trade.

Končí v Mini-Wave.


Partner Tag

Z formace Couple nebo Mini-Wave.

Na místě se otočte o 1/4 k tanenčíkovi vedle sebe (1/4 In), pak Pass Thru.

Končí v Back-to-Back Dancers.


Pass In | Out

Z formace Facing Dancers, R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Pass In:
Pass Thru; Face In (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem ke středu čtverylky).

Pass Out:
Pass Thru; Face Out (každý se sám za sebe otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky).

Končí v Couple.


Pass The Sea

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Končí v L-H Wave.


Right | Left Roll To A Wave

Z formace obecný Tandem (tzn. Front-to-Back Dancers, Back-to-Back Dancers, or Facing Dancers).

Right Roll To A Wave:
Jako jeden pohyb Leaders Right-face U-Turn Back a všichni Step To A Right-Hand Mini-Wave.

Left Roll To A Wave:
Jako jeden pohyb Leaders Left-face U-Turn Back a všichni Step To A Left-Hand Mini-Wave.

Scoot & Dodge

Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders Dodge (krok stranou směrem k vedlejší pozici, jako při Walk & Dodge), Trailers dělají svoji část Scoot Back (Extend, Trade, and Extend).

Mini-Wave Box končí v Back-to-Back Couples.


Split Square Thru (n)

Z formace T-Bone, vytvořenou z Facing Couples poté, co jeden pár udělá otočku o 1/4 směrem k sobě (1/4 In), nebo dalších vhodných formací.

Ti, kdo mohou, Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním (1/4 In);
all Finish a Square Thru n (tzn. Left Square Thru n - 1).

Končí v Back-to-Back Couples.


Square Chain Thru

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

 1. Right Pull By a 1/4 In;
 2. Left Swing Thru;
 3. Left Turn Thru.

Končí v Back-to-Back Couples.


Step & Slide

Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

Centers Step Ahead, Ends Slide na uvolněné místo uprostřed.

Line of 4 končí v 2 x 2 nebo "Z".


Swap Around, Reverse Swap Around

Z formace Facing Couples nebo z T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer.

Swap Around:
Belles jde dopředu (Box Circulate),
Beaus flip (Run) na původní pozici Belle.

Reverse Swap Around:
Beaus jde dopředu (Box Circulate),
Belles flip (Run) na původní pozici Beau.

Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.


Transfer The Column

Z formace Mini-Wave Columns.

První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) Circulate (zformují středový Box), Cast Off 3/4; all Extend.

Končí v Parallel Waves.


Triple Cross

Z formací 1/4 Box, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací.

Těch šest, kteří mohou, udělají diagonálně Pull By za vnější ruku.

1/4 Box končí v Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns končí ve 3/4 Box.


Triple Star Thru

Z formace Starting Double Pass Thru, ve které jsou Centers v normálních párech a Outsides v Half-Sashayed, dále z formace normal Eight Chain Thru a dalších vhodných formací.

 1. Kdo může Star Thru;
 2. Kdo může Mirror Star Thru;
 3. Kdo může Star Thru.

Dříve zmíněná výchozí formace Double Pass Thru končí v normálních Back-to-Back Lines.


Triple Trade

Z formace 1 x 8 Line a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Center Six (3 páry tanečníků) Trade.

Končí v té samé formaci jako je výchozí.


Turn & Deal

Z libovolné Line of 4 (řady čtyř).

Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka o 1/4 tím samým směrem, kterým jste se točili na začátku.

Končí v 2 x 2.

 • R-H Two-Faced Line končí ve Facing Couples.
 • L-H Two-Faced Line končí v Back-to-Back Couples.
 • L-H Wave končí v R-H Mini-Wave Box.
 • One-Faced Line končí v Tandem Couples.

Wheel Thru

Z formace Facing Couples.

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right, Beaus diagonálně Pass Thru se současnou otočkou o 1/4 doprava.

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left, Belles diagonálně Pass Thru levým ramenem se současnou otočkou o 1/4 doleva.

Končí v Back-to-Back Couples.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=a1&language=czech
17-June-2024 09:36:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL