Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

As Couples CONCEPT [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají se stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru.

As Couples CONCEPT
 
Odtud...   si představte, že jste zde.
 
Odtud...   si představte, že jste zde.
 
Odtud...   si představte, že jste zde.

Poznámky:
 • As Couples znamená, že dva tanečníci vedle sebe fungují jako jedna osoba. Beau funguje jako levá ruka a Belle jako pravá ruka.
 • Při interakci s jiným párek používá Beau pouze levou ruku a Belle pouze pravou ruku.
 • Nedovolte ostatním tanečníkům projít skrze váš pár. Mějte vnitřní ruce spojené, aby se mezi vás nikdo nedostal.
 • As Couples je jako 'závod v pytli'. Dva tanečníci v páru pracují společně jako jedna osoba, je nutná vzájemná spolupráce.
 • K provádění figur As Couples je potřeba více času, než když je figura prováděna normálně. Neuspěchejte to!
 • U figur, které normálně zahrnují páry (např. Couples Hinge; Wheel & Deal), si pamatujte, že musí stále pracovat jako jeden tanečník, tudíž se v takových případech sestává jedna 'taneční jednotka' ze čtyř tanečníků.

As Couples Walk & Dodge

 
 
před
As Couples Walk & Dodge
 po
As Couples Swing Thru

 
 
před
As Couples Swing Thru
 po
As Couples Wheel & Deal
(z nesymetrické formace)

 
 
před
As Couples Wheel & Deal
 po

Více poznámek:
 • As Couples je CONCEPT, nikoliv figura. CONCEPT funguje jako hra "Simon říká". Pokud caller chce, abyste pracovali As Couples, musí říct 'As Couples' před každým povelem. Caller může říct sérii figur, kterým předchází 'As Couples', a pak říct bez varování figuru bez 'As Couples'. Musíte pozorně poslouchat, abyste věděli, kdy přestat pracovat 'As Couples' a udělat figuru normálně. Například když z Facing Lines, caller řekne "As Couples Pass The Ocean; As Couples Swing Thru; As Couples Centers Run; Bend The Line", tak Bend The Line je provedeno normálně, ne As Couples.
 • As Couples je nejspíše první square dance CONCEPT, se kterým se potkáte. V takovém případě potřebujete vědět, jak koncept použít k povelu, který jste od callera dostali.

  • Pokud je začátek povelu koncept, pak se koncept vztahuje na celý povel, i když povel obsahuje více figur anebo dalších konceptů. Například jestliže caller řekne 'As Couples Recycle, Sweep 1/4', pak se As Couples CONCEPT vztahuje jak na Recycle, tak na Sweep 1/4.
  • Matematicky jsou koncepty distributivní. To znamená,
        concept anything1 anything2 ... anythingN
   je ekvivalent k
        concept (anything1 anything2 ... anythingN)
   což je ekvivalent k
        concept anything1;
        concept anything2;
        ...
        concept anythingN.
  • Terminologie square dance nemá přesnou možnost jak v povelu vyjádřit závorky, proto musí caller jasně vyjádřit rozdíl v povelech, jako jsou 'As Couples (Recycle & Roll)' versus '(As Couples Recycle) & Roll'. Lze toho docílit intonací, pauzami anebo pomocnými slovíčky.

   • Jestliže caller řekne jako jednu frázi As Couples Recycle & Roll, pak je Roll proveden As Couples.
   • Pokud caller řekne As Couples Recycle, pak pauza, a později řekne Roll, pak je Roll proveden normálně.
   • Nicméně ve většině případů je preferováno, aby caller použil nějaká pomocná slova. Například v prvním příkladě (As Couples Roll) může caller číct Working As Couples (pauza, a pak rychle dodat) Recycle & Roll. Také může říct As Couples Recycle As Couples Roll. V druhém případě (normální Roll) může říct caller As Couples Recycle, Individually Roll.

Tandem CONCEPT [C1]: Tandem je jednotak dvou tanečníků za sebou. Oba tanečníci se musí koukat stejným směrem. Oba pracují jako kdyby byli jedna osoba a provedou daný povel. Tandem je podobný As Couples, ale tanečníci nejsou vedle sebe, nýbrž za sebou.

Siamese CONCEPT [C1] (Bill Davis 1979): Siamese znamená 'As Couples nebo In Tandem'. Tanečníci v páru pracují As Couples, ostatní In Tandem a takto provedou daný povel.

Solid CONCEPT [C2]: Označení tanečníci nebo tanečníci v označené formaci pracují jako jednotka (podobně k As Couples nebo Tandem) a provedou daný povel.

Couple Of 3 [NOL]: One-faced Line of 3 (řada tří tanečníků) pracuje jako jedna jednotka.

Single Concept [C3A,C3B,C4]: V Single verzi figury provádí každý tanečník takový pohyb, který by byl normálně proveden dvěma tanečníky v normální verzi figury. Aby mohla mít figura Single verzi, musí být možno rozdělit tanečníky do dvojic, ve kterých oba tanečníci koukají po celou dobu jedním směrem. Tanečníci v každé dvojici obvykle tančí nějakou svoji část As Couples, In Tandem, Once Removed nebo Twosome (nebo nějakou kombinaci těchto konceptů). Single můžete vnímat jako nahrazení každé dvojice jedním tanečníkem, který stojí přesně uprostřed mezi původními dvěma tanečníky. Tento tanečník pak provádí figuru a celou dobu stojí přesně mezi pomyslnými dvěma tanečníky, kteří by figuru prováděli normálně. Viz také Single Wheel [A2].

CALLERLAB definition for As Couples Concept

Choreography for As Couples CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/ascouples.php?language=czech&level=A1
12-June-2024 22:03:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL