Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C3B definitions from the Ceder Chest of C3 Ceder Chest of C3.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
  

any Tagging call & Scatter

 1. Proveďte any Tagging call do formace 1/2 Tag;
 2. Scatter Scoot.

Končí ve formaci Parallel Waves.


any Tagging call The Top

Proveďte any Tagging call do formace 3/4 Tag; Centers Spin The Top, zatímco Outsides Face a Touch 1/2 (nebo Left Touch 1/2, pokud se při Tagu míjeli levým ramenem). Končí ve formaci Tidal Wave.

n Step(s) At A Time

Z formace Columns.

Prvních n tanečníků Peel Off tak, aby skončili v Line of n, v případě potřeby Step Ahead pro vytvoření Concentric Line of 2n, a Bend The Line of 2n. Ostatní Extend (za použití Circulates) tak, aby vytvořili kompaktní formaci, pak Trade and Roll.

n Step(s) At A Time se dělí na třetiny.


Bingo

Z formací Mini-Wave Box a dalších vhodných 2 x 2.

Trailers Any Shoulder Wheel Thru, Leaders 3/4 Out.

Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box.


Boomerang

Z formace Tandem Couples, Mini-Wave Box nebo T-Bone 2 x 2 získané z formace Mini-Wave Box po Leaders 1/4 Out.

Pro Boomerang existují dvě trochu odlišné definice v závislosti na výchozí formaci.

 1. Z formace Tandem Couples: Leaders Zoom, Trailers Circulate and Trade. Končí ve formaci Facing Couples.
 2. Z formace Mini-Wave Box a dalších vhodných formací 2 x 2: Leaders Zoom, Trailers Scoot Back (Extend, Trade a Extend). Mini-Wave Box končí ve formaci Mini-Wave Box. Toto použití Boomerang je možné dělit na poloviny.

Busy anything

Z formace Parallel Two-Faced Lines a dalších vhodných formací.

Leaders Keep Busy (Couples Circulate With The Flow). Trailers udělají krok dopředu a zformují kompaktní formaci ("normalizují") a provedou figuru anything.


fraction Cast & Relay

Z formací Parallel Waves nebo Eight Chain Thru.

 1. Arm Turn o daný zlomek (fraction);
 2. Centers Cast Off 3/4, Ends 1/2 Circulate;
 3. Centers otočí hvězdu o daný zlomek (fraction), ostatní Trade;
 4. ti, co se potkají (Center Wave of 4) Cast Off 3/4, ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Končí ve formaci Parallel Waves.

Pro tuto figuru není definovaná žádná implicitní hodnota fraction.


Change Lanes

Z formace Parallel Lines s Centers v Mini-Wave Box a dalších vhodných formací.

Centers Any Hand Remake & Spread. Ends Circulate & Crossover Circulate.

Parallel Lines končí v Parallel Lines.


Change The Centers | Wave

Z formací Wave nebo Facing Couples.

Change The Centers:
Arm Turn 1/2; Slip; Centers Cross Run; Slip.

Change The Wave:
Arm Turn 1/2; Slip; Centers Cross Run; Swing.

Obě figury končí ve formaci Wave a mají čtyři části.


Change Your Image

Z formací 2 x 4.

Centers Phantom Columns Circulate 2x. Ends Split Circulate 2x.

Parallel Lines a Columns končí v Columns; T-Bones končí v různých formacích.

Change Your Image má dvě části a figura může být rozdělena na čtvrtiny.


Chase The (fraction) Tag

Z formace Back-to-Back Couples.

Belles Right-face U-Turn Back, Beaus Fold; všichni Extend do dané fractional Tag formace. Pokud fraction není řečeno, jedná se o úplný Tag The Line.


Chuck-A-Luck, Cross Chuck-A-Luck

Z formace Parallel Lines s Centers zády k sobě.

Chuck-A-Luck (Art Miller 1971):
Centers Run, Ends Partner Tag; noví Ends Pass In, noví Centers Pass Thru.

Cross Chuck-A-Luck (Lee Kopman 1971):
Centers Cross Run, Ends Partner Tag; noví Ends Pass In, noví Centers Cross Trail Thru.

Obě figury končí ve formaci Eight Chain Thru.


Criss Cross The Deucey

Z formace Parallel Waves, vhodných 2 x 4 T-Bones, nebo z formace získané po All 4 Couples Touch 1/4.

Trailers Cross Extend, Arm Turn 3/4 and Spread. Leaders 1/2 Split Circulate a pak Phantom Crossover Circulate.

Končí v Parallel Waves, Point-to-Point Diamonds nebo Thar.


Cross Cycle

Z formace Two-Faced Line:

 1. Centers Cross Fold a všichni se zarovnají do formace Box (Bounce The Centers);
 2. Box Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Končí ve Facing Couples.

Tato figura má tři části a calleři často použijí 2/3 Cross Cycle.

Z vhodných formací 2 x 2 (jako Facing Couples nebo Mini-Wave Box):

Jako jeden pohyb proveďte (Facing or Box) Recycle & Slither.

Končí ve formaci Two-Faced Line.


Cross Flip The Line (fraction)

Z formace Two-Faced Line.

Jako jeden pohyb Centers Cross Run a všichni Any Shoulder Tag The Line dané Tagové formace ( fraction Tag). Pokud není fraction řečeno, proveďte plný Tag The Line.


Cross Lockit

Z formací Wave a Two-Faced Line.

Jako jeden pohyb Lockit a Spread.

Končí ve Wave nebo Two-Faced Line.


Diagonal Box Concept

Formace Diagonal Box má rozměr 2 x 2 a je posunutá (offset) o dvě pozice.


Disband

Z formací Parallel Lines, Columns a dalších vhodných.

 1. Centers Counter Rotate 1/4 , Ends Concentric 1/2 Zoom a (normalní) Hinge;
 2. Centers Reverse Flip (Phantom Run směrem od středu), Ends Phantom Columns Circulate 2x.

Ne T-Bone formace 2 x 4 končí v Parallel Lines. Disband má dvě části.


Divide The Ocean | Sea direction | anything

Z formace Generalized Tidal Line.

Outside 4 Cast Off 3/4 a Cross Concentric Vertical 1/2 Tag (ve verzi Ocean) nebo Cross Concentric Vertical Left 1/2 Tag (ve verzi Sea), ostatní Hinge, Partner Tag, Press Ahead, a individuálně otočka o 1/4 daným směrem (direction), nebo provedou figuru anything.

Obvykle končí v Parallel Lines.


Echo CONCEPT

 1. Proveďte {any CONCEPT} {anything}; pak
 2. proveďte {anything}.

Explode The Diamond

Z formací Twin Diamonds, 3/4 Tag a dalších vhodných.

Centers Explode The Wave, Ends Circulate a koncový tanečník koukající ven U-Turn Back.

Twin Diamonds končí v Parallel Inverted Lines.


Fan Concept

Fan CONCEPT se používá u figur, které začínají Arm Turn 1/2 (Swing) následované Centers Cast Off 3/4. Počáteční Arm Turn 1/2 se vynechá a udělá se zbytek figury. Pokud se začíná z formace Facing Couples (tzn. Facing Lines, Eight Chain Thru), jako první se udělá Step To A Wave.


Flip Your Lid

Z formace 1/4 Tag.

Provedení Flip Your Lid obsahuje čtyři různé akce:

 
End ze středové Wave:
Scoot Back s příslušným Outside tanečníkem;

Very Center:
Udělá svou část Centers Run & Circle 1/4 (pozor, ať neuděláte Scoot Back);

Outside Belle (v případě R-H 1/4 Tag) nebo Outside Beau (v případě L-H 1/4 Tag):
Udělají svou část Scoot Back & Circle 1/4 (skončí natočení směrem dovnitř).

Zbylí Outside tanečníci:
Press Ahead, Trade (se svým opposite), & Spread.

Končí ve formaci 1/4 Tag.


Gee Whiz

Z formace Parallel Lines.

Pár koukající ven (nebo označení tanečníci) udělají svoji část Cross Fire, ti ostatní udělají svoji část Vertical Tag The Line.

Končí ve formaci Columns.


Generous / Stingy CONCEPT

Stingy:
Proveďte figuru {anything}, ale první Arm Turn točte o 1/4 méně než při normálním provedení.

Generous:
Proveďte figuru {anything}, ale první Arm Turn točte o 1/4 více než při normálním provedení.

Pro potřeby konceptů Stingy a Generous je pohyb Arm Turn limitován na následující pohyby definované v {anything} figurách:

 • Arm Turn.
 • Hinge z formace Mini-Wave.
 • Trade z formace Mini-Wave.
 • Cast Off z formace Mini-Wave.
 • Star turn (točení hvězdy), pokud jsou protilehlí tanečníci ve formaci Mini-Wave.

Good Show

Z vhodných formací 2 x 4.

Ends dělají svoji část Walk & Dodge, Centers svoji část Couple Up.

Končí v 2 x 4.


Interlocked Counter

From a 3/4 Line, 3/4 Tag, or other applicable formations.

Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, and Step & Fold) as Centers Once Removed Cast Off 3/4 and (normal) Counter Rotate 1/4.

A R-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Waves; a L-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Two-Faced Lines.


Interlocked Rally

Z formace Generalized 1/4 Line a dalších vhodných.

Outsides Rally, Centers Step And Cross Fold (Interlocked Little) and Peel & Trail.

Generalized 1/4 Line končí v Tidal Line. Pro Centers má tato figura dvě části.


Interlocked Ramble

From a 3/4 Line or other applicable formations.

Outsides Cast Back as Centers Once Removed Fold (danced as an Any Shoulder Turn & Deal); all Slide Thru.

A 3/4 Line ends in Generalized Columns. This is a 2-part call.


Lickety Split

From an applicable 2 x 4.

Ends Split Circulate as Centers Split Counter Rotate 1/4.

Ends in a 2 x 4.


Lift Off

Z formace Static Set se dvěma protilehlými páry Facing Out, nebo z formace 2 x 4 získané z formace Static Set po Heads Pass Thru.

Leaders As Couples 1/4 Right, ostatní Left Dodge; Belles Distorted Box Circulate; As Couples Extend; Couples Circulate.

Končí v Parallel R-H Two-Faced Lines.


Lock 'Em Up

From applicable Tidal Lines or applicable Parallel Lines.

 1. Lockit;
 2. Hinge;
 3. Centers Hinge jako Outsides Counter Rotate 1/4;
 4. Centers Lockit jako Outsides Roll.

This is a 4-part call.

Easy way to memorize Lock 'Em Up:
Lock The Hinge; Centers Hinge the Lock as Ends Counter Rotate 1/4 & Roll.

Loop & (fraction) Tag

From a Mini-Wave Box, Tandem Couples, or applicable "Z".

Loop And (fraction) Tag:
Leaders Peel Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem (Peel The Deal); Extend to the given fractional Tag position.

Cross Loop And (fraction) Tag:
Leaders Trail Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem (Trail The Deal); Extend to the given fractional Tag position.Note: From Tandem Couples, left-shoulders since you are doing a Trail Off movement.
If no fraction is given, complete a full Tag The Line.

Mirror Concept

The Mirror CONCEPT is accomplished by executing the definition of the given call and replacing:
 • Right with Left and vice-versa; and
 • Beau with Belle and vice-versa.

At any point where you would normally pass Right-shoulders, pass Left-shoulders and vice-versa. At any point where you would normally use the Right-hand, use the Left-hand and vice-versa. At any point where the Beaus do something, the Belles do it and vice-versa.

Nuclear Reaction

From a Generalized 1/4 Tag in which the Very Centers are directly facing an outside dancer.

 1. Very Centers and directly-facing outside dancers Pass Thru;
 2. Center 4 Cast Off 1/4 and Roll and Spread to become Ends of Lines as the Others Cross Concentric Vertical 1/2 Tag;
 3. all Counter Rotate 1/4.

Ends in Parallel Lines.This is a 3-part call.


Oddly | Evenly Concept

Oddly any CONCEPT anything CONCEPT [C3B]:
Rozděle si figuru anything na jednotlivé části.
Na každou lichou část aplikujte any Concept, sudé části provádějte normálně.

Evenly any CONCEPT anything CONCEPT [C3B]:
Rozděle si figuru anything na jednotlivé části.
Na každou sudou část aplikujte any Concept, liché části provádějte normálně.

Části jednotlivých figur jsou součástí našich definic. Viz také Calls with Parts.

Například Oddly Tandem Swing & Mix znamená Tandem Swing, normálně Centers Cross Run, Tandem Centers Trade.


Phantom Columns | Lines | Waves Concept

From a 4 x 4 Matrix, visualized as 4 adjacent Columns | Lines | Waves.

Inside Columns | Lines | Waves work together in a 2 x 4 Matrix as the Outside Columns | Lines | Waves work together in a (Disconnected) 2 x 4 Matrix.


Quadruple formation Concept

Quadruple formations consist of four adjacent formation some of which may have positions occupied by phantoms. The given formation is usually a 4-dancer formation such as a Box, Column, Diamond, Line, or Wave. Work with the dancers and phantoms within your formation. Keep track of the phantoms and allow spaces for them upon completion of the call. When formation is a 4-dancer formation, there should be a total of 16 dancer | phantom positions before and after each call.


Reactivate

From an applicable Generalized 1/4 Tag.

Very Centers and directly-facing Outside dancers Pass Thru as the End of the Center Line Counter Rotate 1/4 around the outside; Center 6 Trade; Very Outsides and the Very Centers Phantom Hourglass Circulate.

Ends in Parallel Lines or Parallelogram Parallel Lines (if dancers come to the same spot).


Reflected Concept

From various formations.

Do the any Tagging call (or any variation of a Tagging call) to the 1/2 Tag position; Tandem Arm Turn 1/4 (i.e., Split Counter Rotate 1/4); complete the any Tagging call.


Reset

From a Mini-Wave Box (or other applicable 2 x 2 if fractionalized).

 1. 1/2 Zoom;
 2. Hinge;
 3. 1/2 Zoom;
 4. Hinge.

Ends in a Mini-Wave Box. Reset is a 4-part call.


Reverse Checkpoint anything By anything

From applicable formations.

Center 4 do the first anything call and the resulting Ends (of that Center 4) move away from the Center of the Set without changing their facing direction (i.e., Stable). The Others (original Outsides) work around the Very Centers to do the second anything call, ending as close as possible to the positions vacated by the resulting Ends of the Center 4.


Reverse Order Concept

Break up the call into its component parts, and do the parts in reverse order.


Reverse The Pass

From Tandem Couples.

 1. Leaders Trade;
 2. all Pass Thru;
 3. Original Trailers Trade.

Ends in Tandem Couples.

Reverse The Pass is a 3-part call that can be fractionalized into sixths.


Reverse The Top

From a Wave, Facing Couples, or other applicable formations.

 1. Fan The Top;
 2. Swing.

Ends in a Wave. This is a 2-part call.


Revolve To A Wave

From a non T-Bone 2 x 2.

Trailers do their part of a Facing Recycle as the Leaders (as one movement) do their part of a Mini-Chase and Hinge.

Ends in a R-H Wave.


Rip Off

From a 2 x 2.

Leaders do a Beaus Run, Belles Zoom as Trailers do a Beaus Walk, Belles Dodge.

Ends in a 2 x 2.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate a Reverse Single Rotate) jsou rozprostřeny přes několik Challenge levelů podle toho, z jaké výchozí formace jsou prováděny.

Na C1
mohou být Rotates callerovány pouze z formace Generalized Squared Set nebo nějaké podobné (např. pouze Ends z Columns)
Na C2
mohou být Rotates callerovány i z formací Parallel Lines a 2 x 2 (např. In Your Block Single Rotate 1/4).
Na C3B
Mohou být Rotates callerovány i z Columns.

Jak tancovat Rotates:
 1. Identifikujte střed své formace.

  Střed vaší formace je zároveň střed čtverylky (zvaný "flagpole"), kromě následujících případů:

  1. Jestliže jste ve formaci 2 x 4 a jedná se o Lines, výš střed je střed každého Box (tzn. pracujete Split). Jestliže jste ve 2 x 4 T-Bone, střed pro tanečníky v Column je flagpole, zatímco pro tanečníci v Line pracují Split.
  2. Jestliže Rotate předchází slovo Split, pak rozdělte celou formaci na dvě stejné sub-formace. Střed každé sub-formace je i střed otáčení. Z formace 2 x 4 Split znamená rozdělení na dvě formace 2 x 2, nikoliv dvě 1 x 4.
  3. Pokud slovo Rotate předchází jméno formace, ve které se má pracovat, je za střed otáčení zvolen střed dané formace. Například z formace Columns povel 'Each Column Single Rotate 1/4'. V takovém případě je středem otáčení střed formace 1 x 4.
 2. Otočte se o (Turn) 1/4 relativně směrem ke zvolenému středu podle následujících pravidel:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuálně 1/4 do směru promenády (To Promenade)
  Reverse Single Rotate Individuálně 1/4 proti směru promenády (To Reverse Promenade)

  1/4 To Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše levé rameno směřovalo do středu vaší formace.
  1/4 To Reverse Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše pravé rameno směřovalo do středu vaší formace.
 3. Counter Rotate danou fraction kolem zvoleného středu.

  Z formace Squared Set se aktivní tanečníci otáčejí kolem středu čtverylky. Neaktivní tanečníci by se měli přesunou doprostřed čtverylky.


Scramble

From Parallel Lines with the Ends Back-to-Back, or other applicable formations.

Ends Bend and Turn Thru as Centers Face In and Cross Trail Thru.

Parallel Lines end in Back-to-Back Lines. Scramble is a 2-part call.


Secondly | Thirdly | Fourthly anyConcept anything

Rozdělte si figuru anything na jednotlivé části. Až do dané části provádějte figuru normálně. Pak na danou část aplikujte daný CONCEPT, zbytek figury následně proveďte opět normálně.


Shake & Rattle

From a 2 x 2.

Leaders do their part of a Shakedown as Trailers do their part of a Reverse Split Swap.

Ends in a 2 x 2.


Sidetrack

From applicable formations.

 1. Zig-Zag;
 2. Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Sidetrack is a 3-part call.

Single Sidetrack [C3B]: From a 1 x 4 Column. Zig-Zag; Lockit (i.e., Counter Rotate with respect to the 1 x 4); Roll. Ends in a Single Double Pass Thru.

Split Sidetrack [C3B]: From a 2 x 4 or 1 x 8 Column. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll.

Split Split Sidetrack [NOL]: From appropriate formations. Split the setup twice to work with one other dancer (who must be in your Generalized Tandem position). Zig-Zag; Hinge (i.e., Counter Rotate with respect to the 1 x 2); Roll.


Single Concept

Single koncept je způsob, jak z figury pro osm lidí udělat figuru pro čtyři lidi, nebo jak z figury pro čtyři lidi udělat figuru pro dva lidi.

V Single verzi figury provádí každý tanečník pohyb, který by byl normálně prováděn útvarem dvou tanečníků. Proto aby mohla mít figura Single verzi, musí být možné rozdělit všechny tanečníky do útvarů po dvou, ve kterých oba tanečníci během provádění figury vždy koukají stejným směrem. Tanečníci v každém útvaru většinou provádějí svou část As Couples, In Tandem, Once Removed, nebo Twosome (nebo nějakou kombinaci těchto konceptů).

O Single můžete uvažovat v tom smyslu, že nahrazujete každou skupinu dvou tanečníků jedním, který stojí přesně uprostřed mezi nimi, a ten pak v takovém postavení provádí celou figuru, jakoby dělal normální verzi.


Split Phantom Boxes Concept

From a 2 x 8 Matrix.

Split the 2 x 8 Matrix into two 2 x 4 Matrices. Work in the 2 x 4 on each side.


Stimulate (The Column)

From Columns.

Circulate; 1/2 Circulate; Very Ends Counter Rotate 1/4 and 1/2 Press Ahead as Others Hinge & Grand Fan The Top (Center 4 Cast Off 3/4 as Outsides move up).

Ends in Parallel Waves.


Strut Right | Left (And Right | Left)

From a Double Pass Thru or a R-H 1/4 Tag.

Centers Pass Thru, Right | Left Turn To A Line and Spread to become #1 (Very End) and #3 in a Tidal Line as others Step Ahead and Veer Right | Left to become #2 and #4 in a Tidal Line.


Swap The Top

Z formace Facing Couples.

Swap The Top [C3A]:
Belles Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl krát.
Končí v R-H Wave.

Cross Swap The Top [C3B]:
Belles Cross Extend (R-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl krát.
Končí v R-H Two-Faced Line.

Reverse Swap The Top [C3A]:
Beaus Extend (R-H) and Cast Off 3/4, Belles Run jeden a půl krát.
Končí v L-H Wave.

Reverse Cross Swap The Top [C3B]:
Beaus Cross Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Belles Run jeden a půl krát.
Končí v L-H Two-Faced Line.

Swing-O-Late

From Parallel Waves, Eight Chain Thru, or a Thar.

Arm Turn 1/2; Centers Trade and Spread as Ends U-Turn Back and Crossover Circulate.

Parallel Waves or Eight Chain Thru ends in Parallel Two-Faced Lines.


Take {n}

From Back-to-Back Lines.

The n dancers on the right-hand side of each Line do a 'Shakedown' movement (1/4 Right, Counter Rotate 1/4, and Roll) and adjust to end in Concentric Facing Lines of n as the others 1/4 Right and Step Ahead to join hands creating a compact symmetric formation.


Track n

From a Completed Double Pass Thru.

Tandem Partner Trade; Extend n times.


Trade The Diamond

From Parallel Lines or a Generalized Thar.

 1. Trade The Deucey;
 2. Centers Hinge;
 3. Diamond Circulate;
 4. Centers Hinge.

Parallel Lines end in Parallel Lines.

Trade The Diamond is a 4-part call.

Trapezoid Formation

A Trapezoid is a Distorted 2 x 2 that can be formed from a normal 2 x 2 after any two adjacent dancers each move a distance of one matrix position directly away from each other.

From a 2 x 4, there are two Trapezoids. The Ends of one side work with the Centers of the other side within a Distorted Box.


Triple formations Working direction Concept

Triple formations Working direction is a precise way to state how to do some 12-Matrix calls.

This concept allows for 8-dancer calls to be done from Triple formations such as Triple Boxes | Columns | Diamonds | Lines | Waves. Normally from these formations we are limited to 4-dancer (or fewer) calls, since each sub-formation (Box, Column, Diamond, Line, or Wave) contains only four spots.

On Triple formations Working direction, each dancer selects a subset of eight (out of 12) spots in which to work. The dancers within the outside Triple formations must always select to work within the four spots in their Triple formation and the four spots in the center Triple formation. The dancers in the center Triple formation work with the four spots in their Triple formation and the four spots in the outside Triple formation which is toward the given direction. If the direction is forward, the Center dancers work with the outside Triple formation which they are facing. If the direction is backward, they work with the outside Triple formation which is behind them. If the direction is Right (or Left), they work with the outside Triple formation which is toward their Right (or Left). If the direction is Together, they work with the outside Triple formation that is closest to them. If the direction is Apart, they work with the Triple formation that is furthest from them.


Turn The Key

From applicable formations.

 1. Trade;
 2. Counter Rotate 1/4;
 3. Hinge.

Ends in various formations. Turn The Key is a 3-part call.


Turnstyle

From applicable 4-dancer (and 8-dancer) formations.

Centers (Touch, if necessary, and) Cast Off 3/4 as Ends 1/4 Right.


Two-Faced CONCEPT

From various formations.

Replace each Arm Turn 1/2 (i.e., Swing or Slip) with a Partner Trade and do the given call. (E.g., Two-Faced Spin The Top would start from a Two-Faced Line and would be a Partner Trade; Fan The Top.)


Wave The anyone

From Eight Chain Thru, from the formation obtained from a Static Set after Heads Pass Thru, or from other applicable formations.

Press Ahead; Outsides do their part of designated dancer Kick Off as Centers have the designated dancer Walk and the others Dodge.

Ends in various formations. Wave The anyone is a 2-part call.


With Confidence

From Parallel Lines with the Ends in Tandem, or from other applicable formations.

Centers Hinge and the Very Centers Hinge as the Ends 1/2 Circulate; those as a Couple step forward to become Leaders in Parallel Two-Faced Lines as the others have the Centers U-Turn Back (by turning away from each other) and do your part of a Couples Hinge.

Ends in Parallel Two-Faced Lines.


"Z" Concept

Formace "Z" je formace o rozměru 2 x 2, která je v jednom směru posunutá o jednu pozici (offset). (tzn. jedná se o formaci získanou z formace Mini-Wave Box po 1/2 Press Ahead). Pracujte v Offset 2 x 2 a dodržujte/ctěte taneční místa (footprints) této formace.


"Z" Axle

Z formace "Z" získané z Line s Centers ve formaci Mini-Wave po provedení Step & Slide.

 1. Outsides Cross Cast Back;
 2. všichni Trade
 3. Centers Trade.

Končí ve formaci Line. "Z"-Axle má 3 části.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c3b&language=czech
13-April-2024 00:28:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL