Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C3B definitions from the Ceder Chest of C3 Ceder Chest of C3.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Språk:
  
  
  
  
  
  
  
  

any Tagging call & Scatter

 1. Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen;
 2. Scatter Scoot.

Slutar i Parallel Waves.


any Tagging call The Top

Gör any Tagging call till 3/4 Tag positionen; Centers Spin The Top medan Outsides Face och Touch 1/2 (eller Left Touch 1/2 om Tagging Shoulder var Left). Slutar i en Tidal Wave.

n Step(s) At A Time

Från Columns.

De första n dansarna Peel Off för att sluta i en Line om n, Step Ahead om nödvändigt för att bilda en Concentric Line om 2n och Bend The Line om 2n medan de andra dansarna Extend (använd Circulates) för att bilda en kompakt formation, Trade och Roll.

n Step(s) At A Time Kan fraktionaliseras i tredjedelar.


Bingo

Från en Mini-Wave Box eller andra tillämpliga 2 x 2 formationer.

Trailers Any Shoulder Wheel Thru medan Leaders 3/4 Out.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box.


Boomerang

Från Tandem Couples, en Mini-Wave Box eller den 2 x 2 T-Bone som fås från en Mini-Wave Box efter att Leaders gjort en 1/4 Out.

Det finns två något olika definitioner för Boomerang beroende på startformationen.

 1. Från Tandem Couples: Leaders Zoom medan Trailers Circulate och Trade. Slutar i Facing Couples.
 2. Från en Mini-Wave Box eller andra tillämpliga 2 x 2 formationer: Leaders Zoom medan Trailers Scoot Back (Extend, Trade och Extend). En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box. Denna användning av Boomerang kan fraktionaliseras i halvor.

Busy anything

Från Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Keep Busy (Couples Circulate With The Flow) medan Trailers 1/2 Circulate och gör anything callet.


fraction Cast & Relay

Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru.

 1. Arm Turn den givna fraction;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate;
 3. Centers vrider sin Star den givna fraction medan de andra Trade;
 4. de som möts (Center Wave om 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Waves.

Det finns ingen default fraction för detta call.


Change Lanes

Från Parallel Lines där Centers är i en Mini-Wave Box eller från andra tillämpliga formationer.

Centers Any Hand Remake & Spread medan Ends Circulate & Crossover Circulate.

Parallel Lines slutar i Parallel Lines.


Change The Centers | Wave

Från en Wave eller Facing Couples.

Change The Centers:
Arm Turn 1/2; Slip; Centers Cross Run; Slip.

Change The Wave:
Arm Turn 1/2; Slip; Centers Cross Run; Swing.

Båda callen slutar i en Wave och är 4-delars call.


Change Your Image

Från en 2 x 4.

Centers Phantom Columns Circulate två gånger medan Ends Split Circulate två gånger.

Parallel Lines eller Columns slutar i Columns; T-Bones slutar i varierande formationer.

Change Your Image är ett 2-delars call och kan fraktionaliseras i kvartar.


Chase The (fraction) Tag

Från Couples rygg mot rygg.

Belles U-Turn Back åt höger medan Beaus Fold; alla Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.


Chuck-A-Luck, Cross Chuck-A-Luck

Från Parallel Lines där Centers är rygg mot rygg.

Chuck-A-Luck (Art Miller 1971):
Centers Run medan Ends Partner Tag; nya Ends Pass In medan nya Centers Pass Thru.

Cross Chuck-A-Luck (Lee Kopman 1971):
Centers Cross Run medan Ends Partner Tag; nya Ends Pass In medan nya Centers Cross Trail Thru.

Båda callen slutar i en Eight Chain Thru.


Criss Cross The Deucey

Från Parallel Waves, tillämpliga 2 x 4 T-Bones eller från den formation som fås efter All 4 Couples Touch 1/4.

Trailers Cross Extend, Arm Turn 3/4 och Spread medan Leaders 1/2 Split Circulate och sedan Phantom Crossover Circulate.

Slutar i Parallel Waves, Point-to-Point Diamonds eller en Thar.


Cross Cycle

Från en Two-Faced Line:

 1. Centers Cross Fold och alla justerar till en Box (Bounce The Centers);
 2. Box Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Slutar i Facing Couples.

Detta är ett 3-delars call, och caller callar ofta 2/3 Cross Cycle.

Från en tillämplig 2 x 2 (t.ex, Facing Couples eller

Som en rörelse, (Facing eller Box) Recycle & Slither.

Slutar i en Two-Faced Line.


Cross Flip The Line (fraction)

Från en Two-Faced Line.

Som en rörelse, Centers Run och alla Any Shoulder Tag The Line till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.


Cross Lockit

Från en Wave eller en Two-Faced Line.

Som en rörelse, Lockit and Spread.

Slutar i en Wave eller Two-Faced Line.


Diagonal Box Concept

En Diagonal Box är en 2 x 2 vilken är offset (förskjuten) två positioner


Disband

Från Parallel Lines, Columns eller andra tillämpliga formationer.

 1. Centers Counter Rotate 1/4 medan Ends Concentric 1/2 Zoom och (normal) Hinge;
 2. Centers Reverse Flip (Phantom Run bort från Center) medan Ends Phantom Columns Circulate två gånger.

En icke-T-Bone 2 x 4 slutar i Parallel Lines. Disband är ett 2-delars call.


Divide The Ocean | Sea direction | anything

Från en generaliserad Tidal Line.

Outside 4 Cast Off 3/4 och Cross Concentric Vertical 1/2 Tag (om Ocean) eller Cross Concentric Vertical Left 1/2 Tag (om Sea) medan de andra Hinge, Partner Tag, Press Ahead och vrider sig individuellt 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet.

Slutar vanligen i Parallel Lines.


Echo CONCEPT

 1. Gör {any CONCEPT} {anything}; sedan
 2. gör {anything}.

Explode The Diamond

Från Twin Diamonds, en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Explode The Wave medan Ends Circulate och Lead End U-Turn Back.

Twin Diamonds slutar i Parallel Inverted Lines.


Fan Concept

Fan CONCEPT används på call som börjar med en Arm Turn 1/2 (Swing) följt av en Centers Cast Off 3/4. Ta bort den inledande Arm Turn 1/2 och gör det givna callet.


Flip Your Lid

Från en 1/4 Tag.

Det finns fyra olika saker att göra i Flip Your Lid:

 
End på Center Wave:
Scoot Back med passande outside dansare;

Very Center:
Gör din del av Centers Run & Circle 1/4 (var noga med att inte göra en Scoot Back);

Outside Belle (om R-H 1/4 Tag) eller Outside Beau (om L-H 1/4 Tag):
Gör din del av Scoot Back & Circle 1/4 (för att sluta tittande in).

De andra Outside Dansarna:
Press Ahead, Trade (med opposite dansaren), & Spread.

Slutar i en 1/4 Tag.


Gee Whiz

Från Parallel Lines.

Out-Facing Couple (eller de dansare som pekas ut) gör sin del av Cross Fire medan de andra gör sin del av Vertical Tag The Line.

Slutar i Columns.


Generous / Stingy CONCEPT

Stingy:
Gör {anything} callet, men ta bort en 1/4 turn från den första Arm Turn i callet.

Generous:
Gör {anything} callet, men lägg till en 1/4 turn till den första Arm Turn i callet.

När det gäller Stingy och Generous, är en Arm Turn begränsat till följande rörelser som de är definierade i {anything} callet:

 • Arm Turn.
 • Hinge från en Mini-Wave.
 • Trade från en Mini-Wave.
 • Cast Off från en Mini-Wave.
 • Star turn, när dansarna på motsatta sidor är i en Mini-Wave.

Good Show

Från en tillämplig 2 x 4.

Ends gör sin del Walk & Dodge medan Centers gör sin del Couple Up.

Slutar i en 2 x 4.


Interlocked Counter

Från en 3/4 Line, 3/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, och Step & Fold) medan Centers Once Removed Cast Off 3/4 och (normal) Counter Rotate 1/4.

En R-H 3/4 Line slutar i Parallel L-H Waves; en L-H 3/4 Line slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines.


Interlocked Rally

Från en generaliserad 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Rally medan Centers Step And Cross Fold (Interlocked Little) och Peel & Trail.

En generaliserad 1/4 Line slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call för Centers.


Interlocked Ramble

Från en 3/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Cast Back medan Centers Once Removed Fold (dansas som en Any Shoulder Turn & Deal); alla Slide Thru.

En 3/4 Line slutar i generaliserade Columns. Detta är ett 2-delars call.


Lickety Split

Från en tillämplig 2 x 4.

Ends Split Circulate medan Centers Split Counter Rotate 1/4.

Slutar i en 2 x 4.


Lift Off

Från en Static Square där två Couples mitt emot varandra tittar ut eller från den 2 x 4 formation som fås från en Static Square efter Heads Pass Thru.

Leaders As Couples 1/4 Right medan de andra Left Dodge; Belles Distorted Box Circulate; As Couples Extend; Couples Circulate.

Slutar i Parallel R-H Two-Faced Lines.


Lock 'Em Up

Från tillämpliga Tidal Lines eller tillämpliga Parallel Lines.

 1. Lockit;
 2. Hinge;
 3. Centers Hinge medan Outsides Counter Rotate 1/4;
 4. Centers Lockit medan Outsides Roll.

Detta är ett 4-delars call.

Lätt sätt att memorera Lock 'Em Up:
Lock The Hinge; Centers Hinge the Lock medan Ends Counter Rotate 1/4 & Roll.

Loop & (fraction) Tag

Från en Mini-Wave Box eller Tandem Couples.

Loop And (fraction) Tag:
Leaders Peel Off och Roll och Step Ahead medan Trailers följer Leaders i Tandem (Peel The Deal); Extend till den givna fractional Tag positionen.

Cross Loop And (fraction) Tag:
Leaders Trail Off och Roll och Step Ahead medan Trailers följer Leaders i Tandem (Trail The Deal); Extend till den givna fractional Tag positionen. Notera: Från Tandem Couples, vänster axel eftersom man gör en Trail Off rörelse.
Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Mirror Concept

Mirror CONCEPT åstadkoms genom att utföra definitionen på det givna callet och byta ut:
 • Höger mot vänster och vice versa; och
 • Beau mot Belle och vice versa.

Vid något tillfälle där du normalt skall passera med höger axel, passera med vänster axel och vice versa. Vid något tillfälle där du normalt skulle använda höger hand, använd vänster hand och vice versa. Vid något tillfälle där Beaus skall göra något, skall Belles göra det istället och vice versa.

Nuclear Reaction

Från en generaliserad 1/4 Tag där Very Centers tittar direkt på en outside dansare.

 1. Very Centers och den outside dansare man tittar direkt på Pass Thru;
 2. Center 4 Cast Off 1/4 och Roll och Spread för att bli Ends på Lines medan de andra Cross Concentric Vertical 1/2 Tag;
 3. alla Counter Rotate 1/4.

Slutar i Parallel Lines. Det här är ett 3-delars call.


Oddly | Evenly Concept

Oddly any CONCEPT anything CONCEPT [C3B]:
Dela upp anything callet i sina delar, utför de udda numrerade delarna arbetande i any Concept och de jämnt numrerade delarna normalt.

Evenly any CONCEPT anything CONCEPT [C3B]:
Dela upp anything callet i sina delar, utför de jämnt numrerade delarna arbetande i any Concept och de udda numrerade delarna normalt.

Call som har delar är identifierade i våra definitioner. Se också Calls with Parts.

Till exempel, en Oddly Tandem Swing & Mix är en Tandem Swing, normal Centers Cross Run och Tandem Centers Trade.


Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Från en 4 x 4 Matris, visualiserat som 4 Columns | Lines | Waves bredvid varandra.

Inside Columns | Lines | Waves arbetar tillsammans i en 2 x 4 Matris medan Outside Columns | Lines | Waves arbetar tillsammans i en (Disconnected) 2 x 4 Matris.


Quadruple formation Concept

Quadruple formations consist of four adjacent formation some of which may have positions occupied by phantoms. The given formation is usually a 4-dancer formation such as a Box, Column, Diamond, Line, or Wave. Work with the dancers and phantoms within your formation. Keep track of the phantoms and allow spaces for them upon completion of the call. When formation is a 4-dancer formation, there should be a total of 16 dancer | phantom positions before and after each call.


Reactivate

Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag.

Very Centers och de dansare på Outside de tittar direkt på Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 runt på utsidan; Center 6 Trade; Very Outsides och Very Centers Phantom Hourglass Circulate.

Slutar i Parallel Lines eller Parallelogram Parallel Lines (om dansarna kommer till samma position).


Reflected Concept

Från varierande formationer.

Gör any Tagging callet (eller någon variant på ett Tagging call) till 1/2 Tag positionen; Tandem Arm Turn 1/4 (dvs., Split Counter Rotate 1/4); fullborda any Tagging call.


Reset

Från en Mini-Wave Box (eller andra tillämpliga 2 x 2 om det är fraktionaliserat).

 1. 1/2 Zoom;
 2. Hinge;
 3. 1/2 Zoom;
 4. Hinge.

Slutar i en Mini-Wave Box. Reset är ett 4-delars call.


Reverse Checkpoint anything By anything

Från tillämpliga formationer.

Center 4 gör det första anything callet och de resulterande Ends (på dessa Center 4) rör sig bort från Center på uppställningen utan att ändra sin ansiktsriktning (dvs, Stable). De andra dansarna (ursprungliga Outsides) arbetar runt Very Centers för att göra det andra anything callet och slutar så nära som möjligt till de positioner som lämnats av resulterande Ends på Center 4.


Reverse Order Concept

Dela upp callet i dess delar och gör delarna i omvänd ordning.


Reverse The Pass

Från Tandem Couples.

 1. Leaders Trade;
 2. alla Pass Thru;
 3. Ursprungliga Trailers Trade.

Slutar i Tandem Couples.

Reverse The Pass är ett 3-delars call som kan fraktionaliseras i sjättedelar.


Reverse The Top

Från en Wave, Facing Couples eller andra tillämpliga formationer.

 1. Fan The Top;
 2. Swing.

Slutar i en Wave. Detta är ett 2-delars call.


Revolve To A Wave

Från en icke-T-Bone 2 x 2.

Trailers gör sin del av en Facing Recycle medan Leaders (som en rörelse) gör sin del av en Mini-Chase och Hinge.

Slutar i en R-H Wave.


Rip Off

Från en 2 x 2.

Leaders gör en Beaus Run, Belles Zoom medan Trailers gör en Beaus Walk, Belles Dodge.

Slutar i en 2 x 2.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate, och Reverse Single Rotate) finns på olika challengelistor beroende på startformation.

På C1,
Rotates kan bara callas från en generaliserad Static Square, eller från liknande formationer (t.ex., från Columns, endast Ends).
På C2,
Rotates kan också callas från Parallel Lines eller från en 2 x 2 (t.ex., In Your Block Single Rotate 1/4).
På C3B,
Rotates kan också callas från Columns.

Procedur för att dansa Rotates:
 1. Identifiera mittpunkten på din uppställning.

  Mittpunkten på din uppställning är mittpunkten på squaren (kallas vanligen "flagpole center") utom i följande fall:

  1. Om du är i en 2 x 4 formation och i Lines, är mittpunkten mitten på varje Box (dvs, arbeta Split). Om du är i ett 2 x 4 T-Bone, är mittpunkten för dansarna i Columns 'flagpole center', medan dansarna i Lines arbetar Split.
  2. Om Rotate föregås av Split, dela då formationen i två lika delformationer. Mittpunkten är då mitten på din delformation. Från en 2 x 4, betyder Split att dela uppställningen i två 2 x 2, inte i två 1 x 4.
  3. Om Rotate föregås av namnet på formationen man skall arbeta i, är mittpunkten mitten på den formationen. Till exempel, från Columns, 'Each Column Single Rotate 1/4'. I detta fall är mittpunkten mitten på varje 1 x 4.
 2. Vänd dig 1/4 relativt mittpunkten enligt följande regler:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Promenade
  Reverse Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Reverse Promenade

  1/4 To Promenade
  Vänd 1/4 så att din vänstra axel är mot mittpunkten på formationen
  1/4 To Reverse Promenade
  Vänd 1/4 så att din högra axel är mot mittpunkten av formationen.
 3. Counter Rotate den givna fraction runt mittpunkten.

  Från en Static Square, arbetar de aktiva dansarna runt utsidan av uppställningen. De inaktiva dansarna skall gå in mot mitten på uppställningen.


Scramble

Från Parallel Lines där Ends är rygg mot rygg eller andra tillämpliga formationer.

Ends Bend och Turn Thru medan Centers Face In och Cross Trail Thru.

Parallel Lines slutar i Lines rygg mot rygg. Scramble är ett 2-delars call.


Secondly | Thirdly | Fourthly anyConcept anything

Break up the anything call into its component parts. Do the anything call normally until the given part; then do the given part applying the given CONCEPT then do the remaining parts of the anything call normally.


Shake & Rattle

Från en 2 x 2.

Leaders gör sin del av en Shakedown medan Trailers gör sin del av en Reverse Split Swap.

Slutar i en 2 x 2.


Sidetrack

Från tillämpliga formationer.

 1. Zig-Zag;
 2. Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Sidetrack är ett 3-delars call.

Single Sidetrack [C3B]: Från en 1 x 4 Column. Zig-Zag; Lockit (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 4); Roll. Slutar i en Single Double Pass Thru.

Split Sidetrack [C3B]: Från en 2 x 4 eller 1 x 8 Column. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll.

Split Split Sidetrack [NOL]: Från passande formationer. Dela uppställningen två gånger för att arbeta med en annan dansare (som måste vara i ett generaliserat Tandem med dig). Zig-Zag; Hinge (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 2); Roll.


Single Concept

Single är ett sätt a ta ett 8-dansare call och göra det till ett 4-dansare call; eller att ta ett 4-dansare call och göra det till ett 2-dansare call.

I Single versionen av ett call, utför varje dansare den rörelse som normalt skulle ha gjorts av en grupp om två dansare i normalversionen av callet. Därför, om det skall vara möjligt för ett call att ha en Single version, måste det vara möjligt att gruppera alla dansarna i grupper om två, där dansarna i varje grupp alltid tittar åt samma håll medan de genomför det givna callet. Dansarna i varje grupp dansar vanligen sin del av callet som As Couples, In Tandem, Once Removed, eller Twosome (eller någon kombination av dessa Concept).

Du kan tänka på Single som att ersätta varje grupp om två dansare med en singeldansare som befinner sig exakt mitt emellan de två dansarna. Denna singeldansare utför sedan det givna callet och följer det spår, exakt halvvägs mellan där de två dansarna skulle vara i normalversionen av callet.


Split Phantom Boxes Concept

Från en 2 x 8 Matris.

Dela 2 x 8 Matrisen i två 2 x 4 Matriser. Arbeta i denna 2 x 4 på varje sida.


Stimulate (The Column)

Från Columns.

Circulate; 1/2 Circulate; Very Ends Counter Rotate 1/4 och 1/2 Press Ahead medan de andra Hinge & Grand Fan The Top (Center 4 Cast Off 3/4 medan Outsides går upp).

Slutar i Parallel Waves.


Strut Right | Left (And Right | Left)

Från en Double Pass Thru eller en R-H 1/4 Tag.

Centers Pass Thru, Right | Left Turn To A Line och Spread för att bli #1 (Very End) och #3 i en Tidal Line medan de andra Step Ahead och Veer Right | Left för att bli #2 och #4 i en Tidal Line.


Swap The Top

Från Facing Couples.

Swap The Top [C3A]:
Belles Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv gång.
Slutar i en R-H Wave.

Cross Swap The Top [C3B]:
Belles Cross Extend (R-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv gång.
Slutar i en R-H Two-Faced Line.

Reverse Swap The Top [C3A]:
Beaus Extend (R-H) och Cast Off 3/4 medan Belles Run en och en halv gång.
Slutar i en L-H Wave.

Reverse Cross Swap The Top [C3B]:
Beaus Cross Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Belles Run en och en halv gång.
Slutar i en L-H Two-Faced Line.

Swing-O-Late

Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller en Thar.

Arm Turn 1/2; Centers Trade och Spread medan Ends U-Turn Back och Crossover Circulate.

Parallel Waves eller Eight Chain Thru slutar i Parallel Two-Faced Lines.


Take {n}

Från Lines rygg mot rygg.

De n dansarna på höger sida av varje Line gör en 'Shakedown' rörelse (1/4 Right, Counter Rotate 1/4, and Roll) och justera för att sluta i Concentric Facing Lines om n medan de andra 1/4 Right och Step Ahead för att ta handfattning och skapa en kompakt symmetrisk formation.


Track n

Från en Completed Double Pass Thru.

Tandem Partner Trade; Extend n gånger.


Trade The Diamond

Från Parallel Lines eller en generaliserad Thar.

 1. Trade The Deucey;
 2. Centers Hinge;
 3. Diamond Circulate;
 4. Centers Hinge.

Parallel Lines slutar i Parallel Lines.

Trade The Diamond är ett 4-delars call.

Trapezoid Formation

En Trapezoid är en distorderad 2 x 2 som kan bildas från en normal 2 x 2 efter att två dansare bredvid varandra båda rör sig en matrisposition direkt bort från varandra.

Från en 2 x 4, finns det två Trapezoids. Ends på varje sida arbetar med Centers på den andra sidan i en distorderad Box.


Triple formations Working direction Concept

Triple formations Working direction är ett precist sätt att definiera hur man gör några 12-Matrix call.

Detta Concept tillåter att 8-dansare call görs från Triple formations som Triple Boxes | Columns | Diamonds | Lines | Waves. Normalt är vi från dessa formationer begränsade till 4-dansare (eller färre) call, eftersom varje underformation (Box, Column, Diamond, Line eller Wave) bara har fyra positioner.

Vid Triple formations Working direction, väljer varje dansare en undergrupp om åtta (utav 12) positioner där man arbetar. Dansarna i outside Triple formation måste alltid välja att arbeta med de fyra positionerna i sin egen Triple formation och de fyra positionerna i center Triple formation. Dansarna i center Triple formation arbetar med de fyra positionerna i sin egen Triple formation och de fyra positionerna i outside Triple formation vilken är mot den givna direction. Om direction är forward, arbetar Center dansarna med den outside Triple formation de tittar på. Om direction är backward, arbetar de med den outside Triple formation som är bakom dem. Om direction är Right (eller Left), arbetar de med den outside Triple formation som är åt deras höger (eller vänster). Om direction är Together, arbetar de med den outside Triple formation som är närmast dem. Om direction är Apart, arbetar de med den Triple formation som är längst bort från dem.


Turn The Key

Från tillämpliga formationer.

 1. Trade;
 2. Counter Rotate 1/4;
 3. Hinge.

Slutar i varierande formationer. Turn The Key är ett 3-delars call.


Turnstyle

Från tillämpliga 4-dansare (och 8-dansare) formationer.

Centers (Touch, om nödvändigt, och) Cast Off 3/4 medan Ends 1/4 Right.


Two-Faced CONCEPT

Från varierande formationer.

Byt ut varje Arm Turn 1/2 (dvs., Swing eller Slip) mot en Partner Trade och gör det givna callet. (T.ex, Two-Faced Spin The Top skulle starta från en Two-Faced Line och skulle vara en Partner Trade; Fan The Top.)


Wave The anyone

Från Eight Chain Thru, från den formation som fås från en Static Square efter en Heads Pass Thru eller från andra tillämpliga formationer.

Press Ahead; Outsides gör sin del av utpekad dansare Kick Off medan Centers har den utpekade dansaren Walk och den andra Dodge.

Slutar i varierande formationer. Wave The anyone är ett 2-delars call.


With Confidence

Från Parallel Lines där Ends är i Tandem eller från andra tillämpliga formationer.

Centers Hinge och Very Centers Hinge medan Ends 1/2 Circulate; de som är ett Couple stiger framåt för att bli Leaders i Parallel Two-Faced Lines medan de andra har Centers U-Turn Back (genom att vända sig bort från varandra) och gör sin del av en Couples Hinge.

Slutar i Parallel Two-Faced Lines.


"Z" Concept

Ett "Z" är en 2 x 2 som är offset en position (t.ex, den formation som fås från en Mini-Wave Box efter 1/2 Press Ahead). Arbeta i denna Offset 2 x 2 och behåll 'footprints'.


"Z" Axle

Från det "Z" som fås från en Line med Centers i en Mini-Wave efter en Step & Slide.

 1. Outsides Cross Cast Back;
 2. alla Trade;
 3. Centers Trade.

Slutar i en Line. "Z"-Axle är ett 3-delars call.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c3b&language=sweden
12-April-2024 17:39:08
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL