Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Take {n} [C3B]
   (Lee Kopman 1979)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Lines rygg mot rygg.

De n dansarna på höger sida av varje Line gör en 'Shakedown' rörelse (1/4 Right, Counter Rotate 1/4, and Roll) och justera för att sluta i Concentric Facing Lines om n medan de andra 1/4 Right och Step Ahead för att ta handfattning och skapa en kompakt symmetrisk formation.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
       
efter
Take 0
 efter
Take 1
 efter
Take 2
 efter
Take 3
 efter
Take 4

Från Lines om 3 rygg mot rygg.

Kommentarer:
  • Bara dansarna som gör 'Shakedown' rörelsen kan göra Roll.
  • Från Lines rygg mot rygg, är Take 4 samma som Concentric Shakedown.

Choreography för Take {n}

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/take.php?language=sweden&level=C3B
15-April-2024 14:15:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL