Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C2 definitions from the Ceder Chest of C1 and C2 Ceder Chest of C1 and C2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Språk:
  
  
  
  
  
  
  
  

3 By 1 Triangle Formation

En 3 By 1 Triangle är en 4-dansare formation med följande form:


any Tagging Call Your Neighbor

 1. Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position;
 2. Follow Your Neighbor.

Slutar i en Wave.


anything & Circle (fraction)

Från tillämpliga formationer.

Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4.


anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up

Byt ut den första Circulate på ett givet call (Coordinate, Motivate, Percolate, eller Perk Up) mot anything callet. Om anything callet är Circulate, är det kutym att ordet Circulate utelämnas. Om anything callet är en (Split) Counter Rotate 1/4, utelämnas frasen "Rotate 1/4". Hur callern säger detta är mycket viktigt. Om callern säger Scoot Back (paus) Motivate, då skall du göra en Scoot Back följt av en full Motivate. Emellertid, om callern säger Scoot Back Motivate som en fras, då skall du byta ut den första Circulate på Motivate mot en Scoot Back. En del caller lägger till suffixet "er's" till anything callet för att göra det otvetydigt (t.ex, Scoot Backer's Motivate). Det givna callet (Coordinate, Motivate, Percolate, eller Perk Up) måste börja med en Circulate.

anything Coordinate [C2]: Gör anything callet; 1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Ends gör sin del av Fan The Top medan Very Centers Veer Out. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.

anything Motivate [C2]: Gör anything callet; Ends 1/2 Circulate medan Centers Cast Off 3/4; Center Star|Diamond Circulate två gånger medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar vanligen i Parallel Waves. Anything callet ersätter den första Circulate. Om anything callet slutar med orden 'Circulate' eller 'Rotate 1/4', så utelämnar man dessa ord. Till exempel, In Roll Motivate är en In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp.

anything Percolate [C2]: Gör anything callet; 1/2 Circulate; Center Line Hinge & Cross medan de andra Any Hand Turn Thru (Trade & Step Thru). Slutar vanligen i Lines rygg mot rygg eller T-Bones.

anything Perk Up [C2]: Gör anything callet; 1/2 Split Circulate; Center Line Hinge, Circulate & Trade medan de andra (Concentric) Circulate två gånger. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.


anything The "K"

Från tillämpliga formationer.

Gör anything callet; Centers Trade medan Ends U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten av (4-dansare) formationen (dvs, 1/4 Out & Roll).


n By m Transfer | Checkmate (The Column)

Från Columns.

De första n dansarna gör den del av callet som normalt görs av de första två medan de sista m dansarna gör den del som normalt görs av de sista två.

Till exempel,

 • En normal Checkmate The Column är en 2 By 2 Checkmate, eftersom de första två dansarna gör en del och de sista två gör en annan del.
 • En normal Transfer The Column är en 2 By 2 Transfer The Column.
 • En Box Transfer är en 1 By 1 Transfer The Column.

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Från Columns. De första tre dansarna Column Circulate 4 positioner & 1/4 In medan #4 dansarna Circulate 3 positioner, 1/4 In, & Circulate. Slutar i Parallel 3 & 1 Lines.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.


Alter & Circulate

Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back;
 3. Outside 4 Circulate medan Very Centers Trade;
 4. varje Diamond gör en Counter Rotate 1/2;
 5. Flip The Diamond.

Slutar i (med motsatt hand) Parallel Waves. Alter & Circulate är ett 5-delars call.


Bounce anyone

Från en Two-Faced Line.

 1. Veer rygg mot rygg;
 2. de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer.

Slutar i en 2 x 2.

Bounce är ett 2-delars call.


Catch n

Från Facing Couples, en R-H Wave, eller andra tillämpliga formationer.

 1. Square Thru, på den n-te handen (Step To A Wave);
 2. Centers Trade;
 3. alla Step & Fold.

Slutar i en Mini-Wave Box.


Chain The Square

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn och Veer Left medan Centers Step To A L-H Wave, Very Centers U-Turn Back åt vänster (och placerar höger hand på ryggen på den End som är bredvid), Courtesy Turn och As Couples Extend.

Sluta i Parallel R-H Two-Faced Lines.


Checkpoint anything By anything

Från en 1 x 8, Point-to-Point Diamonds, eller vilken som helst annan tillämplig formation där det finns Centers på varje sida.

Varje sidas Centers arbetar tillsammans, runt Very Center dansarna, för att göra det första anything callet (och slutar om möjligt nära kortaxeln på startformationen; sekommentar nedan); De återstående Outsides (2 eller 4 dansare) går in mot mitten (utan att ändra ansiktsriktning) och arbetar med de ursprungliga dansarna närmast mitten för att göra det andra anything callet.


Chisel Thru

Från Facing Lines (eller en R-H Tidal Wave).

 1. Concentric Pass In;
 2. Ends Pass In medan Centers Pass Out;
 3. alla Pass In.

Slutar i Facing Lines.

Chisel Thru är ett 3-delars call.

Alternativ definition: Concentric Pass In; Split Pass In; Pass In


Circle (fraction) To A Wave

Från Facing Couples.

 1. Circle Left 1/4 (eller den givna fraction);
 2. Beaus Walk medan Belles Dodge.

Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Circle To A Wave är ett 2-delars call.


Counter

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves;
en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines.

Crazy Concept

 1. Varje sida gör det givna callet;
 2. Centers gör det givna callet;
 3. varje sida gör det givna callet;
 4. Centers gör det givna callet.

Detta är ett 4-delars CONCEPT.

Notera: Om det givna callet kan göras antingen från en Box eller en Line, (t.ex, från Parallel Waves, 1/2 Crazy Counter Rotate 1/4) gör Box versionen av callet.


Criss Cross The Shadow

Från Parallel Lines med Ends i Tandem eller från Promenade (i vilket fall de utpekade dansarna agerar Leaders i Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
Som en rörelse, 1/2 Zoom & Slide, sedan Cast Off 3/4 and Spread;

Out-Facing Centers:
Cloverleaf och Slither;

In-Facing Centers:
(Concentric) Cross Extend, Hinge och Extend.

Justera om nödvändigt för att sluta i Parallel Lines.


Criss Cross Your Neighbor

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Trailers Cross Extend och Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread medan Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.


Cross & Wheel FAMILY

Cross & Wheel As Couples Hinge; As Couples Step & Fold.
Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Very Centers Trade; As Couples Step & Fold.
Grand Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Triple Trade; As Couples Step & Fold.
Single Cross & Wheel Hinge; Step & Fold.
Single Cross Trade & Wheel Hinge; Centers Trade; Step & Fold.
Grand Single Cross & Wheel Hinge; Grand Step & Fold (Very Ends Fold medan de andra Step Thru).
Grand Single Cross Trade & Wheel Hinge; Center pairs of dancers Trade; Grand Step & Fold (Very Ends Fold medan de andra Step Thru).

Cross Back

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders U-Turn Back medan Trailers Diagonally Pull By och använder den yttre handen.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box med motsatt hand.


Cross Concentric Concept

 This page is still being implemented! 
Try again at a later date.
Från 8-dansare formationer som består av 4 outside dansare och 4 inside dansare.

De 4 inside-dansarna arbetar med varandra för att göra det givna callet, men slutar som outside 4 medan de 4 outside-dansarna arbetar med varandra för att göra det givna callet men slutar på insidan.

Cross Concentric är samma sak som Concentric [C1] utom att inside dansarna slutar outside medan outside dansarna slutar inside.

De regler för 'Shape-changing' som gäller för Concentric är också tillämpbara för Cross Concentric. Detaljer ges nedan i "Shape Changing" avdelningen.


Cross Invert The Column (fraction)

Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

De första n dansarna (enligt den fraction som har angetts, se första kommentaren nedan) som en enhet Trail Off för att sluta i Concentric Columns om n medan de återstående dansarna, som använder Circulates, går upp för att bilda en kompakt formation.


Cross Ramble

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Cross Cast Back medan Centers gör en Everybody Cross Fold (dansas som en Step Thru & Partner Trade); alla Slide Thru.

En 3/4 Tag slutar i generaliserade Columns.

Cross Ramble är ett 2-delars call.


Cross The "K"

Från Facing Lines, Eight Chain Thru, eller andra tillämpliga formationer.

 1. Cross Trail Thru;
 2. Centers Trade medan Ends U-Turn Back genom att vrida sig bort från Center (dvs, 1/4 Out & Roll).

Facing Lines slutar i Facing Lines; Eight Chain Thru slutar i Eight Chain Thru.

Cross The "K" är ett 2-delars call.


Detour

Från Parallel Lines med Ends i Tandem, eller från andra formationer där Ends är i Tandem.

Outsides 1/2 Zoom & Hinge medan Centers Counter Rotate 1/4.


Disconnected (formation) Concept

De utpekade dansarna arbetar tillsammans i en uppställning som har gap (som består av andra dansare eller tomt utrymme) mellan några av de utpekade dansarna. De utpekade dansarna måste sluta inom samma uppsättning av plan som de startade i eller så nära dessa plan som möjligt.


Dodge anything

Från tillämpliga formationer där Centers är i en 2 x 2.

Center 4 (Concentric) Walk & Dodge medan de andra gör sin del av anything callet.


Drop direction

Från en Diamond eller generaliserad Single 1/4 Tag där Centers är i en Mini-Wave.

Centers gör sin del av Extend the Tag medan de andra 1/4 mot den givna direction (relativt deras 4-dansare formation). Justera för att sluta i en 2 x 2.


Exchange The Diamond

Från Twin Diamonds eller Point-to-Point Diamonds.

Gör totalt 4 Diamond Circulates, varav en är Interlocked. Interlocked Diamond Circulate är efter att du har blivit en Very Center. Exchange The Diamond kan fraktionaliseras i fjärdedelar.


Fascinate

Från Parallel Two-Faced Lines eller andra tillämpliga formationer.

Any Hand 3/4 Thru medan Ends Circulate en och en halv; Outside 4 på Line om 6 Concentric Wheel & Deal medan den ensamma outside dansaren Counter Rotate 1/4.

Slutar i en 1/4 Tag.


File To A Line

Från generaliserade Columns.

Ends glider isär (för att ge utrymme för två dansare emellan dem) medan Centers gör två Phantom Column Circulates; alla justerar så att resulterande Lines är nära varandra.


Funny formation Circulate

Gör en Circulate till nästa position inom den givna 'formation'om och endast om:

 1. en annan dansare kommer att göra en Circulate till din nuvarande position, och
 2. ingen annan kommer att göra en Circulate till din nästa position.

{n} indikerar antalet gånger du skall tillämpa reglerna ovan. Efter varje Funny formation Circulate, omvärdera din position. Typiskt kan bara dansare som tittar på varandra i Circulate banan röra sig.


Funny Concept

Funny CONCEPT betyder att bara de dansare som kan göra nästa del av ett givet call utan att använda phantoms och utan att sluta på samma position som en annan dansare,  gör denna del av callet.

Notera: Funny betyder inte nödvändigtvis att de som tittar på varandra gör nästa del.


Funny Square Thru (n)

Från en T-Bone 2 x 2 eller andra tillämpliga formationer.

De som tittar på varandra (eller i en R-H Mini-Wave) Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 1)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By; (slut på Funny Square Thru 2)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 3)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By (slut på Funny Square Thru 4).

För varje hand, skall de som tittar på varandra dra förbi med den rätta alternerande handen och om det inte är sista handen ska desamma dansarna göra 1/4 In (mot mitten av 4-dansare formationen). Efter den sista 'Pull By', gör inte någon 1/4 In.


Grand Chain Eight

Från Double Pass Thru, Eight Chain Thru, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer.

De som kan Right Pull By; alla (move along (= man rör sig framåt liknande Bend the Line) och) Step to a L-H (Mini-)Wave; Centers gör 1/4 Courtesy Turn med Ends genom att göra en U-Turn Back åt vänster och placera sin högra hand på ryggen på End och Bend The Line.


Here Comes The Judge

Från en Line (vanligtvis om 4) där båda Ends tittar åt samma håll.

Here Comes The Judge [C2]: End Belle (End längst åt höger) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör Run en position mot den ursprungliga End Belle positionen. Slutar i en Line.


Hocus Pocus

Från tillämpliga formationer inkluderande alla 2 x 4 uppställningar, Twin Diamonds, 1/4 Tag, etc.

Outsides gör två Phantom "O" Circulates medan Centers Trade.


Hubs | Rims Trade Back | anything

Hubs | Rims Trade Back börjar från Parallel Lines eller en Thar | Promenade.

Hubs | Rims Trade anything börjar från en Line eller andra tillämpliga formationer.

Hubs Trade Back | anything:
Alla Partner Trade; ursprungliga Hubs (ursprungliga Centers som nu är Ends) Circulate eller gör anything callet.

Rims Trade Back | anything:
Alla Partner Trade; ursprungliga Rims (ursprungliga Ends som nu är Centers) Circulate eller gör anything callet. Om anything callet inte är ett 8-dansare call, gör de nya Centers callet Concentric (dvs, arbetar i Center).

Inlet

Från Parallel Waves eller tillämpliga Parallel 3 & 1 Lines (Ends måste vara i Tandem; Lead End & dansaren bredvid måste vara i en Mini-Wave).

Out-Facing End och dansaren bredvid Recycle medan In-Facing End och dansaren bredvid gör sin del av en Split eller Facing Recycle och justerar för att sluta i en Center Wave.

Slutar i en 1/4 Tag.


Interlocked 3 By 1 Triangles Formation

Exempel på (symmetriska) Interlocked 3 By 1 Triangles:

 
   

dansarna arbetar tillsammans
dansarna arbetar tillsammans i 3 By 1 Triangle

Som vid 3 By 1 Triangles, är Interlocked 3 By 1 Triangles vanligtvis generaliserade Tandem-Based Triangle i stället för Wave-Based Triangle.


Interlocked Triangle Formation

Interlocked Triangles består av två Triangles bredvid varandra, vilkas dansare närmast Center arbetar med de Outside dansare som är längst bort i en Triangle.


Invert The Column (fraction)

Från Parallel Columns.

De första n dansarna (de som motsvarar den givna fraction. T.ex, från Parallel Columns om 4, n=1 för 1/4; 2 för 1/2; 3 för 3/4; 4 för full), som en Tandem enhet om n, Peel Off för att sluta i Concentric Columns om n medan Trailing dansare Extend (genom Circulates) för att ta handfattning och bilda en kompakt formation.


anyone Kick Off

anyone Kick Off:
Från ett Couple, Mini-Wave, eller annan tillämplig formation.
De utpekade dansarna Run & Roll medan dansare som står i positionen den utpekade dansaren skall komma till, gör sin del av Partner Tag.

anyone Cross Kick Off:
Från en Line eller annan tillämplig formation.
De utpekade dansarna Cross Run & Roll medan de dansare som står i den position dit de utpekade skall gör sin del av Partner Tag.

Lateral Substitute

Centers (eller utpekade dansare) glider sidledes mot Outsides (eller icke-utpekade dansare) vilka förflyttar sig till den plats som blivit ledig.


anyone Like A Ripple Concept

Från tillämpliga formationer.

Den utpekade dansaren gör de givna callen och utnyttjar de andra dansarna undan för undan som det är nödvändigt för att avsluta varje call.

Slutar i varierande formationer.


Lines anything Thru

Från tillämpliga formationer där Outside 4 kan Circulate, som Parallel Lines, Galaxy, Hourglass, Twin Diamonds, Thar, etc.

Centers gör anything callet (arbetar i Center) medan Outside 4 Circulate.

Slutar i varierande formationer.


Little More

Från en 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

 1. Little;
 2. Center 4 Box Circulate.

En generaliserad 1/4 Tag slutar i Parallel Lines.


direction Loop n

De utpekade dansarna gör en Run mot den givna direction (riktning) förbi det angivna antalet, n, av dansarpositioner. De icke utpekade dansarna rör sig inte eller justerar på något sätt.


Offset Column | Line | Wave Formation

En Offset FORMATION är en formation som har delats upp i två lika sub-formationer som har förskjutits en viss bit relativt skiljelinjen.


Once Removed Concept

Dela hela formationen längs dess långaxel i plan med dansare (t.ex, en 1 x 8 har åtta plan; en 2 x 4 har fyra plan). Dansare som upptar vartannat plan arbetar tillsammans för att göra det givna callet. Vid slutet av det givna callet måste dansarna från en uppsättning av plan sluta inom sin ursprungliga uppsättning av plan.


Once Removed Diamond Concept

Från den formation man får om från Parallel Two-Faced Lines Outsides gör en Concentric Follow Thru.

En Once Removed Diamond är en Diamond där du arbetar med de dansare som är i vartannat plan från dig.


Outlet

Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag.

Outsides gör sin del av en Facing eller Split Recycle medan Centers gör sin del av en Facing eller Split Recycle och arbetar på diagonalen med de outside dansare som End på Center Line tittar på.

Slutar i Parallel Waves.


Parallelogram Formation

En Parallelogram är en offset 2 x 4 som typiskt har följande form:

 
Härifrån...   eller härifrån...
 
Tänk att du arbetar här.

Peel To A Diamond

Från en tillämplig 2 x 2 eller ett tillämpligt "Z" (som det "Z" man får från en Wave efter Ends Fold).

Leaders Peel Off | Trail Off medan Trailers (Step Ahead om nödvändigt) & Hinge.

Ett icke-T-Bone slutar i en Diamond.


Perk Up

Från Parallel Waves eller Parallel Inverted Lines.

Circulate; 1/2 Split Circulate; Centers Hinge, Box Circulate & Trade medan Ends Circulate två gånger (på utsidan).

Parallel Waves slutar i Parallel Two-Faced Lines.


Relocate (The formation)

Från den givna formation eller vilken som helst tillämplig formation.

Very Centers Arm Turn 3/4 medan de andra Counter Rotate 1/4.

Slutar i den givna formation.


Relocate The Diamond

Från Twin Diamonds.

Very Centers Arm Turn 3/4 medan de andra Counter Rotate 1/4.

Slutar i Twin Diamonds.


Reshape (The Triangle)

Från en Wave-Based Triangle eller Tandem-Based Triangle.

Gå framåt till nästa Triangle position och byt din ansiktsriktning (genom att vrida dig mot mitten på din Triangle) 90° eller 180° vad som behövs för att ändra en Tandem-Based Triangle till en Wave-Based Triangle eller vice versa.


Reverse Crazy CONCEPT

 1. Centers gör det givna callet;
 2. varje sida gör det givna callet;
 3. Centers gör det givna callet;
 4. varje sida gör det givna callet.

Detta är ett 4-delars Concept.


Reverse Cut | Flip The Diamond

Från en Diamond.

Reverse Cut The Diamond [C2]:
Centers Trade & Spread medan Points Diamond Circulate.

Reverse Flip The Diamond [C2]:
Centers Phantom Run (Flip bort från varandra) medan Points Diamond Circulate.

Slutar i en Line.


Reverse Cut | Flip The Galaxy

Från en Galaxy.

Reverse Cut The Galaxy:
Centers Trade & Spread medan Outsides Galaxy Circulate.

Reverse Flip The Galaxy:
Centers Phantom Run ('flippa' bort från varandra) medan Outsides Galaxy Circulate.

Slutar i Parallel Lines.


Ripple (The Line | Wave) | n

Från en Line eller Alamo Ring.

De utpekade dansarna arbetar mot mitten på sin Line och gör successivt en Partner Trade med varje dansare tills han/hon når slutet på sin Line. Ripple n betyder att göra en Trade med totalt n dansare. n kan inkludera en 'fraction' (t.ex, Ripple 2 & 1/2 betyder att göra Partner Trade med 2 successiva dansare och sedan 1/2 Partner Trade med den tredje dansaren).


Rotary Spin | anything

Rotary Spin [C1]: Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Pull By med höger; Outsides Courtesy Turn & Roll  medan Centers Step To A L-H Wave och Cast Off 3/4. Slutar i Parallel R-H Waves.

Rotary anything [C2]: Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Pull By med höger; Outsides Courtesy Turn & Roll medan Centers Step To A L-H Wave och gör anything callet. Slutformationen (beroende på anything callet) kan vara Parallel Lines, Diamonds, Hourglass, etc.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate, och Reverse Single Rotate) finns på olika challengelistor beroende på startformation.

På C1,
Rotates kan bara callas från en generaliserad Static Square, eller från liknande formationer (t.ex., från Columns, endast Ends).
På C2,
Rotates kan också callas från Parallel Lines eller från en 2 x 2 (t.ex., In Your Block Single Rotate 1/4).
På C3B,
Rotates kan också callas från Columns.

Procedur för att dansa Rotates:
 1. Identifiera mittpunkten på din uppställning.

  Mittpunkten på din uppställning är mittpunkten på squaren (kallas vanligen "flagpole center") utom i följande fall:

  1. Om du är i en 2 x 4 formation och i Lines, är mittpunkten mitten på varje Box (dvs, arbeta Split). Om du är i ett 2 x 4 T-Bone, är mittpunkten för dansarna i Columns 'flagpole center', medan dansarna i Lines arbetar Split.
  2. Om Rotate föregås av Split, dela då formationen i två lika delformationer. Mittpunkten är då mitten på din delformation. Från en 2 x 4, betyder Split att dela uppställningen i två 2 x 2, inte i två 1 x 4.
  3. Om Rotate föregås av namnet på formationen man skall arbeta i, är mittpunkten mitten på den formationen. Till exempel, från Columns, 'Each Column Single Rotate 1/4'. I detta fall är mittpunkten mitten på varje 1 x 4.
 2. Vänd dig 1/4 relativt mittpunkten enligt följande regler:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Promenade
  Reverse Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Reverse Promenade

  1/4 To Promenade
  Vänd 1/4 så att din vänstra axel är mot mittpunkten på formationen
  1/4 To Reverse Promenade
  Vänd 1/4 så att din högra axel är mot mittpunkten av formationen.
 3. Counter Rotate den givna fraction runt mittpunkten.

  Från en Static Square, arbetar de aktiva dansarna runt utsidan av uppställningen. De inaktiva dansarna skall gå in mot mitten på uppställningen.


Sets In Motion

Från Parallel Lines och andra tillämpliga formationer.

Centers Hinge, Very Center Two Trade och alla 4 Centers Roll medan Outsides Circulate 1 & 1/2; de Outsides som linjerar upp sig med den resulterande Center Column Face In; dansare i Center Column (vanligen 6 dansare, men ibland 4 eller 8 dansare) börjar en 'Grand' Pass Thru tills de ursprungliga Center 4 har kommit bort från Center och eventuella Trailing dansare har en kompakt högerhandsformation; de ursprungliga Center 4 låter den första dansaren göra Peel Off åt vänster medan den andra dansaren gör Peel Off åt höger och justerar om nödvändigt för att sluta som ett Couple (Zag-Zig & Explode).

Slutar vanligen i en R-H 1/4 Line eller L-H 1/4 Tag.


Shazam

Från en Mini-Wave.

 1. Arm Turn 1/4;
 2. U-Turn Back.

Slutar i en Mini-Wave med motsatt hand.

Shazam är ett 2-delars call.


Solid CONCEPT

De utpekade dansarna eller dansarna i en utpekad formation arbetar som en enhet (liknande As Couples eller Tandem) för att utföra det givna callet.


Split Swap (Around)

Från Facing Couples eller T-Bone 2 x 2 där alla är en Trailer.

Split Swap:
Som en rörelse, Belles Box Circulate & 1/4 Right medan Beaus 1/4 Right & Box Circulate.

Reverse Split Swap:
Som en rörelse, Beaus Box Circulate & 1/4 Left medan Belles 1/4 Left & Box Circulate.

Facing Couples slutar i Couples rygg mot rygg.


Split Trade Circulate

Från en Inverted Box (en R-H Mini-Wave och en L-H Mini-Wave) eller annan tillämplig 2 x 2.

Leaders Box Circulate medan Trailers Crossover Circulate (i sin Box).

Slutar i en 2 x 2.


Stack The Line

Från Tandem Couples, Mini-Wave Box, eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Alla 1/4 In; ursprungliga Leaders går framåt till dansaren framför och tar höger handfattning medan de ursprungliga Trailers justerar om nödvändigt sidledes för att sluta i en R-H Mini-Wave Box.

En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en R-H Mini-Wave Box.


Stagger Concept

Stagger betyder att ta en 16-Matrix formation, typiskt Interlocked Blocks [C1], och arbeta som om du vore i Columns. Efter att ha avslutat ett givet call, måste varje dansare sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Shape-changing call är tillåtna med den restriktionen att det måste vara möjligt för varje dansare att otvetydigt kunna justera till att sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. När startformationen är Interlocked Blocks, fungerar diagonalen som det som styr för att återställa 'footprints' för den resulterande formationen.


Step And anything

Från varierande formationer.

Centers Step Ahead (vanligen en Press Ahead); Ends gör anything callet.


Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Från en 8-dansare formation (en 2 x 4 för Stretched Box; en 1 x 8 för Stretched Column | Line | Wave).

Titta längs formationens långaxel och gruppera dansarna i par (två dansare bredvid varandra). Varje centerpar arbetar med outsideparet längst bort för att göra det givna callet, och slutar så att de 4 dansarna är helt och hållet på denna utsida.


Swap The Wave

Från en Wave.

Som en rörelse, Step Thru; resulterande Beaus 1/4 Right & Wheel Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Swing Along

Från en Tidal Wave, Facing Lines, eller en 1 x 8 Inverted Line.

Arm Turn 1/2; Center paren gör Hinge och (Columns om 3) Circulate medan Very Ends Counter Rotate 1/4; Center paren Grand Peel & Trail (#1 Peel Off, de andra Extend och Trade) medan de andra Extend.

En Tidal Wave eller Facing Lines slutar i Parallel Waves.


Triangle [Working As A Box] Concept

Triangle [Working As A Box] CONCEPT tillåter att ett call som normalt görs från en 2 x 2 kan göras från en generaliserad Tandem-Based Triangle.

Såvida inget annat angetts av callern, agerar Apex dansaren alltid som en Trailer medan däremot Base dansarna har klara Leader-Trailer roller. Detta ger oss en 'phantom' dansare för att utföra callet. De tre dansarna och deras phantom arbetar tillsammans för att utföra det givna callet. Vid slutet av callet skall ett utrymme reserveras för phantom dansaren (se kommentar nedan).


Truck

Truck:
Boys stiger åt sidan en position åt vänster;
Girls stiger åt sidan en position åt höger.

Reverse Truck:
Boys stiger åt sidan en position åt höger;
Girls stiger åt sidan en position åt vänster.

Turn To A Line

Från en tillämplig 2 x 2.

Som en rörelse, Zig-Zag, fullfölj en full Tag (Tandem Step Thru) och Turn 1/4 i den riktning du började att vrida dig.

En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en generaliserad Line.


Unwrap The formation

Från den givna formation.

De två dansarna som är närmast mitten på uppställningen och tittar in leder Unwrap genom att gå rakt framåt (rör sig om nödvändigt något inåt) för att bli #1 i en Column. De andra dansarna gör formation Circulates tills de når Lead dansarens startposition och går sedan rakt fram för att följa Lead dansaren.

Slutar i Columns.


Vertical anything

Från en icke-T-Bone 2 x 2.

Lead Couples (om det finns några) Single Wheel medan Trailing Couples (om det finns några) gör hälften av en Half Sashay medan Mini-Wave dansarna (om det finns några) gör en 'justerande' Leads Fold; alla gör anything callet. Typiskt görs anything callet från den resulterande 1 x 4.


Walk Out To A Wave

Från Columns.

#1 och #2: Trail Off och nya Ends (#1) Run;
#3: Circulate och U-Turn Back (vrider sig mot mitten);
#4: Circulate och Press Out.

Mini-Wave Columns slutar i Parallel Waves.


Wheel The Ocean | Sea

Från Couples rygg mot rygg eller Tandem Couples.

Wheel The Ocean [C2]:
Leaders (eller utpekade dansare) Wheel Around; Belles diagonal Right Pull By. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Wheel The Sea [C2]:
Leaders (eller utpekade dansare) Wheel Around; Belle Walk, Beau Dodge. Slutar i en L-H Mini-Wave Box.

Wheel The Ocean | Sea är ett 2-delars call.


Zip Code n

Från en 2 x 4 där Centers är i generaliserade Columns, eller från andra tillämpliga formationer.

Centers 1/4 Out och Run (bort från mitten av uppställningen) runt Outside dansarna (som rör sig in i mitten utan att ändra ansiktsriktning) så att de ursprungliga Centers tittar på varandra på Outside positionen. Detta är en Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); etc. (Övers.anm. Zip Code betyder postnummer)

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c2&language=sweden
12-April-2024 22:37:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL