Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Invert The Column ({fraction}) [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

De första n dansarna (enligt den fraction som har angetts, se första kommentaren nedan) som en enhet Trail Off för att sluta i Concentric Columns om n medan de återstående dansarna, som använder Circulates, går upp för att bilda en kompakt formation.

Kommentarer:
  • Från Parallel Columns om 4, n=1 för 1/4; 2 för 1/2; 3 för 3/4; eller 4 (full) om ingen fraction har angetts.
  • Från Parallel Columns om 3, n=1 för 1/3; 2 för 2/3; eller 3 (full) om ingen fraction har angetts.
  • På en full Cross Invert The Column, gör alla Trail Off men måste också glida ihop vid slutet av callet för att kunna bilda Columns bredvid varandra. Glid inte ihop om callet är fraktionaliserat (t.ex, 3/4 Cross Invert The Column slutar i ett "H").

före
Cross Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Variant: Magic Cross Invert The Column fraction [C2V].

Se också Invert The Column (fraction) [C2].

CALLERLAB definition for Cross Invert the Column 1/4, 1/2, 3/4, Full

Choreography för Cross Invert The Column (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossinvertthecolumn.php?language=sweden&level=C2
15-June-2024 17:50:40
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL