Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C1 definitions from the Ceder Chest of C1 and C2 Ceder Chest of C1 and C2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Språk:
  
  
  
  
  
  
  
  

2/3 Recycle

På Challenge är Recycle från en Wave ett 3-delars call.

Från en Wave:

 1. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box;
 2. Box Counter Rotate 1/4.
 3. Roll.

3 By 2 Acey Deucey

Från tillämpliga formationer.

Outside Triangles Circulate medan Very Centers Trade.


any Tagging call Back (To A Wave)

Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box.


anything Chain Thru

Dansa anything callet; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4.


anything The Axle

Från vilken som helst formation där anything callet slutar i en Trade By, Completed Double Pass Thru, eller R-H 3/4 Tag.

Gör anything callet; Outsides Cross Cast Back medan Centers Complete The Tag (Pass Thru eller Step Thru efter vad som behövs för att Centers skall stå back-to-back); alla gör en Trade; Centers Trade.

Slutar i Facing Lines


anything The Windmill

Från flera olika formationer.

Alla eller Center 4 gör anything callet; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides 1/4 mot den givna direction & Circulate två gånger. Slutar i flera olika formationer.


anything To A Wave

Gör anything callet, uteslut den slutliga Extend eller Step Thru. Alternativt kan callern säga Hold The Line | Wave som betyder samma sak.

Ah So

Från vilken som helst Line om 4.

Ends Cross Fold utan att släppa taget om dansaren bredvid.

En Wave slutar i en Mini-Wave Box.


All 8 Recycle

Från en 1/4 Tag (eller Squared Set eller Thar).

Wave dansarna gör en Recycle, och tar en vidare sväng än normalt, för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten & gör en Box Recycle med varandra för att sluta i en Center Wave.

En 1/4 Tag uppställning slutar i en 1/4 Tag.


Alter The Wave

Från en Wave eller Facing Couples.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back;
 3. Counter Rotate the Diamond 1/2;
 4. Flip The Diamond.

Slutar i en Wave (med motsatt hand). Alter The Wave är ett 4-delars call.


Block Formation

En Block FORMATION består av två överlappande Boxes om 4. Typiskt är att ett av hörnen på en Box är placerad mitt i den andra och vice versa. Dansarna i varje Box arbetar tillsammans i en icke sammanhängande uppställning, oberoende av dansarna i den andra Boxen.

Block FORMATION

 
 
Vem arbetar med vem i ett Block.

Box Recycle

Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-facing Couple.

De som är ett Couple gör sin del av (Facing) Recycle medan de som är i Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back mot mitten av 4-dansare formationen.

Slutar i en Wave.


Butterfly Formation

En Butterfly består av dansare som upptar följande positioner i en 4 x 4 Matrix:

Butterfly FORMATION

 
 
Härifrån...   tänk att du är här.

En Butterfly anses vara distorderade Columns, som om 'outside' dansarna glidit isär från normala Columns.


Cast Back, Cross Cast Back

Från en 2 x 2.

Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Peel Off & Step Ahead för att sluta bredvid den dansare (eller position) som var omedelbart bakom dem. Trailers och icke utpekade dansare rör sig inte.

Cross Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Trail Off & Step Ahead för att sluta bredvid den position som var diagonalt motsatt i deras Box.

Chain Reaction [by definition, C1]

Från en tillämpbar generaliserad 1/4 Tag.

Very Centers och Outside dancers som de tittar på direkt, gör en Pass Thru medan Ends på Center Line Counter Rotate 1/4 (på utsidan); Centers på varje sida Hinge; Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Lines|Waves.


Chase Your Neighbor

Från Back-to-Back Couples.

Belles U-Turn Back åt höger & alla Box Circulate; Follow Your Neighbor.

Slutar i en L-H Wave.


Checkover

Från Columns.

De första två Checkmate The Column medan de sista två Extend (använd Circulates) till en Box, Cast Off 3/4, Slither, och As Couples Extend.

Slutar i Parallel Two-Faced Lines.


Circle By fraction By fraction | anything

Från Facing Couples.

 1. Circle Left den första givna fraction och Step To A R-H Wave;
 2. Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet.

Concentric Concept

Från 8-dansare formationer som består av 4 inside dansare och 4 outside dansare.

De 4 inside dansarna gör det givna callet och arbetar i mitten på uppställningen medan de 4 outside dansarna gör det givna callet och arbetar med varandra runt utsidan av uppställningen.


Counter Rotate fraction

Från tillämpliga formationer.

Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen


Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Från Facing Couples.

Cross & Turn:
Beaus diagonalt Right Pull By medan Belles U-Turn Back.

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonalt Left Pull By medan Beaus U-Turn Back.

Slutar i Back-to-Back Couples


Cross By

Från Parallel Waves eller en Thar.

Som en rörelse, 1/2 Circulate och Slide (näsa mot näsa).

En Thar slutar i en Thar med motsatt hand; Parallel Waves slutar i en Thar.

Alternativ definition: Som en rörelse, Slip The Clutch & Spread.


Cross Chain & Roll

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; outsides Courtesy Turn och Roll medan Centers L-H Star 1/2 för att sluta i Parallel R-H Waves.


Cross Chain Thru

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn medan Centers L-H Star 1/2 för att titta på Outside Couple.

Slutar i en Eight Chain Thru.


Cross Extend

Från en Single 1/4 Tag eller en Mini-Wave Box.

Som en rörelse, Extend the Tag och de som slutar i en Mini-Wave gör en Slide näsa mot näsa.

Slutar i en formation med motsatt hand.


Cross Roll To A Wave | Line

Från vilken som helst Line om 4.

Centers Cross Run medan Ends Run.

En Two-Faced Line slutar i en Wave och vice-versa.


Cross Your Neighbor

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders 1/2 Box Circulate & U-Turn Back (Roll två gånger) medan Trailers Cross Extend & Arm Turn 3/4.

En Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line med motsatt hand.


Cut | Flip The Galaxy

Från en Galaxy.

Cut The Galaxy [C1]:
Outsides glider ihop och Trade (Star 1/2) medan Centers Galaxy Circulate.

Flip The Galaxy [C1]:
Centers Galaxy Circulate medan Outsides Phantom Run (Flip in mot varandra).

Slutar vanligtvis i en generaliserad Thar.


Dixie Diamond

Från Facing Couples eller en Single Double Pass Thru.

 1. Dixie Style To A Wave;
 2. Centers Hinge medan Ends U-Turn Back.

Slutar i en R-H Diamond.

Dixie Diamond är ett 2-delars call.


Dixie Sashay

Från Facing Couples eller en Single Double Pass Thru.

Dixie Style To A Wave & Slither.

Slutar i en L-H Two-Faced Line.


Finish (A) anything

Gör anything callet och utelämna den första delen.


Flip The Line

Från en Wave.

Som en rörelse, Centers Run och alla Any Shoulder Tag The Line till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.


Follow Thru

Från en Mini-Wave Box, tillämplig T-Bone 2 x 2, eller Single 1/4 Tag.

1/2 Scoot Back.


Galaxy Formation | Circulate

En Galaxy FORMATION består av en Box innanför en Diamond. Detta är motsatsen till en Hourglass FORMATION som består av en Diamond innanför en Box.

Galaxy Circulate [C1]: Från en Galaxy. 'Circulate path' för en Galaxy har 8 positioner. Gå fram till nästa position i din Galaxy (Box dansarna går till den outside Diamond position som de tittar mot och Diamond dansarna går framåt till nästa Center position). Den nya riktning du tittar åt bestäms av dansaren som står på den position dit du skall gå. Du måste antingen titta åt samma håll som den dansaren (dvs du följer hans eller hennes rygg) eller 180° i motsatt riktning (facing Galaxy Circulate). Det innebär att det håll du tittar åt kommer att ändras med 90° och ibland inte alls. Från en normal R-H eller L-H Galaxy, resulterar trafikmönstret för en Galaxy Circulate i att alla dansarna rör sig antingen medsols eller motsols. Om inga dansare kommer till samma position slutar Galaxy Circulate i en Galaxy.


Ignore CONCEPT

Det finns två olika användningar av Ignore CONCEPT.

I båda fallen skall de dansare som 'ignoreras' inte röra sig.


Interlocked Diamond Formation

En Interlocked Diamond FORMATION består av samma 'footprints' som normala Twin Diamonds eller Point-to-Point Diamonds.  Den enda skillnaden är att varje dansare som är närmast mittpunkten arbetar med de 3 dansarna i den Diamond som är längst bort.


Interrupt CONCEPT

 1. Gör det första givna callet fram till en specificerad del i dess definition;
 2. gör det andra givna callet;
 3. gör de återstående delarna av det första givna calletl.

Jaywalk

Från tillämpliga 2-(eller fler) dansare formationer.

Alla (eller de utpekade dansarna) gör en diagonal Pass Thru med varandra och går till den andra dansarens position och tittar åt motsatt håll som den andra dansarens ursprungliga ansiktsriktning.


Linear Action

Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 medan Outsides Hinge & Trade; de som möts (Center 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (som i Chain Reaction).

Slutar i Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, eller en Parallelogram (om outside dansarna slutar på samma position).


Little

Från en 3/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel R-H Waves, en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel R-H Two-Faced Lines.


Magic Column Concept

En Magic Column består typiskt av Parallel Columns där Center dansarna har motsatt handfattning jämfört med Outside dansarnas (dvs, Outsides har höger hand medan Centers har vänster hand eller vice-versa).

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Från tillämpliga generaliserade Columns. Ends som tittar in och Centers som tittar ut, Crossover Circulate medan de andra Circulate. Ett alternativt sätt att tänka är att du gör en Crossover Circulate om och endast om nästa Circulate tar dig från en End till en Center position eller vice-versa. Annars, gör en normal Circulate. Från normala Magic Columns, är trafikregeln att den Center dansare som tittar ut går först (framför End dansaren som tittar in som måste vänta). Detta är viktigt i de fall callern callar Magic Column 1/2 Circulate, eftersom det ibland får dansarna att passera med höger axel och ibland med vänster axel.


Make Magic

Från generaliserade Columns om 4 (vanligtvis en 1/4 Box eller Magic Columns) eller andra tillämpliga formationer.

Den Center som tittar på en Outside dansare gör en Pass Thru med den dansaren medan den Center som tittar in gör en diagonal Pull By (med varandra) och använder den yttre handen.


"O" Formation

Ett "O" består av dansare som står på följande positioner i en 4 x 4 matris:

"O" FORMATION

 
 
Härifrån...   tänk att du är här.

Ett "O" anses vara distorderade Columns, som om Centers hade glidit isär från normala Columns.


Pass The Axle

Från en Eight Chain Thru, Parallel R-H Waves, eller andra tillämpliga formationer.

 1. Pass Thru;
 2. Centers Pass Thru medan Ends Cross Cast Back;
 3. alla Trade;
 4. Centers Trade.

Slutar i Facing Lines. Pass The Axle är ett 4-delars call.


Percolate

Från Parallel Waves, tillämpliga Parallel Lines, Eight Chain Thru, 2 x 4 T-Bones, eller andra tillämpliga formationer.

 1. Circulate;
 2. 1/2 Circulate;
 3. De som kommer i den Center Line gör en Hinge & Cross medan de andra Any Hand Turn Thru.

Slutar vanligtvis i Lines rygg mot rygg eller i T-bones (där alla tittar ut).


Phantom Concept

Ide'n med Phantom CONCEPT är att lägga två uppsättningar med Parallel Columns | Lines | Waves  uppe på varandra, vridna 90° i förhållande till varandra och fylla i de tomma positionerna med "spökdansare."

Gör det givna callet och arbeta med tänkta dansare (dvs, Phantoms). Anta att Phantoms är i den position, har den ansiktsriktning och har det kön som krävs för att utföra det givna callet. Callet dansas sedan med deltagande av både dansarna och Phantoms. Håll reda på var Phantoms som du arbetar med är och lämna plats för dem vid slutet av callet.


Plenty

Från en generaliserad 3/4 Tag (vanligtvis en R-H 3/4 Tag) eller andra tillämpliga formationer.

 1. Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold);
 2. Split Circulate två gånger;
 3. Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan de fyra Center Concentric 1/2 Zoom.

Slutar vanligtvis i en 1/4 Tag.


Prefer CONCEPT

Prefer CONCEPT har inte någon klar definition och är i de flesta fall beroende på callet.

I allmänhet gör de som är 'Preferred' den första delen av callet, den givna delen av callet, den mest uppenbara eller aktiva delen av callet eller den först definierade delen av callet. Callern vill vanligen säga 'Prefer the anyone: anything' eller 'anyone is Preferred: anything.' Callern kan också ange vilken del av det givna callet den dansare som är 'Preferred' skall göra.


Press direction

Press Ahead [C1]:
De utpekade dansarna stiger framåt en position.

Press Back [C1V]:
De utpekade dansarna stiger bakåt en position. Press Back används typiskt bara som en gimmick.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
Som en rörelse, rör sig de utpekade dansarna en posution framåt och en position i den givna riktningen (direction).

Ramble

Från en 3/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Outsides Cast Back (Peel Off) medan Centers Fold för att titta på varandra (dansas som en Single Wheel); alla Slide Thru.

En 3/4 Tag slutar i generella Columns. Ramble är ett 2-delars call.


Regroup

Från Parallel Lines eller andra tillämpbara formationer.

Centers Trade & Roll medan Outsides 1/4 Out, Trade & Veer Out (Press Out).

Parallel Lines slutar i Facing Lines.


Relay The Shadow

Från en Tidal Wave, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4 medan Very Ends Counter Rotate 1/4; resulterande Center Wave Hinge & Spread (för att bli Ends på Parallel Waves) medan de andra gör Centers del av Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf medan Trailers Extend; Hinge; Extend).

Slutar i Parallel Waves.


Relay The Top

Från Parallel Waves, Eight Chain Thru, eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 3/4 medan Ends 1/2 Circulate; Centers vrider sin Star 1/4 medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Waves.


Replace CONCEPT

Utför det givna callet, X, byt ut en given del, Y, av detta call mot ett annat givet call, Z.

Typiskt kommer callern att säga någonting som

 • Replace Y with Z: X
 • X, (but) Replace Y with Z

Reverse Explode [from a Wave]

Från en Wave eller Inverted Line.

Som en rörelse, Step Thru och 1/4 Out.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Rotary Spin | anything

Rotary Spin [C1]: Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Pull By med höger; Outsides Courtesy Turn & Roll  medan Centers Step To A L-H Wave och Cast Off 3/4. Slutar i Parallel R-H Waves.

Rotary anything [C2]: Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Pull By med höger; Outsides Courtesy Turn & Roll medan Centers Step To A L-H Wave och gör anything callet. Slutformationen (beroende på anything callet) kan vara Parallel Lines, Diamonds, Hourglass, etc.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate, och Reverse Single Rotate) finns på olika challengelistor beroende på startformation.

På C1,
Rotates kan bara callas från en generaliserad Static Square, eller från liknande formationer (t.ex., från Columns, endast Ends).
På C2,
Rotates kan också callas från Parallel Lines eller från en 2 x 2 (t.ex., In Your Block Single Rotate 1/4).
På C3B,
Rotates kan också callas från Columns.

Procedur för att dansa Rotates:
 1. Identifiera mittpunkten på din uppställning.

  Mittpunkten på din uppställning är mittpunkten på squaren (kallas vanligen "flagpole center") utom i följande fall:

  1. Om du är i en 2 x 4 formation och i Lines, är mittpunkten mitten på varje Box (dvs, arbeta Split). Om du är i ett 2 x 4 T-Bone, är mittpunkten för dansarna i Columns 'flagpole center', medan dansarna i Lines arbetar Split.
  2. Om Rotate föregås av Split, dela då formationen i två lika delformationer. Mittpunkten är då mitten på din delformation. Från en 2 x 4, betyder Split att dela uppställningen i två 2 x 2, inte i två 1 x 4.
  3. Om Rotate föregås av namnet på formationen man skall arbeta i, är mittpunkten mitten på den formationen. Till exempel, från Columns, 'Each Column Single Rotate 1/4'. I detta fall är mittpunkten mitten på varje 1 x 4.
 2. Vänd dig 1/4 relativt mittpunkten enligt följande regler:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Promenade
  Reverse Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Reverse Promenade

  1/4 To Promenade
  Vänd 1/4 så att din vänstra axel är mot mittpunkten på formationen
  1/4 To Reverse Promenade
  Vänd 1/4 så att din högra axel är mot mittpunkten av formationen.
 3. Counter Rotate den givna fraction runt mittpunkten.

  Från en Static Square, arbetar de aktiva dansarna runt utsidan av uppställningen. De inaktiva dansarna skall gå in mot mitten på uppställningen.


Scatter Scoot

Från Parallel Waves eller tillämpliga T-Bone 2 x 4.

Leaders (all 8) Circulate medan Trailers Scoot Back.

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.


Shakedown

Från Couples rygg mot rygg eller T-Bone 2 x 2 där alla är en Leader.

Shakedown:
Som en rörelse, Belles 1/4 Out & Run medan Beaus Run & Roll.

Left Shakedown:
Som en rörelse, Beaus 1/4 Out & Run medan Belles Run & Roll.

Couples rygg mot rygg slutar i Facing Couples.


Siamese CONCEPT

Siamese betyder 'As Couples eller In Tandem'. Dvs, Couple dansarna arbetar As Couples, och de andra arbetar
In Tandem för att göra det givna callet.

Split [Square Thru] Concept

Från en T-Bone uppställning.

De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By & vänder sig individuellt 1/4 för att titta på den inaktiva dansaren; alla 'Finish' (avslutar) det givna callet.


Square Chain The Top

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Right Pull By och 1/4 In; Step To A L-H Wave; (Left) Spin The Top; (Left) Turn Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Square The Bases

Från Facing Lines (eller en R-H Tidal Wave).

 1. Centers Square Thru 3 medan Ends Pass Thru & Ends Bend;
 2. Split Square Thru 2;
 3. Trade By.

Slutar i en Eight Chain Thru.


Squeeze

Dansare bredvid varandra, sida vid sida (De som är i en Mini-Wave eller ett Couple) Trade & glid isär (lämna utrymme för två dansare emellan) medan de som är långt från varandra glider ihop & Trade.

Squeeze är ett 2-delars call.


anyone Start (A) anything

De som pekas ut gör första delen av anything callet; alla gör sedan det som återstår av anything callet.


Step & Flip

Från en Line.

Centers Step Ahead medan Ends Run till Center positionen bredvid.

Slutar antingen i en Box (2 x 2) eller ett "Z" (4 positioner i en 2 x 3 matris).


Step & Fold

Från en Wave, Inverted Line eller andra tillämpliga formationer.

Centers Step Ahead (1/2 Press Ahead) medan Ends Fold.

En Wave slutar i en Mini-Wave Box, en Inverted Line slutar i Tandem Couples.


Stretch Concept

Från tillämpliga 8-dansare formationer.

Gör det givna 4-dansare callet med att de resulterande Centers slutar i Center positionerna längst bort. Det givna callet måste vara ett call som kan göras med fyra dansare.

För att komma till korrekt slutposition, är det alltid möjligt att göra callet i varje grupp om 4 och sedan de 4 som slutar närmast mitten gör en 'Substitute' med varandra, och rör sig bort från de dansare med vilka de gjort callet. För att dansa detta mjukt, gör man 'Substitute' någon gång under callet. Den optimala tidpunkten (vanligen mot slutet av callet) varierar och beror på vilket call det är.


Swing & Circle (fraction)

Från en Double Pass Thru, 1/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer.

Centers (Step To A Wave om de inte redan är i en Wave) Swing-Slip; Outside 6 rör sig medsols (om End på Center Wave har medsols ansiktsriktning) eller motsols (om End på Center Wave har motsols ansiktsriktning) en position inom Outside Six och justerar om nödvändigt för att sluta i en 1/4 Tag.


Swing The Fractions

Från Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, eller andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4;
 2. de som kan Left Arm Turn 1/2;
 3. de som kan Right Arm Turn 3/4;
 4. de som kan Left Arm Turn 1/2;
 5. de som kan Right Arm Turn 1/4.

Swing The Fractions är ett 5-delars call.


Switch The Line

Från vilken som helst Line om 4.

Centers Run medan Ends Cross Run.

Slutar i en Line.


Switch To An Interlocked Diamond

Från tillämpliga Parallel Lines (vanligen Parallel Waves).

Centers Run medan Ends gör sin del av Interlocked Diamond Circulate.


T-Bone Concept

T-Bone är ett namn som ges till vilken som helst (vanligen rektangulär) uppställning där åtminstone en dansares ansiktsriktning är 90 grader vridet från en annan dansares ansiktsriktning. Ordet 'T-Bone' sägs vanligtvis inte såvida inte callern vill betona att dansarna skall se upp.

När du gör call från T-Bone formationer, gör din del av det givna callet. Anta att dansarna som är 'T-Boned' med dig tittar i den riktning som behövs för att du skall kunna göra din del av callet. Vanligtvis kommer du inte att interagera speciellt mycket med de som är 'T-Boned' med dig och callet kan kännas helt annorlunda än när det görs från en normal uppställning.


Tally-Ho

Från Parallel Waves, tillämpliga Parallel Lines, Trade By, tillämpliga 2 x 4 T-Bones, eller andra tillämpliga formationer.

1/2 Circulate; de som kommer i den resulterande Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Lines|Waves (eller en Parallelogram om dansarna slutar på samma position).


Tandem CONCEPT

En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples [A1], men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg.


Triangle Formation | Identification

Triangle FORMATION [C1]: En Triangle är en 3-dansare formation som består av 2 basdansare och en apexdansare.

I en Tandem-Based Triangle bildar basdansarna ett generaliserat Tandem; i en Wave-Based Triangle, bildar basdansarna ett generaliserat Couple.


Triple Box Formation

Triple Box är namnet på en formation som består av tre 2 x 2 uppställningar bredvid varandra, där några innehåller phantom positioner. När du gör Triple Box call, arbeta med phantoms och riktiga dansare i din box och håll reda på phantoms och lämna plats för dem efter att ha avslutat callet.


Triple Column | Line | Wave Formation

Triple Column | Line | Wave är namnet på en formation som består av tre 1 x 4 formationer bredvid varandra (Columns, Lines, eller Waves) av vilka några innehåller phantom positioner. Arbeta med dansarna och phantoms i din egen 4-positioners formation. Håll reda på phantoms och lämna plats för dem vid slutet av callet. Det skall finnas totalt 12 dansare | phantom positioner före och efter varje call.


Twist And anything

Från en Line med Centers tittande åt samma håll, eller från andra tillämpliga formationer.

Centers Step Ahead och Trade medan Ends 1/4 In, Step Ahead och gör anything callet.


Twist The Line

Från en Line med Centers tittande åt samma håll.

Centers Step Ahead och Trade medan Ends 1/4 In, Step Ahead och Star Thru.

Twist The Line är ett könsberoende call eftersom det innehåller en Star Thru.


Vertical (fraction) Tag (The Line)

Från en icke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Extend till den givna fractional Tag formationen. Fraction kan vara 1/4, 1/2 eller 3/4. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Kommentarer:
 • Från en Mini-Wave, är Vertical en 'justerande' Leads Fold. Dvs, Leaders 1/2 Box Circulate och Roll medan Trailers 1/2 Dodge.
 • Från ett Out-Facing Couple, är Vertical en Single Wheel.
 • Från ett In-Facing Couple, är Vertical hälften av en Half Sashay (Belle går framför Beau).

Weave

Från en Mini-Wave Box (eller tillämplig T-Bone 2 x 2) eller en Single Eight Chain Thru.

Pass Thru eller Step Thru; Ends 1/4 To Handhold medan Centers, med motsatt hand till med vilken axel man just passerade varandra, gör en Touch 1/4.

Slutar i en Wave.


Wheel And anything

Från tillämpliga formationer med ett eller fler Out-Facing Couple som inte direkt tittar på några andra dansare.

Wheel And anything:
Out-Facing Couples (Step Ahead om nödvändigt och) Promenade 1/4 på utsidan. (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

Reverse Wheel And anything:
Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; de andra (går in och) gör anything callet.

Wheel Fan Thru

Från Facing Couples.

Wheel Fan Thru:
Beaus Extend (för att ta höger handfattning), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right.

Left Wheel Fan Thru:
Belles Extend (för att ta vänster handfattning), Arm Turn 3/4 och Extend medan Beaus 1/4 Left.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


With The Flow

Från Facing Couples.

Detta call måste föregås av ett call där dansarna har ett flyt som vrider sig runt. (dvs, alla dansarna rör sig medurs eller moturs). Alla call som kan följas av Sweep 1/4 kan också följas av With The Flow.

Dansarna närmast flytets riktning Walk (Circulate) medan de andra Dodge.

Slutar i en Mini-Wave Box.


Zing

Från en tillämplig 2 x 2.

Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In.

Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c1&language=sweden
14-April-2024 13:54:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL