Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Linear Action [C1]
   (Lee Kopman 1982)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 medan Outsides Hinge & Trade; de som möts (Center 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (som i Chain Reaction).

Slutar i Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, eller en Parallelogram (om outside dansarna slutar på samma position).

     
före
Linear Action
 efter
Hinge
 efter
Centers Box Circulate 1 & 1/2
medan Outsides Trade
 efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
     
före
Linear Action
 efter
Hinge
 efter
Centers Box Circulate 1 & 1/2
medan Outsides Trade
 efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Dansarna ( och ; och ) slutar på samma position och tar därför höger hand.

Kommentarer:
  • Alla börjar med en Hinge.
  • När Outsides börjar i en L-H Mini-Wave, är ett vanligt misstag för Outsides att göra 1/4 In & Step to R-H! När Outsides börjar i en Mini-Wave, är Hinge & Trade samma som Arm Turn 3/4, sålunda förblir en L-H uppställning en L-H uppställning.
  • Den slutliga Centers Cast Off 3/4 kan vara en Arm Turn 3/4, eller en 'Push' Cast Off 3/4.

Från en ovanlig uppställning:

 
     
före
Linear Action
 efter
Hinge
 efter
Centers Box Circulate 1 & 1/2
medan Outsides Trade
 efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Linear Action But anything [C1V]: Gör en Linear Action men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet.

Linear Action But Cross It [C4]: Gör en Linear Action men efter Centers Box Circulate 1 & 1/2, gör en Very Centers Slither och slutför sedan callet.

Linear Cycle [Plus] (Dave Hodson och Lee Kopman 1979): Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge; Leaders Fold bakom Trailers (som inte justerar); Any Shoulder Double Pass Thru; Peel Off i den riktning som den axel man passerade med för att sluta i Facing Couples. Detta är ett 4-delars call. Från en Wave, liknar Linear Cycle, Recycle And Sweep 1/4.

CALLERLAB definition for Linear Action

Choreography för Linear Action

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/linearaction.php?language=sweden&level=C1
22-June-2024 11:57:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL