Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Little [C1]
   (Lee Kopman 1972)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 3/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel R-H Waves, en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel R-H Two-Faced Lines.

Från en R-H 3/4 Tag:

 
 
före
Little
 efter
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
medan Centers Step & Fold
(klart)
Från en L-H 3/4 Tag:

 
 
före
Little
 efter
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
medan Centers Step & Fold
(klart)
Från en ovanlig uppställning:

 
 
före
Little
 efter
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
medan Centers Step & Fold
(klart)

Scoot & Little [C1] (Lee Kopman 1972): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Outsides 1/4 åt det håll som man hade handfattning & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold. Slutar i Parallel Waves. Notera att från en  R-H 1/4 Tag, går Outsides åt höger. Från en L-H 1/4 Tag, går Outsides åt vänster.

   
före
Scoot & Little
 efter
Scoot Back
 efter
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
medan Centers Step & Fold
(klart)

Kommentarer:
  • Vid Scoot & Little, går Outsides mot det håll som man hade handfattning när man gjorde Scoot Back ("hot-hand"). Vid Scoot Back & Little, går Outsides alltid åt höger. Det förra är ett call vars definition säger att den hand man gjorde Scoot Back med bestämmer åt vilket håll Outsides går. Det senare är två call satta rygg mot rygg: Scoot Back och Little. Definitionen för Little säger att Outsides alltid går åt höger oberoende av vad som föregår det.
  • Vid Little, kan alla utom de ursprungliga Very Centers göra Roll.
  • Callern kan om han/hon så vill ge en riktning (In, Out, Right, Left) för Outsides, i vilket fall Outsides 1/4 mot den givna riktningen & Counter Rotate 1/4 (e.g., Left Little, Out Little).
  • Enligt CALLERLAB definitionerna, kan Little [C1], Little More [C2], och Plenty [C1] också callas från Twin Diamonds i vilket fall outsides utesluter 1/4 Right. Denna använding förefaller inte vara lika vanlig längre eftersom det finns många caller som vill att outsides alltid 1/4 Right. Vi anser att dansarna skall ha en enda konsistent definition och anser därför att outsides alltid skall 1/4 Right. När callern vill använda ett av dessa call från Diamonds och 1/4 Right, bör de säga 'Outsides go As You Are: all Little | Little More | Plenty'.

Interlocked Little [C3A]: Från en 3/4 Line eller annan tillämplig formation. Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Cross Fold (Ends Cross Fold medan Centers 1/2 Press Ahead).

 
före
Interlocked Little
 efter

Se också Little More [C2] och Plenty [C1].

CALLERLAB definition for Little

Choreography för Little

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/little.php?language=sweden&level=C1
24-June-2024 03:31:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL