Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C3A definitions from the Ceder Chest of C3 Ceder Chest of C3.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Språk:
  
  
  
  
  
  
  
  

1/4 (or 3/4) Mix

Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. de som är i en Line|Wave, Centers Cross Run;
 3. de som är i en Line|Wave, Centers Trade.

Slutar i en Line eller Wave.

1/4 (eller 3/4) Mix är ett 3-delars call.


1/4 (or 3/4) The Deucey

Från Parallel Waves.

1/4 The Deucey: Arm Turn 1/4; Centers Cast Off 1/4 medan Lead End Circulate och Trailing End 1/2 Circulate; Center Star vrid 1/4; de som möts (Center Wave) Cast Off 1/4 medan den ensamma Center går upp (Phantom Hourglass Circulate) för att bli End på en Wave. Slutar i Parallel Waves.

3/4 The Deucey: Samma som 1/4 The Deucey utom att var och en av de fyra 1/4 vridningarna byts ut mot en 3/4 vridning.


1/4 (or 3/4) Wheel The Ocean | Sea

1/4 Wheel The Ocean | Sea:
Från en L-H Two-Faced Line. Left Cast 1/4 (för att sluta i Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. (Ocean: Belles gör en diagonal Right Pull By; Sea: Belles Walk medan Beaus Dodge.) Slutar i en Mini-Wave Box. (Ocean: R-H Box; Sea: L-H Box.)

3/4 Wheel The Ocean | Sea:
Från en R-H Two-Faced Line. Left Cast 3/4 (för att sluta i Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. Slutar i en Mini-Wave Box.

1/4 (eller 3/4) Wheel The Ocean | Sea är ett 2-delars call.


any Tagging call Chain Thru

 1. Gör any Tagging callet till 1/2 Tag positionen;
 2. Scoot Chain Thru.

Slutar i Parallel Waves.


anything Reaction

Gör anything callet och utelämna den slutliga Extend, gör sedan en full Chain Reaction.

Anything callet är vanligen en Scoot Back variant av ett Tagging call.

Till exempel,
Flip Reaction: Från Parallel Waves. Flip Back Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.
Tag Reaction: Från Parallel Lines. Tag Back Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.
Load The Boat Reaction: Från Facing Lines (or R-H Tidal Wave). Load The Boat Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.

Bias Circulate

Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer.

Leaders Circulate medan Trailers Star 1/2 (R-H Star från R-H Waves, L-H Star från L-H Waves) och justerar så att de blir Leaders i en Wave (R-H Waves om det är en R-H Star, L-H Waves om det är en L-H Star).

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.


Big Block CONCEPT

Från Interlocked Blocks, Butterfly, "O" eller andra tillämpliga formationer.

Utför det givna callet och arbeta i distorderade Parallel Lines. Vid avslutningen av callet måste varje dansare uppta en av de 'footprints' som fanns i den ursprungliga formationen.


Breaker anything

Från Columns, Magic Columns, eller tillämpliga T-Bone 2 x 4.

Ends Cast Off 3/4 medan Centers Box Counter Rotate 1/4 och 1/2 Box Circulate; Center Line gör anything callet (om anything callet är en siffra som 1, 2 eller 3, Cast Off så många kvartar) medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar vanligen i Parallel Lines, Twin Diamonds, eller ett Hourglass beroende på anything callet.


Catch anything {n}

Från tillämpliga formationer.

Square Thru n To A Wave; gör anything callet; Step & Fold.

Slutar i varierande formationer.


Central Concept

Gör Centers del av anything callet.

Om startformationen är en 2 x 4 och om Centers del av anything callet kan göras från antingen en 1 x 4 eller en 2 x 2 (t.ex, Counter eller Detour), arbeta då i en 2 x 2. För detta fall bör callern specificera i vilken uppställning dansarna skall göra callet (t.ex, Each Wave do a Central Counter).


Checker Board | Box anything

Från en 2 x 4 (eller andra tillämpliga formationer) med exakt två Leaders i varje Line.

I följande diagram, betecknar Leaders i varje Line medan betecknar de andra dansarna. Dansarna som är betecknade med kan titta åt vilket håll som helst utom i samma riktning som dansarna i sin 1 x 4.

     
Leaders i en
R-H Wave uppställning...
  en L-H Wave uppställning...   en R-H 2FL uppställning...   en L-H 2FL uppställning.

Checker Board anything:
Leaders i varje Line ( dansarna) Trade med varandra medan de andra gör anything callet och arbetar i en distorderad 1 x 4. Slutar i en 2 x 4.

Checker Box anything:
Leaders i varje Line ( dansarna) Trade med varandra medan de andra gör anything callet och arbetar i en distorderad 2 x 2. Slutar i en 2 x 4.

Couple Up

Från en tillämplig 2 x 2.

Box Circulate; Leaders U-Turn Back (mot mitten på 2 x 2).

Slutar i en 2 x 2.

Couple Up är ett 2-delars call.


Cross Chain Reaction

Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag.

Very Centers Diagonal Pass Thru med Outside dansaren man tittar diagonalt på medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (runt på utsidan); Centers på varje sida Hinge; Centers Star Circulate medan Outsides Trade; Centers på varje sida Cast Off 3/4 medan de andra Phantom Hourglass Circulate.

Slutar i Parallel Lines.


Cross Counter

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2, och Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines; en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves.

Cross Counter är ett 3-delars call.


Delight | Dilemma

Från tillämpliga formationer (vanligen en 3/4 Tag).

Outsides 1/4 Right (om det är Delight) eller 1/4 Left (om det är Dilemma) och Circulate två gånger medan Centers Swing, Slip två gånger och Cast Off 3/4.

Slutar vanligen i Parallel Lines.

Centers del av Delight | Dilemma är ett 4-delars call.


Drift Apart

Från en 2 x 4.

Ends Split Circulate två gånger medan Out-facing Centers Crossover Circulate och Circulate medan In-facing Centers Circulate och Crossover Circulate.

Slutar i en 2 x 4.

Drift Apart är ett 2-delars call.


Ease Off

Från Parallel Lines eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Zing medan Centers (Concentric) Circulate och Face In.

Parallel Lines slutar i en Double Pass Thru.


Eight By anything

Från tillämpliga formationer.

Outsides Grand Chain Eight och Roll medan Centers gör anything callet (arbetar i Center).

Slutar i varierande formationer.


Exchange The Box

Från en 2 x 4.

Gör totalt fyra Split Circulate, utom att när du blir en In-facing Center gör du nästa Circulate till din diagonalt motsatta position (korsa över till den andra boxen). Exchange The Box kan fraktionaliseras i fjärdedelar.

Trafikmönstret är sådant att när du korsar över till den andra boxen, måste du hålla dig på utsidan av de som fortfarande är i sin ursprungliga Box. In-facing Centers leder denna Exchange och vanligen kan alla i deras Box följa efter.


Exchange The Triangle

Från Twin Triangles.

Gör totalt tre Triangle Circulate utom att när 1) du blir Apex dansare (i Apex-to-Apex Triangles), eller 2) du blir In-Facing Base dansare (i Base-to-Base Triangles); gör då din nästa Circulate till den andra Triangle. (Från Apex-to-Apex Triangles, är Circulate en Interlocked Triangle Circulate; från Base-to-Base Triangles, är det Circulate till den diagonalt motsatta positionen.) Exchange The Triangle kan fraktionaliseras i tredjedelar.


Expand The Column

Från en 2 x 4 där Outsides är i Columns, eller från andra tillämpliga formationer.

Centers Phantom Run (Reverse Flip) medan Outsides Column Circulate två gånger.

Columns slutar i Parallel Lines.


Explode The Top

Från Parallel Lines.

 1. Explode;
 2. End Beau Circulate 1 & 1/2 medan End Belle Circulate, Veer inåt och U-Turn Back medan Centers Touch 1/2 och Very Centers Cast Off 3/4 medan de andra Center Step Ahead för att bilda en R-H Star
 3. Vrid din Star 1/4;
 4. och ledaren för Unwrap går framåt och de andra följer för att göra Unwrap The Star, och alla gör Face In för att sluta i Facing Lines.

Fancy

Från Columns.

Trailers (#2 och #4 dansarna) Press Out; Trailing Couple 1/2 Press Ahead; Outsides arbetar Phantom: alla Any Shoulder Turn & Deal.

Slutar i en Double Pass Thru.


Finally Concept

Finally anyConcept anything Gör anything callet men använd bara det CONCEPT som har angetts på den sista delen av callet.


Flare Out To A Line

Från Parallel Two-Faced Lines och andra tillämpliga formationer.

Leaders arbetar bort från Center på uppställningen och gör en Turn To A Line medan Trailers 1/2 Circulate.

Parallel Two-Faced Lines slutar i en As Couples Wave.


Follow To A Diamond

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Trailers Follow Your Neighbor & Spread medan Leaders Box Circulate en och en halv.

En R-H eller L-H Mini-Wave Box slutar i en Diamond, en T-Bone 2 x 2 slutar vanligen i en Wave.


Follow Your Leader

Från Parallel Waves.

Leaders 1/2 Split Circulate och Tandem Cross Fold medan Trailers Follow Your Neighbor (Extend och Arm Turn 3/4); alla Tandem Extend.

Slutar i Columns.


Grand Mix

Från en generaliserad Tidal Line.

Centerparen av dansare (3 par från en 8-dansare Tidal Line, 2 par från en 6-dansare Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (som en Grand Slip-Slide); de nya Centerparen Trade (Grand Slip).

Slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call.


Hinge The Lock, Lock The Hinge

Hinge The Lock:
Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Slutar i en Wave.

Lock The Hinge:
Från en Wave eller en Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Slutar i en Mini-Wave Box.

Båda callen är 2-delars call.


anyone Hop

Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2 (vanligen Facing Couples).

De utpekade dansarna Walk medan de andra Dodge; alla Hinge.

Slutar i en Wave eller Inverted Line. Detta är ett 2-delars call.


Initially Concept

Initially anyConcept anything Utför den första delen av anything callet och använd det CONCEPT som angivits; utför sedan resten av anything callet (dvs, utan att använda detta CONCEPT).


Interlocked Little

Från en generaliserad 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

Outsides 1/4 Right och Counter Rotate 1/4 (dvs., Little) medan Centers Step And Cross Fold (Ends Cross Fold medan Centers 1/2 Press Ahead).

En generaliserad 1/4 Line slutar i Parallel Lines.


Interlocked Plenty

Från en generalisad 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

 1. Interlocked Little (Outsides 1/4 Right and Counter Rotate 1/4 as Centers Step And Cross Fold);
 2. Split Circulate två gånger (dansas vanligen som en Tandem Partner Trade eller Reverse The Pass);
 3. Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll medan Centers Concentric 1/2 Zoom.

Slutar vanligen i en 1/4 Tag.

Detta är ett 3-delars call.


Interlocked Scoot (Back)

Från en 1/4 Line.

Scoot Back med dansarna i din Interlocked Single 1/4 Tag (de dansare som står på Interlocked Diamond footprints).

Slutar i en 3/4 Line.


Jay Concept

Från en generaliserad 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Arbeta i en distorderad Box med de dansare du normalt skulle göra Jay Walk med. Vid slutet av callet, återetablera samma fyra positioner.


Keep Busy

Från Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Couples Circulate With The Flow medan Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold.

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call för Trailers.


Latch On (fraction)

Från Tandem, Facing dansare, eller Back-to-Back dansare.

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den givna fraction).

Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call.


Link Up

Fråm Parallel Two-Faced Lines eller Promenade (där de utpekade agerar Leaders).

Leaders Cast Off 1/4 och använder Outside dansaren som svängningspunkt (Out Anchor 1/4), Roll och Press Ahead medan Trailers 1/2 Circulate och Cross Fire.

Slutar i Parallel Waves.


Locker's Choice

Från Parallel Waves.
 1. Lockit;
 2. Center Wave Lockit medan de andra Trade;
 3. Center Wave Hinge medan de andra Step & Fold.

Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Detta är ett 3-delars call.


Mini-Chase

Från Back-to-Back Couples eller tillämpliga T-Bone 2 x 2 (där alla är Leaders).

Belles Shakedown medan Beaus Partner Tag.

Back-to-Back Couples slutar i en R-H Mini-Wave Box.


Open Up The Column

Från Columns.

#1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dansarna Circulate; Centers Cast Off 3/4; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.


Own The anyone anything By anything

De utpekade dansarna gör sin del av det första anything callet medan de andra gör sin del av det andra anything callet.

Patch (The) anyone

Från ett Couple eller Mini-Wave.

Hinge; de utpekade dansarna U-Turn Back i flytriktningen (Roll två gånger).

Slutar i ett Couple eller Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call.

Kommentar: Avgör vilka som är de utpekade dansarna innan du gör Hinge, inte efter. Till exempel, från ett Couple: Patch The Beaus är en Partner Hinge (nu är båda dansarna Beaus) följt av en ursprunglig Beau U-Turn Back. Liknande, från Parallel Lines: Patch The Ends refererar till de ursprungliga Ends, inte till de som blev Ends efter Hinge.


Peel Chain Thru

Från Trade By eller 3/4 Tag.

Centers Arm Turn 1/2 och Slip medan Outsides Cast Back och Touch 1/2; Centers på varje sida Cast Off 3/4 medan de andra gör sin del av Fan The Top.

En Trade By eller R-H 3/4 Tag slutar i Parallel R-H Waves; en L-H 3/4 Tag slutar i en Parallelogram.


Plan Ahead

Från Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Centers Touch 1/4, Cross Concentric Vertical Tag The Line, Leaders Peel Left, Trailers Peel Right för att sluta som ett Couple (som i Sets In Motion) medan Outsides Circulate en och en halv, Hinge, Cross Concentric Vertical 1/2 Tag, och Face In.

Facing Lines slutar i en Double Pass Thru.


Polly Wally

Från generaliserade Columns.

Ends Mirror Turn To A Line ('Turn & Deal' mot Promenade riktningen) medan Centers gör en Leads U-Turn Back (genom att vrida sig åt vänster), Veer Right, och As Couples Extend.

Slutar i Parallel Lines.


Quick Step | anything

Quick Step [C3A]: Från en 1/4 Box eller andra tillämpliga formationer. #2 dansaren Press Out och Phantom Ah So med dansaren bredvid medan de andra Circulate. En 1/4 Box slutar i Columns.

Quick anything [C3A]: Från en 1/4 Box eller Columns. #2 dansaren Press Out och gör anything callet med dansaren de möter (om nödvändigt, arbeta Phantom) medan de andra Circulate. Phantoms som slutar mellan Outsides och Centers tas bort vid slutet av callet.


Rally

Från generaliserad 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Step & Fold, Peel & Trail medan Outsides 1/4 Right, Counter Rotate 1/4, och (Right eller Left) Roll To A Wave inåt.

En generaliserad 1/4 Tag slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call för Centers.


Reach Out

Från en Mini-Wave Box, Tandem Couples eller tillämpliga 2 x 2 T-Bones.

Trailers 1/2 Box Circulate och Phantom Run (Reverse Flip) medan Leaders Box Circulate 1 & 1/2.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave; ett T-Bone 2 x 2 slutar vanligen i en Diamond; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.


Recoil

Från en tillämplig icke-T-Bone 2 x 2.

 1. Box Recycle;
 2. Step & Fold.

Slutar i en Mini-Wave Box. Detta är ett 2-delars call.


Release anything

Från en generaliserad 1/4 Tag eller generaliserad 1/4 Diamond.

End på Center 4 Press Ahead medan Outside dansaren på andra sidan (12-Matrix) Press Out; Outsides arbetar med Phantoms (om nödvändigt) och alla gör anything callet.

Notera: Phantoms som slutar mellan Outside dansarna och Center tas bort vid slutet av callet såvida inte anything callet involverar ett Concept som specifikt innehåller Phantoms (t.ex, Release Triple Wave Ah So behåller Phantoms medan Release Ah So inte gör det).


Scatter Circulate

Från Parallel Two-Faced Lines och andra tillämpliga 2 x 4 formationer (såsom Facing Lines, Back-to-Back Lines och några T-Bones).

Ends Split Circulate medan Out-facing Centers Crossover Circulate medan In-facing Centers Concentric (Box) Crossover Circulate.

Parallel Two-Faced Lines slutar i Parallel Waves.


Scoot The Diamond

Från en Single 1/4 Tag.

Scoot Back; Outsides 1/4 åt det håll man hade handfattning; alla Diamond Circulate.

Slutar i en Diamond.


Single Checkmate

Från en 2 x 2.

Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In (Box Transfer) medan Trailers Box Circulate, 1/4 In, och Box Circulate.

Slutar i en 2 x 2.


Single Concept

Single är ett sätt a ta ett 8-dansare call och göra det till ett 4-dansare call; eller att ta ett 4-dansare call och göra det till ett 2-dansare call.

I Single versionen av ett call, utför varje dansare den rörelse som normalt skulle ha gjorts av en grupp om två dansare i normalversionen av callet. Därför, om det skall vara möjligt för ett call att ha en Single version, måste det vara möjligt att gruppera alla dansarna i grupper om två, där dansarna i varje grupp alltid tittar åt samma håll medan de genomför det givna callet. Dansarna i varje grupp dansar vanligen sin del av callet som As Couples, In Tandem, Once Removed, eller Twosome (eller någon kombination av dessa Concept).

Du kan tänka på Single som att ersätta varje grupp om två dansare med en singeldansare som befinner sig exakt mitt emellan de två dansarna. Denna singeldansare utför sedan det givna callet och följer det spår, exakt halvvägs mellan där de två dansarna skulle vara i normalversionen av callet.


Single File Recycle | Recoil

Single File Recycle [C3A]: Från en Single Double Pass Thru. Centers agerar Beaus medan Ends agerar Belles för att göra en facing Recycle (dvs, Centers Touch och U-Turn Back åt höger medan Ends Veer Left för att bli Ends på en R-H Wave).

Single File Recoil [C3A]: Från en Single Double Pass Thru. Single File Recycle; Step & Fold. Slutar i en L-H Mini-Wave Box. Detta är ett 2-delars call.


Slant anything (By anything)

Från Parallel Two-Faced Lines och andra tillämpliga formationer.

Trailers Dodge inåt för att bilda Facing Couples och gör det första anything callet (arbetar i mitten) medan Leaders gör sin del av det andra anything callet.


Snap The Lock

Från Parallel Lines.

 1. Partner Tag;
 2. Outsides Partner Tag medan Centers Touch, Lockit, & Step Thru.

Slutar i Lines rygg mot rygg.


Something New

Från Columns.

#1 och #2 dansarna Couple Up medan #3 dansaren 1/2 Circulate och U-Turn Back medan #4 dansaren Circulate och Veer Out.

Slutar i en 1/4 Tag.

Alternativ definition: De första två Couple Up medan de två sista Circulate & Leader Roll To A Wave inåt.


Spin Chain The Line

Från en Tidal Wave, Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Lines.


Spin The Pulley

Från en Static Square (eller från den formation man får från en Static Square efter att Heads har stigit in i Center) eller från en Wave mellan och vinkelrät mot Facing Couples.

 1. Centers eller de som pekas ut Arm Turn 3/4;
 2. alla Triple Cross;
 3. Peel Off.

Slutar i Parallel Two-Faced Lines. Spin The Pulley är ett 3-delars call.


Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Från en 4 x 4 Matris, visualiserad som 4 Columns | Lines | Waves bredvid varandra.

Dela en 4 x 4 Matris i två uppsättningar av Columns | Lines | Waves bredvid varandra och arbeta i den resulterande 2 x 4 Matrisen på varje sida.


Stable Concept

Gör det givna callet utan att ändra din ansiktsriktning. Din slutposition skall vara samma som om du hade gjort callet på normalt sätt, men din ansiktsriktning kommer inte att förändras från din ursprungliga ansiktsriktning.

Stampede

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Trade The Wave, Hinge & Cross (Trailers gör en diagonal Pull By och använder ytterhanden) medan Ends Cross Cast Back och Pass In.

En 3/4 Tag slutar i en Eight Chain Thru. Detta är ett 3-delars call för Centers och ett 2-delars call för Ends.


Strip (The Diamond | Hourglass)

Från Twin Diamonds eller ett Hourglass.

De fyra Outsides 1/2 Zoom och Trade medan Very Centers Cast Off 3/4 medan de andra Centers (på utsidan) Counter Rotate 1/4 för att sluta som Very Outside dansare.

Strip The Diamond slutar i en Tidal Line, Strip The Hourglass slutar i en 3 By 1 Diamond.


Swap The Top

Från Facing Couples.

Swap The Top [C3A]:
Belles Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv gång.
Slutar i en R-H Wave.

Cross Swap The Top [C3B]:
Belles Cross Extend (R-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv gång.
Slutar i en R-H Two-Faced Line.

Reverse Swap The Top [C3A]:
Beaus Extend (R-H) och Cast Off 3/4 medan Belles Run en och en halv gång.
Slutar i en L-H Wave.

Reverse Cross Swap The Top [C3B]:
Beaus Cross Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Belles Run en och en halv gång.
Slutar i en L-H Two-Faced Line.

Swing Chain Thru

Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 1/4;
 3. Very Centers Trade;
 4. Centers Cast Off 1/4.

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call.


Team Up

Från tillämpliga formationer.

Ends 1/2 Circulate och Hinge medan Centers (arbetar i Center) gör en Beaus Run medan Belles Dodge.


The Gamut

Från Parallel Lines med Centers i Tandem.

Ends Circulate två gånger medan Centers Any Hand 3/4 Thru och Trade The Wave; alla Cut The Diamond.

Slutar i Parallel Lines.


Touch By fraction By fraction | anything

Från en Single Double Pass Thru, den formation som fås från en Diamond efter att alla har gjort 1/4 In eller andra tillämpliga formationer.

Centers Touch den första givna fraction och Spread medan de andra stiger framåt; de nya Centers Touch den andra givna fraction eller gör anything callet. Slutar vanligen i en R-H Diamond eller en R-H Two-Faced Line. Det finns inga 'default' fractions för detta call.


Trade The Deucey

Från Parallel Lines, Twin Diamonds, en generaliserad Thar eller andra tillämpliga formationer.

Centers Trade och Spread medan Ends Crossover Circulate.


Travel Thru

Från Facing Couples, en R-H Wave eller andra tillämpliga formationer.

 1. Pass Thru;
 2. As Couples 1/4 Right.

Slutar i en R-H Two-Faced Line. Detta är ett 2-delars call.


Trip The Set

Från Parallel Lines där Ends är rygg mot rygg eller andra tillämpliga formationer.

Ends Cross Fold och Roll medan Centers (Concentric) 1/4 Out och Trade.

Parallel Lines slutar i Facing Lines. Detta är ett 2-delars call.


Triple Diamond Concept

Triple Diamonds består av tre Diamond formationer bredvid varandra där några har positioner som upptas av Phantoms.

Triple Play

Från Columns.

#1 dansaren Transfer (Trail Off, Circulate, 1/4 In) medan de andra 1/2 Circulate och Trade; i de nya Center Columns #1 dansaren Transfer (Trail Off & Roll) medan de andra 1/2 Circulate och Hinge; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.


Twosome Concept

Ett Twosome består av två dansare som arbetar som en enhet och följer följande uppsättning regler:

 1. Genom hela det givna callet, behåller dansarna sin geografiska orientering i squaren med avseende på den andra dansaren i deras Twosome enhet. Detta betyder att dansaren som började på norra sidan av deras Twosome enhet alltid måste vara på den norra sidan under hela callet.
 2. De två dansarna i Twosome enheten arbetar som om de vore en dansare. Därför, som vid concept som Tandem, As Couples eller Solid, tillåt aldrig att någon annan dansare kommer emellan och bryter upp Twosome enheten. Dansarna i en Twosome enhet måste alltid titta åt samma håll.

Callern pekar vanligen ut vilka som skall arbeta som ett Twosome genom att säga Couples Twosome, Tandem Twosome eller Siamese Twosome. Om det är otvetydigt vilka dansare som är hopparade, kan callern helt enkelt säga Twosome.


Wind The Bobbin

Från Columns.

#1 och #3 Peel Off och Circulate två gånger (på utsidan) medan #2 och #4 1/2 Circulate, Cast Off 3/4, Very Centers Trade, och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Waves.


Wrap To A formation

Från Columns.

#1 dansaren:
1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate 2.
#2 dansaren:
Circulate, 1/2 Split Circulate, och Phantom formation Circulate.
#3 dansaren:
Circulate 2 & 1/2.
#4 dansaren:
Circulate 3.

Justera om nödvändigt för att sluta i den givna formation.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c3a&language=sweden
22-April-2024 21:56:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL