Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc:98) in /home/ceder/public_html/include/inc_top.inc on line 9
Definitions of Square Dance Calls and Concepts -- Crossover Circulate [A1]
  
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Crossover Circulate [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Crossover Circulate -- [A1]
   (Holman Hudspeth 1968)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Från en generaliserad 2 x 4 (vanligen Parallel Lines), generaliserad Thar, eller andra tillämpliga formationer.


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Som en rörelse, Circulate & Half Sashay.

Från R-H Two-Faced Lines:
 
   
före
Crossover Circulate
  halvvägs  efter

Från R-H Waves:
 
   
före
Crossover Circulate
  halvvägs  efter

Från en Thar:
 
 
före
Crossover Circulate
 efter


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98

Från en T-Bone:
(används bara på C1 eller högre)
 
 
före
Crossover Circulate
 efter


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Trafikmönster:


 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Från Parallel Two-Faced Lines: Leaders Tag The Line och Face In medan Trailers gör en Circulate och Half Sashay genom att Belles glider framför Beaus (dvs, gör din del av Cross Trail Thru).

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Från Parallel Waves: Leaders Trade (som i Trade The Wave) medan Trailers Diagonal Pass Thru. Alla passerar varandra med höger axel. Slutar i Waves med motsatt hand.

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Från Facing Lines: Pass Thru och Half Sashay (Cross Trail Thru)

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Från Out-Facing Lines: Tag The Line och Face In.

Kommentarer:


 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Från Parallel Lines, Ends blir Centers och Centers blir Ends.

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Crossover Circulate kan göras från vilka som helst 2 x 4 Lines.

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Den vanligaste startformationen är Parallel Two-Faced Lines.

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  Från Parallel Two-Faced Lines, tänk på Crossover Circulate som en Circulate men byt plats med personen bredvid medan du går. Släpp handfattningen med dansarna bredvid och rör dig individuellt (gå inte som ett Couple). Trailers går framåt och korsar från en End till en Center utan att ändra ansiktsriktning.

 • Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
  CALLERLAB definitionen på Crossover Circulate beskrivs i ett diagram med ett trafikmönster och tillåter bara att callet görs från Parallel Lines.Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Från Parallel Lines, finns det två 4-dansare Circulate banor. När jag lär ut Crossover Circulate, visar jag ofta dessa två banor genom att placera Boys i en bana, och Girls i den andra. Sen säger jag Boys only Crossover Circulate eller Girls only Crossover Circulate.

 
före
Crossover Circulate
 efter

 
före
Crossover Circulate
 efter

 
före
Crossover Circulate
 efter

 
före
Crossover Circulate
 efter


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Insikten att det finns två Circulate banor hjälper en del dansare att bättre visualisera callet. Också genom att bara aktivera dansarna i en av de två Circulate banorna förstärks ide'n att Ends blir Centers och Centers blir Ends.Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Half Sashay [Basic]: Från ett Couple. Byt plats utan att ändra ansiktsriktning genom att låta Belle stiga sidledes framför Beau medan Beau stiger sidledes bakom Belle. Slutar i ett Couple. Från en Mini-Wave, gör din del (dvs, från en L-H Mini-Wave, byt plats genom att glida förbi varandra rygg mot rygg; från en R-H Mini-Wave, byt plats genom att glida förbi varandra ansikte mot ansikte.


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Trade Circulate [A2] (Holman Hudspeth): Från tillämpliga Parallel Lines (vanligen Waves eller Two-Faced Lines). Leaders Trade (med varandra) medan Trailers Diagonal Pass Thru.
Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Från Parallel Waves, är Trade Circulate identiskt med Crossover Circulate.


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Cross By [C1] (Lee Kopman 1969): Från Parallel Waves eller en Thar. Som en rörelse, 1/2 Circulate och Slide (ansikte mot ansikte). En Thar slutar i en Thar med motsatt hand; Parallel Waves slutar i en Thar.
Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98

CALLERLAB definition for Cross Over Circulate

Choreography för Crossover Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/ceder/public_html/include/inc_open_database.inc on line 98
Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/crossovercirc.php?language=sweden
21-October-2019 23:58:15
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.