Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

A2 definitions from the Ceder Chest of A1 and A2 Ceder Chest of A1 and A2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Språk:
  
  
  
  
  
  
  
  

All 4 Couples Concept

Från en generaliserad Static Square eller andra tillämpliga formationer.

All 4 Couples CONCEPT aktiverar alla åtta dansarna att samtidigt göra ett 4-dansare call.

De fyra dansarna på Heads' position arbetar tillsammans för att göra det givna callet medan samtidigt de fyra dansarna på Sides' position arbetar tillsammans för att göra det givna callet.

Dansarna på Head positionen rör sig runt dansarna på Side positionen och vice-versa.


All 8 Concept

Från en generaliserad Thar, Static Square eller annan tillämplig formation.

De 4 dansarna närmast Heads position arbetar tillsammans medan de 4 dansarna närmast Sides position arbetar tillsammans. Alla åtta dansarna arbetar samtidigt och använder passande trafikmönster.

All 8 CONCEPT liknar All 4 Couples CONCEPT [A2] men används vanligen från en generaliserad Thar i stället för från en generaliserad Static Square. Många caller använder dessa termer helt utbytbart.


Checkmate The Column

Från tillämpliga 2 x 4 Columns.

De första två (#1 och #2) Circulate 4 positioner & 1/4 In medan de sista två (#3 och #4) Circulate två gånger, 1/4 In, & Circulate.

Normala Columns slutar i Parallel Two-Faced Lines.


Cut | Flip The Hourglass

Från ett Hourglass.

Cut The Hourglass:
Points glider samman och Trade medan Centers Hourglass Circulate.

Flip The Hourglass:
Points flippar in (Phantom Run) medan Centers Hourglass Circulate.

Slutar vanligen i Parallel Lines.


Diamond Chain Thru

Från Twin Diamonds.

 1. Diamond Circulate;
 2. Very Centers Trade;
 3. Center 4 Cast Off 3/4.

Slutar vanligen i Parallel Lines.

Diamond Chain Thru är ett 3-delars call.


Hourglass Formation | Circulate

En Hourglass FORMATION kan sättas upp från Parallel Lines med Centers i en Mini-Wave, genom att låta Centers göra en 1/2 Circulate.

 
Hourglass FORMATION  Typiska ansiktsriktningar
i ett Hourglass

En Hourglass FORMATION består av en Diamond inuti en Box. Dansarna som är i en Diamond är Centers på detta Hourglass; dansarna som är i en Box är Ends (eller Points) på detta Hourglass.

Hourglass Circulate [A2]: Från ett Hourglass. Circulate banan på ett Hourglass består av 8 positioner. Gå framåt till nästa position i ditt Hourglass, från en Diamond position till en Box position eller vice versa. Byt ansiktsriktning (med 90°) om och endast om du rör dig till eller från en Point på Center Diamond. Om inga dansare gör Circulate till samma position, så slutar Hourglass Circulate i ett Hourglass.


In Roll Circulate

Från Parallel Lines där Ends på varje Line alla har sin högeraxel in mot mitten eller alla har sin vänsteraxel in mot mitten.

Ends som tittar in gör en Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position nedåt sin Line mot den End-position som blivit ledig.

Slutar i Parallel Lines.


Mini-Busy

Från Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Any Shoulder Turn & Deal medan Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; och Flip The Diamond.

Slutar i en 1/4 Tag.


Motivate

Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer.

 1. Circulate;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate;
 3. Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade;
 4. De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.


Out Roll Circulate

Från Parallel Lines där Ends på varje Line tittar åt motsatta håll.

Out-Facing Ends Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End position som blivit ledig.

Slutar i Parallel Lines.


Pass & Roll

Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru och alla Right Roll To A Wave.

Slutar i en R-H Mini-Wave Box.


Pass & Roll Your Neighbor

Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Right Arm Turn 3/4 medan Ends individuellt vrider sig åt höger (1/4 Right 3 gånger).

Slutar i en L-H Wave.


Peel & Trail

Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z".

Leaders Peel Off medan Trailers Trail Off.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.


Recycle [from Facing Couples]

Från Facing Couples.

Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left.

Slutar i en R-H Wave.


Remake

Från tillämpliga 3- eller 4-dansare formationer. Formationen måste ha några dansare i en R-H Mini-Wave. Till exempel, en R-H Mini-Wave Box eller en Facing Diamond där Centers är i en R-H Mini-Wave.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4;
 2. de som möts och kan Left Arm Turn 1/2;
 3. de som möts och kan Right Arm Turn 3/4.

Slutar vanligen i samma formation som startformationen.

Remake är ett 3-delars call.


Remake The Thar

Från en Thar.

 1. Arm Turn 1/4 (till en Alamo Ring);
 2. byt hand, Arm Turn 1/2;
 3. byt hand, Arm Turn 3/4.

Slutar i en Thar.


Scoot & Weave

There are two slightly different definitions for Scoot & Weave depending upon the starting formation.

Från en Mini-Wave Box (eller tillämplig T-Bone 2x2):
Scoot Back; Weave.
Slutar i en Wave.

Från en Single 1/4 Tag:
Extend; Arm Turn 1/2; Weave.
Slutar i en Wave.

För definitionerna ovan, är Weave ekvivalent med Leaders 1/2 Box Circulate medan Trailers Cross Extend & Hinge. En precis definition av Weave ges nedan.

Weave [C1] (Lee Kopman 1974): Från en Mini-Wave Box (eller tillämplig T-Bone 2 x 2) eller en Single Eight Chain Thru. Pass Thru eller Step Thru; Ends vrider sig 1/4 på stället åt det håll den axel var som de passerade med, medan Centers använder motsatt hand till den axel man passerade med och gör en Arm Turn 1/4. Slutar i en Wave.


Scoot Chain Thru

Från Parallel Waves:
Leaders Split Circulate medan Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Slutar i Parallel Waves.

Från en 1/4 Tag:
Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Slutar i en 3/4 Tag.

Single Wheel

Från en Mini-Wave eller Couple.

Varje dansare arbetar som om de vore ett Couple; alla Wheel & Deal.

En Mini-Wave slutar i Facing Dancers; ett Couple slutar i Tandem Dancers.

Alternativ definition: Som en rörelse, Hinge & Roll.


Slip | Slide | Swing | Slither

Från en Wave (eller andra tillämpliga 4-dansare formationer).

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Ends och Centers bredvid glider förbi varandra näsa mot näsa och byter plats.

Swing:
Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2.

Slither:
Centers glider förbi varandra näsa mot näsa och byter plats.

Spin The Windmill direction

Från en generaliserad 1/4 Tag, generaliserade Columns där Centers tittar In eller andra tillämpliga formationer.

Centers
Arm Turn 1/2; Very Centers Trade; & Cast Off 3/4.
Outsides
Vrid individuellt 1/4 mot den givna 'direction' & Circulate två gånger.

Generaliserade Columns eller generaliserad 1/4 Tag slutar i Parallel Lines.


Split | Box Counter Rotate fraction

Split Counter Rotate fraction [A2]:

Från Parallel Waves, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer.

Dela hela formationen i två lika stora subformationer (t.ex, från en 2x4, arbeta i varje 2x2). Lokalisera mittpunkten på varje subformation. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen.

Om den givna fraction är 1/4, slutar Parallel Waves i Mini-Wave Columns och vice versa.


Split Square Chain Thru

Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan (de som tittar på varandra eller är i en R-H Mini-Wave)
  Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna;
 2. Left Swing Thru;
 3. Left Turn Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Split | Box Transfer

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In medan Trailers Extend, Arm Turn 3/4 och Extend.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box.


Switch The Wave

Från en Wave.

Centers Run medan Ends Cross Run.

Slutar i en Two-Faced Line.


Switch To A(n) Diamond | Hourglass

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973):
Från en Wave (eller vilken som helst Line om 4).
Centers Run medan Ends gör sin del av Diamond Circulate.
Slutar i en Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975):
Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines).
Centers Run medan Ends gör sin del av Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate medan Trailing Ends Veer Inward för att sluta i en Mini-Wave med sin 'opposite').
Slutar i ett Hourglass.

Trade Circulate

Från Parallel Waves, Two-Faced Lines eller andra tillämpliga formationer.

Leaders Trade medan Trailers gör en diagonal Pass Thru.

Parallel Waves slutar i Parallel Waves med motsatt hand;

Parallel Two-Faced Lines slutar i Parallel Two-Faced Lines med motsatt hand.

Trail Off

Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller "Z".

Som en rörelse, Leaders stiger om det behövs framåt, Run (180° mot mitten av 4-dansareformationen) och Veer Out medan Trailers stiger om det behövs framåt och Trade (passera med vänster axel om man tittar åt samma håll).

En Icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. Särkilt då, en Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line och Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.


Transfer And anything

Från Columns eller andra tillämpliga formationer.

De första två dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan på den andra Column tills de är parallella med Center Box och gör sedan individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de andra stiger framåt för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet.


Zig-Zag, Zag-Zig

Från ett generaliserat Tandem (dvs, Tandem Dancers, Facing Dancers eller dansare rygg mot rygg) eller andra tillämpliga formationer.

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig) medan Trailers 1/4 Left (Zag).
Ett generaliserat Tandem slutar i en R-H Mini-Wave.

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag) medan Trailers 1/4 Right (Zig).
Ett generaliserat tandem slutar i en L-H Mini-Wave.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=a2&language=sweden
13-April-2024 18:58:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL