Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Single Wheel [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Wheel -- [A2]
   (Gordon Blaum 1961)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Mini-Wave eller Couple.

Varje dansare arbetar som om de vore ett Couple; alla Wheel & Deal.

En Mini-Wave slutar i Facing Dancers; ett Couple slutar i Tandem Dancers.

Alternativ definition: Som en rörelse, Hinge & Roll.

Från en R-H Mini-Wave:
 

 
före
Single Wheel
 efter

Från en L-H Mini-Wave:
 

 
före
Single Wheel
 efter

Från en Couple:
 

 
före
Single Wheel
 efter

Kommentarer:

 • Single Wheel är ett två-dansare call. För att hitta den andra dansaren med vilken du skall arbeta, bryt upp hela formationen i passande grupper om två som är bredvid varandra.
 • Det finns två sätt att tänka på Single Wheel:

  1. Konceptualisera -- "Single" betyder att varje dansare arbetar som om han/hon vore ett couple och alla gör callet. Single Wheel (& Deal) betyder att göra Single-version av Wheel & Deal. Om du tänker på Single Wheel på detta sätt, kan du mycket lättare förstå andra 'Single' call. Till exempel, från en R-H Mini-Wave Box, tänk på en Single Ferris Wheel.
  2. Memorera -- Memorera bara att Single Wheel är en Hinge & Roll och det är allt. Närhelst det callas Single Wheel, gör bara en Hinge & Roll. Lätt, eller hur? Single Wheel är bara ett till call att memorera. Varför bry sig om alla de där Concept-grejorna?
 • För att börja en Single Wheel, ge en lätt dragning med den hand du håller i med dansaren bredvid. Detta gör att båda rör sig åt rätt håll.
 • Från ett Couple, liknar Single Wheel Partner Trade utom att i stället för att sluta som ett Couple, slutar man i Tandem (med en ursprungliga Belle framtill).

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:
 

före
Single Wheel 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Det krävs lagarbete för att framgångsrikt dansa Single Wheel 3 Times.
 1. Gör callet första gången;
 2. Kolla att den resulterande formationen är 'vettig' (korrekt upplinjerade, symmetriskt och att dansarna verkar vara på rätt ställe);
 3. Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta nästa gång);
 4. Gör callet andra gången;
 5. Kolla att den resulterande formationen är 'vettig';
 6. Omvärdera din position;
 7. Gör callet den tredje (och sista) gångenl.

För de av er som aspirerar på att bli C4-dansare, fundera på vad som skulle hända från en 1x8 Line på callet "As Couples As Couples Single Wheel".

Hinge [Mainstream,A1]: 1/2 av en Trade.

 • Från en Mini-Wave, är en Hinge (också kallat Single Hinge) en Arm Turn 1/4.
 • Från ett Couple, är en Hinge (också kallat Partner Hinge) 1/2 av en Partner Trade. Dvs., som en rörelse vrid en 1/4 för att titta på den andra dansaren och stig upp i en R-H Mini-Wave.

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974): Från en Mini-Wave Box. Leaders gör sin del av Single Wheel medan Trailers Extend & Single Wheel. Slutar i en Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). (Som en rörelse, Follow Thru & Roll)

Single Ferris Wheel:
 

 
före
Single Ferris Wheel
 efter

Single Turn & Deal [C4]: Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg.

Single Turn & Deal:
 

 
före
Single Turn & Deal
 efter

Se också Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

CALLERLAB definition for Single Wheel

Choreography för Single Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php?language=sweden&level=A2
18-October-2019 23:16:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.