Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

A1 definitions from the Ceder Chest of A1 and A2 Ceder Chest of A1 and A2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Språk:
  
  
  
  
  
  
  
  

1/4 In | Out

Från ett Couple, Mini-Wave eller annan tillämplig formation.

1/4 In:
Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid.
Slutar i Facing Dancers.

1/4 Out:
Vrid 90° på stället bort från dansaren bredvid.
Slutar i dansare rygg mot rygg.

1/4 | 1/2 | 3/4 Top

Från en Thar, en Static Square där alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Gå framåt (Centers i en Star, Outsides runt på utsidan) i en cirkel för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top.

Slutar i en Thar.


1/4 (or 3/4) Thru

Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers med R-H, Ends med L-H), eller andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. de som kan Left Arm Turn 1/2.

Slutar i en Wave. Detta är ett 2-delars call.


6 By 2 Acey Deucey

Från Twin Diamonds, Hourglass eller andra tillämpliga formationer.

Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade.

Slutar i samma formation som startformationen, såvida inte två dansare möts i samma position.


anything & Cross

Från tillämpliga formationer.

 1. Gör anything callet (vilket måste sluta i en tillämplig 2 x 2);
 2. Trailers gör en diagonal Pull By med ytterhanden.

Any Hand Concept

Any Hand CONCEPT används typiskt när man gör call som alltid börjar med höger hand från uppställningar där några dansare börjar med höger hand och några med vänster hand. Ibland används Any Hand vid call som kan starta med endera handen såsom Swing & Mix eller Shazam, som en hjälp för att varna dansarna att de är i en ovanlig uppställning (typiskt en Inverted Line) där några dansare börjar med vänster hand.

As Couples CONCEPT

Dansare sida vid sida som tittar åt samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enskild dansare för att göra det givna callet.

Beau | Belle

Från ett generaliserat Couple eller annan tillämplig formation.

Beau är vänsterdansaren och Belle är högerdansaren.


Brace Thru

Från tillämpliga Facing Couples eller en R-H Wave.

 1. Right Pull By;
 2. Normal Couples (Boy till vänster, Girl till höger) Courtesy Turn medan
  det Couple som är Half-Sashay (Boy till höger, Girl till vänster) U-Turn Back.

Slutar i Normal Facing Couples.

Detta är ett 2-delars call.


Cast A Shadow

Från Parallel Lines där Ends är i Tandem eller från Promenade (i vilket fall de utpekade dansarna agerar Leaders i Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 och Spread (för att bli Ends på Lines);

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, och Extend.

Justera om nödvändigt för att sluta i Parallel Lines.


Chain Reaction

Endast från en 1/4 Tag formation (på A1 och A2).

 1. Very Centers och Outside dansaren de tittar direkt på gör en  Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (går framåt i en båge och ändrar sin ansiktsriktning 90°, en kvartscirkel runt utsidan av formationen.);
 2. Centers på varje sida Hinge;
 3. Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade;
 4. De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

En 1/4 Tag formation slutar i Parallel Waves.


Clover | Cross Clover And anything

Från tillämpliga formationer med ett eller fler Out-Facing Couples som inte tittar direkt på några andra dansare.

Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples (stig om nödvändigt framåt och) Cloverleaf.
De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

Cross Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples Cross Cloverleaf (som en rörelse Half Sashay och sedan Cloverleaf).
De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

Crossover Circulate

Från en generaliserad 2 x 4 (vanligen Parallel Lines), generaliserad Thar, eller andra tillämpliga formationer.

Som en rörelse, Circulate & Half Sashay.


Cross Trail Thru

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Pass Thru och Half Sashay.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Cycle & Wheel

Från vilken som helst Line om 4.

Mini-Wave dansarna gör en Recycle medan Couple dansarna gör Wheel & Deal.

Om båda Ends börjar med att titta åt samma håll, går den End som är längst till höger och dansaren bredvid, framför den End som är längst till vänster och dansaren bredvid denna.

Om Ends börjar med att titta i motsatta riktningar, slutar callet i Facing Couples. Om Ends börjar med att titta åt samma håll, slutar callet i Tandem Couples.


Double Star Thru

Från normala Facing Couples (Boy till vänster, Girl till höger).

 1. Star Thru;
 2. Mirror Star Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Ends Bend

Från en Line om 4, eller andra tillämpliga formationer.

Som en rörelse, Ends

 1. Step Forward;
 2. Turn 1/4 mot mitten av 4-dansare formationen;
 3. Step Forward.
Dvs, Ends gör Ends del av Bend The Line.

Explode And anything

Callet Explode And anything finns på två nivåer, Plus och A1.

 • På Plus, begränsas startformationen till en Wave (eller någon enstaka gång en Inverted Line).
 • På A1, kan startformationen vara vilken som helst Line om 4.

Explode [Plus]. Från en Wave. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In (vänd dig mot dansaren bredvid). Slutar i Facing Couples

Explode [A1]. Från en generaliserad Line. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead, och alla justerar om det är nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

Explode and anything [Plus,A1]. Från en Wave. Explode; gör sedan anything callet.


Explode The Line

Från vilken som helst Line om 4.

Explode [A1]:
Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead.
Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

 
Explode The Line [A1]:
Explode; Right Pull By.
Slutar i Couples rygg mot rygg.

Grand 1/4 (or 3/4) Thru

Från tillämpliga formationer som består av fler än 4 dansare.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. De som kan Left Arm Turn 1/2.

Detta är ett 2-delars call.


Grand Follow Your Neighbor

Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

#1 dansaren, som en rörelse, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll två gånger) medan de andra 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Slutar i en Wave om 2n.


Horseshoe Turn

Från Columns där Ends tittar ut, eller från andra tillämpliga formationer.

Ends Cloverleaf medan Centers Partner Tag.

Columns slutar i en Eight Chain Thru.


Lockit

Från en Wave, tillämplig Line om 4, eller tillämplig Diamond.

Centers Arm Turn 1/4 medan Ends går upp i en kvartscirkel runt mittpunkten på 4-dansare formationen (dvs, Ends gör sin del av Fan The Top).

Slutar vanligen i samma formation, men roterad 90°.


Mix

Från vilken som helst Line om 4 eller andra tillämpliga formationer.

 1. Centers Cross Run;
 2. (nya) Centers Trade.

En Line om 4 slutar i en Line om 4.


Pair Off

Från tillämpliga formationer (vanligen en Static Square, Facing Lines, eller Eight Chain Thru).

Gå om nödvändigt framåt för att möta den dansare du tittar på, och gör sedan Face Out (vrid dig individuellt 1/4 för att titta ut från mitten på uppställningen).


Partner Hinge

Endast från en Mini-Wave eller ett Couple.

Gör en halv Trade.

Slutar i en Mini-Wave.


Partner Tag

Från ett Couple eller en Mini-Wave.

Vrid dig 1/4 på stället för att titta på dansaren bredvid (1/4 In); Pass Thru.

Slutar i dansare rygg mot rygg.


Pass In | Out

Från dansare som tittar på varandra eller en R-H Mini-Wave eller andra tillämpliga 8-dansare formationer.

Pass In:
Pass Thru; Face In (individuell vridning 1/4 mot mitten på uppställningen).

Pass Out:
Pass Thru; Face Out (individell vridning 1/4 bort från mitten på uppställningen).

Slutar i ett Couple.


Pass The Sea

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Slutar i en L-H Wave.


Right | Left Roll To A Wave

Från ett generaliserat Tandem (dvs, dansare där en tittar i ryggen på den andra, är rygg mot rygg eller tittar på varandra).

Right Roll To A Wave:
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt höger och alla stiger upp i en Right-Hand Mini-Wave.

Left Roll To A Wave:
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt vänster och alla stiger upp i en Left-Hand Mini-Wave.

Scoot & Dodge

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders gör sin del av Walk & Dodge (stig sidledes till positionen bredvid) medan Trailers gör sin del av Scoot Back (Extend, Trade, och Extend).

En Mini-Wave Box slutar i Couples rygg mot rygg.


Split Square Thru (n)

Från den T-Bone formation som fås från Facing Couples efter att ett Couple har vridit sig 1/4 för att titta på sin Partner (1/4 In), eller från andra tillämpliga formationer.

De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In);
alla Finish a Square Thru n (dvs., Left Square Thru n - 1).

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Square Chain Thru

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

 1. Right Pull By och 1/4 In;
 2. Left Swing Thru;
 3. Left Turn Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.


Step & Slide

Från vilken som helst Line om 4 eller andra tillämpliga formationer.

Centers Step Ahead medan Ends glider tillsammans.

En Line om 4 slutar i en 2 x 2 eller ett "Z".


Swap Around, Reverse Swap Around

Från Facing Couples, eller en T-Bone 2 x 2 där alla är en Trailer.

Swap Around:
Belles går framåt (Box Circulate) medan
Beaus flip (Run) till Belles position bredvid.

Reverse Swap Around:
Beaus går framåt (Box Circulate) medan
Belles flip (Run) till Beaus position bredvid.

Facing Couples slutar i Couples rygg mot rygg.


Transfer The Column

Från Mini-Wave Columns.

De två första dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan av den andra Column tills de är upplinjerade med Center Box och gör sen individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de sista två dansarna (#3 och #4) Circulate (för att bilda en Center Box) och Cast Off 3/4; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.


Triple Cross

Från en 1/4 Box, Mini-Wave Columns, eller andra tillämpliga formationer.

De sex som kan gör en diagonal Pull By med den yttre handen.

En 1/4 Box slutar i Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns slutar i en 3/4 Box.


Triple Star Thru

Från en Starting Double Pass Thru formation där Centers är normala Couples och Outsides är Half-Sashayed, från en normal Eight Chain Thru formation eller från andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan Star Thru;
 2. De som kan Mirror Star Thru;
 3. De som kan Star Thru.

Den Starting Double Pass Thru formation som nämns ovan slutar i normala Lines rygg mot rygg.


Triple Trade

Från en 1 x 8 Line eller andra tillämpliga 8-dansare formationer.

Center 6 (3 par dansare) Trade.

Slutar i samma formation som startformationen.


Turn & Deal

Från vilken som helst Line om 4.

Som en rörelse, 1/2 Tag och vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning.

Slutar i en 2 x 2.

 • En R-H Two-Faced Line slutar i Facing Couples.
 • En L-H Two-Faced Line slutar i Couples rygg mot rygg.
 • En L-H Wave slutar i en R-H Mini-Wave Box.
 • En One-Faced Line slutar i Tandem Couples.

Wheel Thru

Från Facing Couples.

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right medan Beaus gör en diagonal Pass Thru samtidigt som de vrider sig 90° åt höger.

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left medan Belles gör en diagonal Pass Thru med vänster axel samtidigt som de vrider sig 1/4 åt vänster.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=a1&language=sweden
17-April-2024 11:11:57
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL