Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Horseshoe Turn [A1]
   (Doug Johnston 1965)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns där Ends tittar ut, eller från andra tillämpliga formationer.

Ends Cloverleaf medan Centers Partner Tag.

Columns slutar i en Eight Chain Thru.

 
före
Horseshoe Turn
 efter
 
före
Horseshoe Turn
 efter
 
före
Horseshoe Turn
 efter

Kommentarer:
  • Center dansarna kan ge ett lätt drag med den hand de håller med den andra dansaren som en hjälp att röra sig i rätt riktning.
  • Fall inte in i vanan att göra en Cloverleaf bara för att du tittar ut. Horseshoe Turn är definierat i termer av Ends och Centers. Om du är en Center, är din del att göra en Partner Tag, även om du tittar ut och inte tittar på någon.
  • Horseshoe Turn är inte samma som Clover And Partner Tag. Från den uppställning man får om man från en Static Square callar Heads Pass Thru, kan callern calla Clover And Partner Tag men kan inte calla Horseshoe Turn.
  • Jag har sett Horseshoe Turn callas från Out-Facing Lines. Callern ville att Ends skulle göra en 3/4 Out (en U-Turn Back & Roll) medan Centers Partner Tag. Jag anser att det är en otillåten användning av Horseshoe Turn eftersom Ends inte börjar som om de vore i Columns (dvs, Ends måste börja som ett Couple som tittar ut).
  • Jag såg också en caller calla Horseshoe Turn, Centers go 1 & 1/2. Han ville att Centers skulle sluta i en R-H Wave. Jag tycker att han hade fel. Centers gör en Partner Tag 1 & 1/2 vilket är en 1/4 In + Pass Thru + 1/4 In, vilket slutar i Facing Couples, inte i en Wave.
  • Dansarnas svar på Horseshoe Turn är att repetera den första delen av namnet på callet (dvs., 'Horseshoe') som om de nyste (tänk att du uttalar 'Horseshoe' med ett stumt 'H').

Partner Tag [A1] (Willard Orlich 1970): Från ett Couple eller en Mini-Wave. Vrid dig 1/4 på stället för att titta på dansaren bredvid (1/4 In); Pass Thru. Slutar i dansare rygg mot rygg.

Cross Horseshoe Turn [C4]: Från en 2 x 4 där Ends är i Columns och tittar ut. Ends Cross Cloverleaf medan Centers 1/4 In och Cross Trail Thru. Generaliserade Columns slutar i en Eight Chain Thru. Detta är ett 2-delars call för Centers.

CALLERLAB definition for Horseshoe Turn

Choreography för Horseshoe Turn

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/horseshoeturn.php?language=sweden&level=A1
25-May-2024 16:03:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL