Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Lockit [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lockit -- [A1]
   (Lee Kopman 1971)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Wave, tillämplig Line om 4, eller tillämplig Diamond.

Centers Arm Turn 1/4 medan Ends går upp i en kvartscirkel runt mittpunkten på 4-dansare formationen (dvs, Ends gör sin del av Fan The Top).

Slutar vanligen i samma formation, men roterad 90°.

Från en Wave:
 

 
före
Lockit
 efter

Från en L-H Two-Faced Line:
 

 
före
Lockit
 efter

Från en Diamond:
 

 
före
Lockit
 efter

Från en Tidal 3 & 1 Line: (för att visa slutpositionen när dansare möts på samma position)
 

 
före
Lockit
 efter

Kommentarer:

  • Centers måste börja i en Mini-Wave. Centers del är en Arm Turn 1/4 inte en Hinge. Det är olämpligt för en caller att calla Lockit när båda Centers tittar åt samma håll.
  • Tänk på Lockit som en 'kort' Fan The Top (Centers gör bara 1/4 i stället för 3/4).
  • Från en Two-Faced Line, är Lockit identiskt med Couples Hinge.
  • Från en Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave) eller Point-to-Point Diamonds, är Lockit identiskt med Split Counter Rotate 1/4.

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974): Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Slutar i en Wave.

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974): Från en Wave eller en Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Slutar i en Mini-Wave Box.

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981): Från Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit medan de andra Trade; Center Wave Hinge medan de andra Step & Fold. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Detta är ett 3-delars call.

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman): Från en Wave eller en Two-Faced Line. Som en rörelse, Lockit and Spread. Slutar i en Wave eller en Two-Faced Line.

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982): Från tillämpliga Tidal Lines eller tillämpliga Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge medan Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit medan Outsides Roll. Detta är ett 4-delars call.

CALLERLAB definition for Lock It

Choreography för Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/lockit.php?language=sweden&level=A1
23-October-2019 09:56:38
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.