Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Lockit [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Lockit -- [C3B]
   (Lee Kopman)
C3B:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Wave eller en Two-Faced Line.

Som en rörelse, Lockit and Spread.

Slutar i en Wave eller Two-Faced Line.

Från en Wave:
 

 
före
Cross Lockit
 efter

Från en Two-Faced Line:
 

 
före
Cross Lockit
 efter

Danstips: Centers Arm Turn 1/4 och Spread medan Ends glider in och Arm Turn 1/4. Ends bör vänta innan de rör sig för att tillåta att Centers kommer bort från sin plats.

Cross Lockit är inte ett 2-delars call och bör därför inte fraktionaliseras. Callet dansas som en mjuk rörelse. Alla kan göra Roll efter callet.

Cross Lock The Hinge [C3B]: Cross Lockit; Hinge.

Hinge The Cross Lock [C3B]: Hinge; Cross Lockit.

anything The Cross Lock [C3B]: Gör anything callet; Cross Lockit.

Choreography för Cross Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/crosslockit.php?language=sweden
22-October-2019 01:51:08
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.