Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ends Bend [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ends Bend -- [A1]
   (Harold Thomas pre-1964)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Line om 4, eller andra tillämpliga formationer.

Som en rörelse, Ends

  1. Step Forward;
  2. Turn 1/4 mot mitten av 4-dansare formationen;
  3. Step Forward.
Dvs, Ends gör Ends del av Bend The Line.

Från en One-Faced Line:
 

 
före
Ends Bend
 efter

Från en Wave:
 

 
före
Ends Bend
 efter

Från Inverted Lines:
 

 
före
Ends Bend
 efter

Från Facing Lines:
 

 
före
Ends Bend
 efter

Centers måste backa för att tillåta Square Breathing.

Från Funny Diamonds:
 

 
före
Ends Bend
 efter

Från en 1 x 8:
 

 
före
Ends Bend
 efter

Kommentarer:

  • Endast Ends är aktiva på Ends Bend. Centers rör sig inte (utom för att tillåta 'square breathing', som när Ends Bend callas från Facing Lines-- i detta fall, behöver Centers backa för att ge utrymme för Ends att komma in i mitten).
  • Ends kan göra Roll. Detta därför att definitionen innehåller frasen 'som en rörelse'.
  • Om båda Ends börjar med att titta åt samma håll, måste de sluta med att titta på varandra efter callet.
  • Ett vanligt misstag på Ends Bend är att i stället göra 1/4 In. Var noga med att Step Forward, 1/4 In, sen Step Forward igen.
  • Den vanligaste tillämpningen av Ends Bend är från Out-Facing Lines. Efteråt är de vanligaste callen Split Square Thru (n) och Split Square Chain Thru.
  • Ends Bend hette ursprungligen Bend The Ends.

CALLERLAB definition for Ends Bend

Choreography för Ends Bend

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/endsbend.php?language=sweden&level=A1
18-October-2019 07:18:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.