Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Square Chain Thru [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer.

  1. De som kan (de som tittar på varandra eller är i en R-H Mini-Wave)
    Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna;
  2. Left Swing Thru;
  3. Left Turn Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

     
före
Split Square Chain Thru
  efter
those who can
Right Pull By and
turn 1/4 to face the inactives
 efter
Left Swing Thru
 efter
Left Turn Thru
(klart)

Kommentarer:
  • Från en Static Square, går de utpekade dansarna in i mitten, börjar callet och avslutar med de inaktiva dansarna.
  • Caller använder ibland hjälpord som 'Start A' eller 'Begin A' när de callar Split Square Chain Thru (t.ex, Heads Start A Split Square Chain Thru). Tekniskt sett behövs inte de här extraorden. ( Det räcker med Heads Split Square Chain Thru).

Split Square Thru (n) [A1] (Clarence Watson 1968): Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In); alla Finish en Square Thru n (dvs, Left Square Thru n - 1). Slutar i Couples rygg mot rygg.

Square Chain Thru [A1] (Buford Evans 1965): Från Facing Couples (eller en R-H Wave). Right Pull By och 1/4 In; Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split [Square Thru] Concept [C1]: Från en T-Bone uppställning. De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Finish det givna callet. Till exempel, Split Dixie Style To A Wave: de som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4.

Grand Split Square Chain Thru [C4]: Från en tillämplig T-Bone uppställning (t.ex, från Facing Lines efter att de Couple som är på vänster sida har gjort en 1/4 In). De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By och vrid individuellt 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Grand Left Swing Thru; Left Turn Thru.

Split Square Chain Thru To A Wave [C1]: Split Square Chain Thru, men byt ut den sista Left Turn Thru mot en Left Arm Turn 1/2. Slutar i en L-H Wave.

CALLERLAB definition for Split Square Chain Thru

Choreography för Split Square Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarechainthru.php?language=sweden
15-June-2024 16:17:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL