Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split | Box Counter Rotate {fraction} [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Counter Rotate fraction -- [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Split Counter Rotate fraction [A2]:

Från Parallel Waves, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer.

Dela hela formationen i två lika stora subformationer (t.ex, från en 2x4, arbeta i varje 2x2). Lokalisera mittpunkten på varje subformation. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen.

Om den givna fraction är 1/4, slutar Parallel Waves i Mini-Wave Columns och vice versa.

Box Counter Rotate fraction [A2]: Från en 2x2. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av fraction, runt mittpunkten på denna 2x2 och håll samma avstånd till mitten på denna 2x2. Slutar i en 2x2.

Från en R-H Box:
 

 
före
Box Counter Rotate 1/4
 efter

Från en L-H Box:
 

 
före
Box Counter Rotate 1/4
 efter

Från R-H Columns:
 

 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Från L-H Waves:
 

 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Kommentarer:

 • Den givna fraction är nästan alltid 1/4.
 • Om ingen fraction ges, anta 1/4.
 • På A2, görs Split Counter Rotate vanligen bara från en 2x4.
 • Från Parallel Waves och Mini-Wave Columns (eller en Mini-Wave Box), håll fast i handfattningen med dansaren bredvid och vrid er Box 1/4 cirkel (som om en stor hand sträcktes ned från himlen, tog tag i er Box om 4 och vred den 1/4 på stället).
 • Alla kan göra Roll efter en Split Counter Rotate.
 • En del dansare lär sig den här 'fuskdefinitionen': Walk & Turn | Turn & Walk.

  Detta betyder:

  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  Denna fuskvariant är inte bra därför att:

  1. Den fungerar bara från en 2x2.
  2. Den gör att bara några dansare kan göra Roll.
  3. Den fungerar inte om callern callar 1/2 of a Counter Rotate 1/4.

  Denna fuskvariant bör undvikas. Försök istället visualisera att du vrider hela boxen 1/4.

 • Från en 2x2, förblir Leaders Leaders och Trailers förblir Trailers.
 • En del dansare tänker att de tittar på en ny vägg för varje 1/4-vridning. Andra tänker sig en klocka och tittar åt kl 3:00, 6:00, 9:00 eller 12:00.
 • En mer teknisk definition för Split Counter Rotate fraction:

  Dela formationen i två lika subformationer genom att dra en tänkt linje som delar den långa axeln på formationen. Dansare i varje subformation går framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line.
 • Då och då, kan du höra Split | Box Counter Rotate från en formation där några dansare i 4-dansare i formationen tittar medurs och andra tittar moturs med avseende på mittpunkten på 4-dansareformationen (t.ex, Facing Couples, Couples rygg mot rygg, Facing Diamond eller en Wave). I detta fall, gör bara din del av callet och passera varandra med höger axel när det behövs.
  • Tänk att alla dansarna i din formation tittar i den riktning som gör att hela din formation mjukt kan vridas den givna fraction.
  • Från Facing Couples, liknar en Box Counter Rotate 1/4 en (Box) Pass In.
  • Från Couples rygg mot rygg, liknar en Box Counter Rotate 1/4 en Partner Tag, utom att alla kan göra Roll efter en Box Counter Rotate 1/4.

Från en Tidal Two-Faced Line:
 

 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Från en Tidal Wave eller Two-Faced Line,
är Split Counter Rotate 1/4 identiskt med Lockit.

Från en ovanlig formation:
 

 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Från Point-to-Point Diamonds:
 

 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Center 6 Split Counter Rotate 1/2:
 

   
före
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 efter
turning 1/4
 efter
turning 1/2
(klart)

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Split Counter Rotate 1/2

efter
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • För Split Counter Rotate 1/2, hitta mitten på din 4-dansareformation, gör sedan en Counter Rotate 1/2 runt denna mittpunkt. Från startformationen som visas ovan, dansas det som (på varje sida) 'Ends Trade, Centers Trade'.
 • För Split Counter Rotate 1/4 Twice, gör en Split Counter Rotate 1/4 (för att sluta i Parallel Waves); omvärdera din position (dela 2x4 formationen i två 2x2 formationer); (arbeta i din 2x2) Split Counter Rotate 1/4.

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973): Från tillämpliga formationer. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på uppställningen och håll samma avstånd till mitten på uppställningen.

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman): Från en tillämplig 2 x 4. Ends Split Circulate medan Centers Split Counter Rotate 1/4. Slutar i en 2 x 4.

Tickle [C4]: Från tillämpliga formationer. Hinge; Split Counter Rotate 1/4.

CALLERLAB definition for Box Counter Rotate
CALLERLAB definition for Split Counter Rotate

Choreography för Split | Box Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php?language=sweden&level=A2
14-October-2019 17:43:07
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.