Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Lickety Split [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lickety Split -- [C3B]
   (Lee Kopman)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 4.

Ends Split Circulate medan Centers Split Counter Rotate 1/4.

Slutar i en 2 x 4.

 
före
Lickety Split
 efter

 
före
Lickety Split
 efter

Kommentarer:

  • Avgör om du är en End eller en Center i hela formationen och gör sedan din del av callet och arbeta Split.
  • En del caller använder vissa Concept (som Diagonal Box, Jay, Once Removed or Trapezoid) med detta call. När de använder dessa Concept vill de att du avgör om du är en End eller en Center i hela 8-dansare formationen och sedan gör din del av callet arbetande i den givna formationen.
  • Callet Lickety Split är användbart för caller, eftersom det tillåter att man lätt kommer i och ur T-Bone formationer.

Variant: Magic (Column) Lickety Split.

 
före
Magic Lickety Split
 efter
Ends Magic Split Circulate as
Centers Magic Split Counter Rotate 1/4
(klart)

Choreography för Lickety Split

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/licketysplit.php?language=sweden
19-August-2019 13:17:49
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.