Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split [Square Thru] Concept [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split [Square Thru] Concept -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en T-Bone uppställning.

De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By & vänder sig individuellt 1/4 för att titta på den inaktiva dansaren; alla 'Finish' (avslutar) det givna callet.

Kommentarer:

  • Ordet Split i detta sammanhang betyder inte nödvändigtvis att du stannar i din grupp om 4! Det betyder att du börjar callet som i Split Square Thru [A1].
  • 'Mirror' (spegelbilden) av alla de call som listas nedan blir Left Split anything.

Split Dixie Style To A Wave [C1]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4. Slutar i en L-H Mini-Wave Box.

   
före
Split Dixie Style To A Wave
 efter
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva
 efter
Left Touch 1/4
(klart)

Notera att Split Dixie Style To A Wave slutar i en Box och inte i en Wave. Sålunda kan den resulterande 8-dansare slutformationen bli antingen Columns eller Parallel Waves.

Split Dixie Sashay [C1]: Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither.

Split Dixie Diamond [C1]: Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge medan Ends U-Turn Back. Slutar vanligen i R-H Twin Diamonds.

Split Dixie Grand [C1V]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Left Pull By; alla Right Pull By. Under callets gång utvecklas formationen till en Circle ("O") formation.

     
före
Split Dixie Grand
 efter
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva
 efter
Left Pull By
 efter
Right Pull By
(klart)

Split Square Thru (n) [A1] (Clarence Watson 1968): Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In); alla Finish en Square Thru n (dvs, Left Square Thru n - 1). Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Square Chain Thru [A2]: Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Square Chain The Top [C1] (Johnny Walter 1973): De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Catch n [C2]: Split Square Thru, på den n-te handen (Step To A Wave); Centers Trade; alla Step & Fold. Notera att {n} måste vara större än eller lika med 2.

Split Grand Chain Eight [C2]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 för att sluta i Facing Couples (dansas som Centers  U-Turn Back åt vänster och placera höger hand på ryggen på den End som är bredvid och Bend The Line).

CALLERLAB definition for Split Dixie Style to a Wave
CALLERLAB definition for Split Dixie Diamond

Choreography för Split [Square Thru] Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarethruconcept.php?language=sweden
23-October-2019 23:11:59
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.