Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Square Chain Thru [A1]
   (Buford Evans 1965)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

 1. Right Pull By och 1/4 In;
 2. Left Swing Thru;
 3. Left Turn Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

     
före
Square Chain Thru
 efter
Right Pull By och 1/4 In
 efter
Left Swing Thru
 efter
Left Turn Thru
(klart)

Alternativ definition:
Square Thru but on the second hand (på den andra handen) Left Swing Thru 1 & 1/2; Step Thru.

Kommentarer:
 • Jäkta inte igenom det här callet. Det är ett långt call och har många delar. Det kräver samarbete och teamwork.
 • Square Chain Thru slutar i Couples rygg mot rygg. Därför, försäkra dig om att sluta rygg mot rygg med den dansare du gjorde Left Turn Thru med.
 • Efter callet, ta handfattning med dansaren bredvid för att bilda ett Couple.
 • När man lär ut Square Chain Thru, har jag sett att den svåraste delen för de ursprungliga Beaus är att vänta tills de ursprungliga Belles har gjort Right Arm Turn 1/2. Om du är en ursprunglig Beau, håll dig på plats och vänta på att de ursprungliga Belles skall göra en Trade, gör sen Left Turn Thru.
 • Square Chain Thru börjar som en Square Thru [Basic]. Därför, använd alternerande händer (Right Pull By och 1/4 In, var sen beredd med vänster hand för en Left Swing Thru).
 • Som med alla Turn Thru, försäkra dig om att stå rygg mot rygg med den andra dansaren när du är klar. Titta bakom dig för att kolla att du är inrättad och rygg mot rygg med den dansaren. Om inte, justera så att du blir det!
 • Slutresultatet av Square Chain Thru är samma som om du hade gjort en Lead Right [Basic] eller Wheel Thru [A1].

Left Turn Thru [Mainstream] (Wayne Moyers 1964): Från Facing Dancers eller en L-H Mini-Wave. Left Arm Turn 1/2 sen (släpp handfattningen) och Step Thru. Slutar i dansare rygg mot rygg.

Left Square Chain Thru [A1]: Börja med vänster hand (dvs, Left Pull By och 1/4 In; (Right) Swing Thru; Turn Thru).

Split Square Chain Thru [A2]: Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Square Chain Thru To A Wave [C1]: Från Facing Couples (eller R-H Wave). Square Thru but on the 2nd hand (men på den andra handen) Left Swing Thru 1 & 1/2. Slutar i en L-H Wave.

Square Chain The Top [C1] (Al Appleton 1972): Från Facing Couples (eller en R-H Wave). Right Pull By och 1/4 In; Left Spin The Top; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Grand Square Chain Thru [C4]: Från Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Right Pull By och 1/4 In; Grand Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Lines rygg mot rygg.

Se också Split [Square Thru] CONCEPT [C1] och anything To A Wave CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Square Chain Thru

Choreography för Square Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/squarechainthru.php?language=sweden&level=A1
26-May-2024 20:27:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL