Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pair Off [A1]
   (Ed Gaut 1959)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer (vanligen en Static Square, Facing Lines, eller Eight Chain Thru).

Gå om nödvändigt framåt för att möta den dansare du tittar på, och gör sedan Face Out (vrid dig individuellt 1/4 för att titta ut från mitten på uppställningen).

Från en Squared Set:

 
 
före
Heads Pair Off
 efter
Från Eight Chain Thru:

 
 
före
Pair Off
 efter
Från Facing Lines:

 
 
före
Pair Off
 efter

Kommentarer:
  • Dansarna måste titta på varandra för att kunna göra en Pair Off.
  • Face Out är relativt mitten på uppställningen.
  • Historiskt har Pair Off callats från en Starting Double Pass Thru. I detta fall, gör Centers Pair Off och stiger framåt, medan de ursprungliga Ends stiger framåt och Pair Off (dvs, Cross Concentric Pair Off). Denna användning av Pair Off anses sällan vara tillåten.

Face In | Out [MSV]: Vrid individuellt 1/4 på stället in mot (Face In) eller ut från (Face Out) mitten på uppställningen.

Divide & Pair [C4]: Från en Starting Double Pass Thru, Trade By, eller annan tillämplig formation. Centers Pair Off medan Ends 1/4 Out och Cross Fold. Columns slutar i en Eight Chain Thru formation.

CALLERLAB definition for Pair Off

Choreography för Pair Off

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/pairoff.php?language=sweden&level=A1
15-July-2024 10:05:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL