Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Concentric Concept [C2]
   (Jim Davis 1978)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

 This page is still being implemented! 
Try again at a later date.
Från 8-dansare formationer som består av 4 outside dansare och 4 inside dansare.

De 4 inside-dansarna arbetar med varandra för att göra det givna callet, men slutar som outside 4 medan de 4 outside-dansarna arbetar med varandra för att göra det givna callet men slutar på insidan.

Cross Concentric är samma sak som Concentric [C1] utom att inside dansarna slutar outside medan outside dansarna slutar inside.

De regler för 'Shape-changing' som gäller för Concentric är också tillämpbara för Cross Concentric. Detaljer ges nedan i "Shape Changing" avdelningen.

Kommentarer:
 • Outsides väntar vanligen tills Centers har kommit bort från Center innan de gör sin del. Dvs, Centers gör callet och går ut; sedan går de ursprungliga Outsides in och gör callet.

Cross Concentric Turn & Deal:

 
 
före
Cross Concentric Turn & Deal
 efter
Cross Concentric Recycle:

 
   
före
Cross Concentric Recycle
 efter
Centers Cross Concentric Recycle
& Ends slide in
 efter
New Centers Recycle
(klart)

Shape Changing regler

 1. Om det givna callet slutar i en 1x4, en Diamond eller en Single 1/4 Tag så finns det bara en möjlig slutformation.

  1. En 1x4 delas mitt itu och distribueras som två 1x2 på motsatta sidor om inside dansarna.
  2. En Diamond eller Single 1/4 Tag delas i 4 delar och distribueras som points på en Galaxy.
 2. Emellertid om det givna callet slutar i en 2x2 så finns det två val:

  1. Om det givna callet startar i en 2x2, gäller Lines-to-Lines, Columns-to-Columns regeln.

   Varje Center dansare avgör om deras startposition i hela formationen är Lines eller Columns. Om de börjar som om de vore Centers på Parallel Lines, måste de sluta som om de vore Ends på Parallel Lines. Om de startar som om de vore Centers på Columns, så måste de sluta som om de vore Ends på Columns.

   Slutformationen kan i själva verket vara vare sig Lines eller Columns, eftersom dansarna kan vara T-Boned.

  2. Om det givna callet inte startar i en 2x2, så gäller Long Axis regeln. Det vill säga, ursprungliga centers slutar i outside positionerna vinkelrätt mot den långa axeln på startformationen.

   Bara de ursprungliga center 4 dansarna behöver bry sig om detta, eftersom det bara finns en möjlig slutposition för de ursprungliga outsides.

   1. När du hör orden 'Cross Concentric', titta på din formation och bestäm den långa axeln innan du börjar röra dig, ifall det givna callet slutar i en 2x2.

    1. Titta först på de 4 inside dansarna. Om det finns en långaxel, använd den!
    2. Titta annars på långaxeln på hela 8-dansare formationen.
    3. Om det inte finns någon långaxel (t.ex., en Butterfly formation), titta på footprints för de ursprungliga Outside 4.
   2. Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>.

    Slutpositionen för callet skall vara samma vare sig Cross Concentric görs i början eller slutet på callet.

    Till exempel, från Parallel Waves efter 1/2 Circulate:
    Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle.
   3. En annan orsak för de ursprungliga Centers att föredra sin egen 4-dansare långaxel: Från ovanliga formationer är det lättare att bestämma långaxeln för 4 dansare än för 8 dansare, i synnerhet om phantoms är inblandade.
   4. Slutpositionen för de ursprungliga Centers skall inte vara beroende av startpositionen för de ursprungliga Outsides. För ett call som Recycle, skall de ursprungliga Centers alltid sluta sida vid sida som ett Couple, oberoende av var outsides startade.
JÄMFÖR FÖLJANDE:

Cross Concentric Recycle:

 
 
före
Cross Concentric Recycle
 efter
Cross Concentric Recycle:

 
 
före
Cross Concentric Recycle
 efter
I båda fallen ovan, slutar de ursprungliga Centers sida vid sida som ett couple.

Cross Concentric Drop In:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Cross Concentric Drop In
  efter   Denna slutformation är fel
eftersom långaxeln på den ursprungliga
Center Diamond inte ändrades

Se också Concentric CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Cross Concentric Concept

Choreography för Cross Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossconcentric.php?language=sweden
24-June-2024 12:32:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL