Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zip Code {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zip Code n -- [C2]
   (Holman Hudspeth 1968)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en 2 x 4 där Centers är i generaliserade Columns, eller från andra tillämpliga formationer.

Centers 1/4 Out och Run (bort från mitten av uppställningen) runt Outside dansarna (som rör sig in i mitten utan att ändra ansiktsriktning) så att de ursprungliga Centers tittar på varandra på Outside positionen. Detta är en Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); etc. (Övers.anm. Zip Code betyder postnummer)

Notera: vid udda siffror tittar outsides på varandra; vid jämna siffror slutar outsides rygg mot rygg.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

   
efter
Zip Code 1
 efter
Zip Code 1 & 1/2
 efter
Zip Code 2
 
     
efter
Zip Code 3
 efter
Zip Code 3 & 1/2
 efter
Zip Code 4
 efter
Zip Code 5

Outer Code [obsolete]: Från tillämpliga formationer. Outsides 1/4 In (Outer Code 1) och fortsätt som i Zip Code.

Inner Code [obsolete]: Från vilken som helst formation där det finns en Center 2 x 2. Center 4 Face In (Inner Code 1); Pass Thru (Inner Code 2); Face In (Inner Code 3); etc.

CALLERLAB definition for Zip Code 1-6

Choreography för Zip Code n

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/zipcode.php?language=sweden&level=C2
14-October-2019 03:38:55
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.