Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från tillämpliga formationer (vanligen en Static Square, Facing Lines, eller Eight Chain Thru).

Gå om nödvändigt framåt för att möta den dansare du tittar på, och gör sedan Face Out (vrid dig individuellt 1/4 för att titta ut från mitten på uppställningen).

Från en Squared Set:

 
 
före
Heads Pair Off
 efter
Från Eight Chain Thru:

 
 
före
Pair Off
 efter
Från Facing Lines:

 
 
före
Pair Off
 efter

Kommentarer:

Face In | Out [MSV]: Vrid individuellt 1/4 på stället in mot (Face In) eller ut från (Face Out) mitten på uppställningen.

Divide & Pair [C4]: Från en Starting Double Pass Thru, Trade By, eller annan tillämplig formation. Centers Pair Off medan Ends 1/4 Out och Cross Fold. Columns slutar i en Eight Chain Thru formation.

https://www.ceder.net/def/pairoff.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.