Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Shazam [C2]
   (Deuce Williams 1974)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave.

  1. Arm Turn 1/4;
  2. U-Turn Back.

Slutar i en Mini-Wave med motsatt hand.

Shazam är ett 2-delars call.

   
före
Shazam
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
U-Turn Back
(klart)

Kommentarer:
  • U-Turn Back är mot din partner (dvs, Roll två gånger).
  • Shazam kan också göras från dansare som tittar på varandra: Touch; Arm Turn 1/4; U-Turn Back. Denna användning träffar man sällan på nuförtiden.
  • Shazam är definierat med en Arm Turn 1/4, inte en Hinge. Vi anser det vara fel att calla Shazam från ett Couple.
  • Shazam är ett 'Any Hand' call. Det kan börja antingen med höger eller vänster hand. För många år sedan ansåg många caller att Shazam var ett högerhandscall (därför kunde från en vänsterhand Wave, bara Centers vara aktiva!).

anything Like A Shazam [C2V]: Gör anything callet; U-Turn Back. Den sista delen av anything callet är vanligen en Arm Turn.

   
före
Follow Thru Like A Shazam
 efter
Follow Thru
 efter
U-Turn Back
(klart)

CALLERLAB definition for Shazam

Choreography för Shazam

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/shazam.php?language=sweden
23-June-2024 16:35:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL