Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Sets In Motion [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines och andra tillämpliga formationer.

Centers Hinge, Very Center Two Trade och alla 4 Centers Roll medan Outsides Circulate 1 & 1/2; de Outsides som linjerar upp sig med den resulterande Center Column Face In; dansare i Center Column (vanligen 6 dansare, men ibland 4 eller 8 dansare) börjar en 'Grand' Pass Thru tills de ursprungliga Center 4 har kommit bort från Center och eventuella Trailing dansare har en kompakt högerhandsformation; de ursprungliga Center 4 låter den första dansaren göra Peel Off åt vänster medan den andra dansaren gör Peel Off åt höger och justerar om nödvändigt för att sluta som ett Couple (Zag-Zig & Explode).

Slutar vanligen i en R-H 1/4 Line eller L-H 1/4 Tag.

Från Parallel R-H Two-Faced Lines:

 
   
före
Sets In Motion
 efter
Outsides Circulate 1 & 1/2
medan Centers Hinge, Very Centers Trade
och Line om 6 Face In
  efter
Column om 6 börjar en 'Grand' Pass Thru,
första Peel Left, nästa Peel Right
och de sista dansarna stannar i mitten
(klart)
Från Parallel 3 & 1 Lines:

 
   
före
Sets In Motion
  efter
Outsides Circulate 1 & 1/2 (to R-H)
medan Centers Hinge, Very Centers Trade
och Line om 8 Face In
  efter
Column om 8 börjar en 'Grand' Pass Thru,
första Peel Left, nästa Peel Right
och de sista dansarna stannar i mitten
(klart)
Från en ovanlig uppställning:

 
   
före
Sets In Motion
  efter
Outsides Circulate 1 & 1/2 (to R-H)
medan Centers Hinge, Very Centers Trade
och Line om 4 Face In
  efter
Column om 4 Double Pass Thru,
första Peel Left, nästa Peel Right
(klart)

Kommentarer:
  • Om du är en Outside, Circulate 1 & 1/2 och titta efter sen om du är upplinjerad med Centers. Memorera inte sånt so 'Trailing Ends linjerar upp sig med Centers' eftersom så inte alltid är fallet.
  • Om Outsides inte börjar i Tandem, skall de mötas med höger hand efter Circulate 1 & 1/2 (samma position regeln). Detta är viktigt för att få rätt dansare främst om de råkar linjera upp sig med Centers (försäkra dig om att ta högerhandsfattning innan du gör Face In).
  • Sets In Motion kan inte callas om alla 4 ursprungliga Centers tittar in.
  • Those who line up with the centers (for a total of 4, 6, or 8 dancers) own the center! They own the center of the set before the 'Grand' Pass Thru, and they own the center of the set after the 'Grand' Pass Thru. When no dancers line up with the center 4, the original center 4 end in the center Box.

Single Hinge & Trade [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Hinge; Centers Trade; alla Roll. Slutar i en 1 x 4 Column.

     
före
Single Hinge & Trade
 efter
Hinge
 efter
Centers Trade
 efter
alla gör en Roll
(klart)

Sets In Motion Plus n [C4]: Från Parallel Lines och andra tillämpliga formationer. Gör en Sets In Motion men Trailing n (1 eller 2) dansare avslutar 'Grand' Pass Thru, den första  gör Peel åt vänster, nästa åt höger för att sluta mellan de ursprungliga dansarna som gjorde Peel Off. Sets In Motion Plus 1 slutar med två Lines om 3. Sets In Motion Plus 2 slutar i Facing Lines.

CALLERLAB definition for Sets In Motion

Choreography för Sets In Motion

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/setsinmotion.php?language=sweden&level=C2
14-July-2024 15:59:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL