Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Trade [A1]
   (Roger Chapman 1970)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 1 x 8 Line eller andra tillämpliga 8-dansare formationer.

Center 6 (3 par dansare) Trade.

Slutar i samma formation som startformationen.

 
före
Triple Trade
 efter
 
före
Triple Trade
 efter
 
före
Triple Trade
 efter
 
före
Triple Trade
 efter

Kommentarer:
  • Triple Trade betyder Center 6 Trade.
  • Very Outsides (som inte är en del av Center 6) rör sig inte!
  • Trade kan antingen vara en Arm Turn 1/2 (från en Mini-Wave) eller en Partner Trade (från ett Couple).
  • Försök att alltid när du dansar vara medveten om din formation och din position i formationen. Du bör till exempel alltid veta, om du tillhör Center 6, Center 4, eller Very Center 2. Säg inom dig medan du dansar "jag är en End", "jag är en Center", "jag är den tredje från End", eller vadhelst som passar för den givna formationen. Om du gör så kommer det att förbättra din formationsmedvetenhet och göra det lättare att utföra call som Triple Trade, som kräver att du snabbt identifierar din position i formationen.
  • Ofta är den svåraste delen av Triple Trade att avgöra vilka som är Center 6. I synnerhet från formationer som en generaliserad 1/4 Tag, där det är lätt att "se" en Center 4, men inte en Center 6. För att hitta Center 6, titta först efter en ensam dansare vid varje ände längs Head-axeln eller Side-axeln. Om det är så, se efter om de andra 6 kan paras ihop (direkt bredvid varandra) i grupper om 2. Om inte, försök titta längs den andra axeln.

Från dessa formationer,
kan du lokalisera Center 6 för en Triple Trade?

 
 

Varianter:

  • 1/2 Triple Trade
  • Triple Trade 1 & 1/2 - försäkra dig om att arbeta med samma dansare.

Trade [Basic] (Lloyd Litman 1965): Från ett Couple, Mini-Wave eller andra tillämpliga formationer (det vill säga, två dansare i samma plan vars axlar pekar mot varandra). Gå framåt i en båge, och byt ansiktsriktning 180° för att byta plats så att varje dansare slutar i den andras startposition. Om båda dansarna börjar med att titta åt samma håll, passera med höger axel när ni möts.

CALLERLAB definition for Triple Trade

Choreography för Triple Trade

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/tripletrade.php?language=sweden&level=A1
14-June-2024 03:13:19
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL