Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Turn & Deal [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn & Deal -- [A1]
   (Colin Walton 1963)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4.

Som en rörelse, 1/2 Tag och vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning.

Slutar i en 2 x 2.

 • En R-H Two-Faced Line slutar i Facing Couples.
 • En L-H Two-Faced Line slutar i Couples rygg mot rygg.
 • En L-H Wave slutar i en R-H Mini-Wave Box.
 • En One-Faced Line slutar i Tandem Couples.

Från en R-H Two-Faced Line:
 

 
före
Turn & Deal
 efter

Från en L-H Two-Faced Line:
 

 
före
Turn & Deal
 efter

Från en L-H Wave:
 

 
före
Turn & Deal
 efter

Från en One-Faced Line:
 

 
före
Turn & Deal
 efter

Kommentarer:

 • Turn & Deal dansas som en mjuk rörelse med flyt.
 • Turn & Deal känns som en 1/2 Tag & Roll.
 • Som vid Tag The Line, kom ihåg att passera med höger axel med de dansare du möter.
 • Släpp handfattningen med dansaren bredvid och rör dig individuellt mot mitten på din Line.
 • Turn & Deal har historiskt fraktionaliserats i tredjedelar (rabbla: Turn, Step, Turn). Idag emellertid, är det sällsynt att en caller skulle fraktionalisera Turn & Deal eftersom en 2/3 Turn & Deal är samma som en 1/2 Tag. Emellertid på högre nivåer finns det call som innehåller Turn & Deal som del av sin definition (t.ex, Mini-Busy [A2]) som ibland fraktionaliseras.

  Fraktionalisering av Turn & Deal:

  1. Vrid dig 1/4 på stället mot mitten på din Line;
  2. Passera med höger axel, stig framåt till 1/2 Tag positionen (en R-H Mini-Wave Box);
  3. Vrid dig 1/4 på stället i samma riktning som den första kvartsvridningen.
 • Från en R-H Two-Faced Line (den vanligaste startformationen), liknar Turn & Deal Wheel & Deal utom att dansarna rör sig individuellt i stället för som ett Couple.
 • Mirror image av Turn & Deal har historiskt varit känd som Left Turn & Deal. När du gör Left Turn & Deal, passera med vänster axel i stället för med höger axel.
 • Turn & Deal & Roll slutar alltid i en Left-Hand Box.

Line Of n Turn & Deal [NOL]: Från en Line om n (n är vanligen en jämn siffra, vanligen 6 eller 8). Gör en 1/2 Tag i din Line om n, vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning. Slutar i Parallel Lines om n/2.

 
före
Line Of 6 Turn & Deal
 efter

Any Shoulder Turn & Deal [NOL]: Från en Two-Faced Line. Passera med den mest passande axeln (höger axel från en R-H Two-Faced Line; vänster axel från en L-H Two-Faced Line), gör en Turn & Deal. Slutar i Facing Couples.

Vertical Turn & Deal [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & Roll.

Turn To A Line [C2]: Från en tillämplig 2 x 2. Som en rörelse, Zig-Zag, Fullborda en full Tag (Tandem Step Thru) och vrid 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en Line.

Triple Turn [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Slutar i en Line. Triple Turn är ett 3-delars call.

Single Turn & Deal [C4]: Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Turn and Deal

Choreography för Turn & Deal

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/turnanddeal.php?language=sweden&level=A1
15-October-2019 04:24:51
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.