Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tandem CONCEPT [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples [A1], men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg.

Tandem dansare

   
före
Tandem Touch 1/4
 efter
Tandem Touch
 efter
Tandem Arm Turn 1/4
(klart)
   
före
Tandem Spin The Top
 efter
Tandem Arm Turn 1/2
 efter
Tandem Fan The Top
(klart)

Danstips:

  • När callern säger Tandem, gå närmare den andra dansaren i din Tandem enhet. Om du tycker att du måste gå långt för att komma nära, då är squarerna antagligen för långt isär och ni borde dansa i snävare formationer.
  • Vanligen, placerar 'trailing' dansaren en hand på ryggen eller axeln på dansaren framför. Detta hjälper till att hålla ihop enheten. Den japanska stilen är att 'lead' dansaren håller sina armar bekvämt vid sidan och något bakom och sträcker ut händerna med handflatorna uppåt mot 'trailing' dansaren bakom medan denne placerar sina händer i 'lead' dansarens handflator. I vilketdera fallet är ide'n att fysiskt koppla ihop dansarna så att de håller ihop som en enhet. Som ett minimum, bör Trailer lätt klappa på Leader's axel för att Leader skall veta att Tandem enheten är klar.
  • När man gör Arm Turns med en annan Tandem enhet, kan Leader i varje Tandem enhet ta handfattning med Trailer i den andra enheten. Tandem Arm Turns känns som Box Counter Rotates.
  • Som med en As Couples enhet, får inga dansare komma imellan dansarna i en Tandem enhet.

Tandem of 3 (or 4): En one-faced Column om 3 (eller 4) dansare arbetar som en enhet.

As Couples CONCEPT [A1]: Dansare sida vid sida och tittande år samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enda dansare för att göra det givna callet.

Se också Siamese CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Tandem Concept

Choreography för Tandem CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tandem.php?language=sweden
24-June-2024 09:05:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL