Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tally-Ho [C1]
   (Paul McNutt 1978)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves, tillämpliga Parallel Lines, Trade By, tillämpliga 2 x 4 T-Bones, eller andra tillämpliga formationer.

1/2 Circulate; de som kommer i den resulterande Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Lines|Waves (eller en Parallelogram om dansarna slutar på samma position).

Kommentarer:
  • Hinge kan vara antingen en Single Hinge (Arm Turn 1/4) eller en Partner Hinge.
  • Trade kan vara antingen en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade (från ett Couple). När det börjar från Parallel Two-Faced Lines, är ett vanligt misstag att Outsides Hinge två gånger i stället för Partner Trade.
  • Cast Off 3/4 kan vara antingen en Arm Turn 3/4 eller en 'Push' Cast Off 3/4.
  • Var mycket noggrann och exakt när du dansar Tally-Ho eftersom det finns ett stort antal möjliga startformationer.
  • Gör 1/2 Circulate och titta sen efter om du är i Center Line! Anta inte att om du börjar tittande ut du också skall göra Outsides' del!
  • 'Teamwork' krävs ofta för att på ett lyckat sätt slutföra detta call.

Från Trade By:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Från Facing Lines:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Från Parallel R-H Two-Faced Lines:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Line Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Notera att i det sista diagrammet ovan, går dansarna och
(och också dansarna och ) upp för att sluta på
samma position och tar därför höger hand.
Från en T-Bone 2 x 4:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Tally-Ho But anything [NOL]: Gör en Tally-Ho men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet.

Notera: När man gör en Circulate från Parallel Inverted Lines, är Center 4 på den inre Circulate banan medan Outer 4 är på den yttre Circulate banan. Efter en 1/2 Circulate från Inverted Lines, slutarCenter 4 alltid i Center Wave! Om man börjar från Parallel Inverted Lines där Centers tittar ut, luras dansarna ofta att tro att Outer 4 blir Centers efter en 1/2 Circulate.

1/2 Circulate from Inverted Lines

 
 
före
1/2 Circulate
 efter

CALLERLAB definition for Tally Ho

Choreography för Tally-Ho

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tallyho.php?language=sweden&level=C1
12-June-2024 07:59:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL