Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Right | Left Roll To A Wave [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Right | Left Roll To A Wave -- [A1]
   (Dick Han 1970)
A1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från ett generaliserat Tandem (dvs, dansare där en tittar i ryggen på den andra, är rygg mot rygg eller tittar på varandra).

Right Roll To A Wave:
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt höger och alla stiger upp i en Right-Hand Mini-Wave.

Left Roll To A Wave:
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt vänster och alla stiger upp i en Left-Hand Mini-Wave.

Right Roll To A Wave

 
före
Right Roll To A Wave
 efter

 
före
Right Roll To A Wave
 efter

 
före
Right Roll To A Wave
 efter

Left Roll To A Wave

 
före
Left Roll To A Wave
 efter

 
före
Left Roll To A Wave
 efter

 
före
Left Roll To A Wave
 efter

Kommentarer:

 • Leaders del dansas som en mjuk rörelse. Gör inte U-Turn Back och sedan Step To A Wave - i stället gör du en U-Turn Back medan du rör dig mot slutpositionen.
 • Definitionen är formulerad (dvs, 'som en rörelse') så att Leaders kan göra Roll.
 • Ett vanligt fel när man dansar Right | Left Roll To A Wave är att alla gör en U-Turn Back. Bara Leaders gör U-Turn Back. Ett annat vanligt fel är att Trailers tror att de inte är aktiva, och rör sig därför inte alls. Trailers del är Step To A Wave.
 • Detta call har historiskt hetat Roll Right | Left To A Wave. Därför har det utvecklats flera sätt att calla det. Alla följande är likvärdiga:

  • Right Roll To A Wave (det sättet att calla som är att föredra eftersom riktningen ges först).
  • Right Roll To An Ocean Wave
  • Right Roll
  • Roll Right To A Wave
  • Roll Right
 • En del caller sätter in ordet 'Leads' (eller 'Leaders') före Right | Left Roll To A Wave när de vill att alla skall göra callet. Denna terminologi är förvirrande eftersom både Leaders och Trailers har en aktiv del i detta call. Dessutom är denna terminologi tvetydig från formationer där alla Leaders är rygg mot rygg och alla Trailers tittar på varandra (t.ex, Parallel Inverted Lines): Gör alla callet eller bara Leaders? Vårt råd till caller är att inte använda ordet 'Leads' (eller 'Leaders') såvida inte bara dessa dansare skall göra callet.

Right Roll To A Wave 3 Times:

före
Right Roll To A Wave 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3

Det krävs teamwork för att framgångsrikt dansa Right Roll To A Wave 3 Times.
 1. Gör callet den första gången;
 2. Kolla att den resulterande formationen är 'rimlig' (korrekt rättad, symmetrisk och att dansarna verkar vara i rätt position);
 3. Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta härnäst och om du är en Leader eller Trailer);
 4. Gör callet den andra gången;
 5. Kolla att den resulterande formationen är 'rimlig';
 6. Omvärdera din position;
 7. Gör callet den tredje (och sista) gången.

Latch On (fraction) [C3A] (Lee Kopman 1975): Från ett generaliserat Tandem. Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den angivna fraction). Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call.

CALLERLAB definition for Right Roll to a Wave
CALLERLAB definition for Left Roll to a Wave

Choreography för Right | Left Roll To A Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/rightrolltoawave.php?language=sweden&level=A1
16-October-2019 03:03:14
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.