Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Right | Left Roll To A Wave [A1]
   (Dick Han 1970)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från ett generaliserat Tandem (dvs, dansare där en tittar i ryggen på den andra, är rygg mot rygg eller tittar på varandra).

Right Roll To A Wave:
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt höger och alla stiger upp i en Right-Hand Mini-Wave.

Left Roll To A Wave:
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt vänster och alla stiger upp i en Left-Hand Mini-Wave.

Right Roll To A Wave
 
före
Right Roll To A Wave
 efter
 
före
Right Roll To A Wave
 efter
 
före
Right Roll To A Wave
 efter

Left Roll To A Wave
 
före
Left Roll To A Wave
 efter
 
före
Left Roll To A Wave
 efter
 
före
Left Roll To A Wave
 efter

Kommentarer:
 • Leaders del dansas som en mjuk rörelse. Gör inte U-Turn Back och sedan Step To A Wave - i stället gör du en U-Turn Back medan du rör dig mot slutpositionen.
 • Definitionen är formulerad (dvs, 'som en rörelse') så att Leaders kan göra Roll.
 • Ett vanligt fel när man dansar Right | Left Roll To A Wave är att alla gör en U-Turn Back. Bara Leaders gör U-Turn Back. Ett annat vanligt fel är att Trailers tror att de inte är aktiva, och rör sig därför inte alls. Trailers del är Step To A Wave.
 • Detta call har historiskt hetat Roll Right | Left To A Wave. Därför har det utvecklats flera sätt att calla det. Alla följande är likvärdiga:

  • Right Roll To A Wave (det sättet att calla som är att föredra eftersom riktningen ges först).
  • Right Roll To An Ocean Wave
  • Right Roll
  • Roll Right To A Wave
  • Roll Right
 • En del caller sätter in ordet 'Leads' (eller 'Leaders') före Right | Left Roll To A Wave när de vill att alla skall göra callet. Denna terminologi är förvirrande eftersom både Leaders och Trailers har en aktiv del i detta call. Dessutom är denna terminologi tvetydig från formationer där alla Leaders är rygg mot rygg och alla Trailers tittar på varandra (t.ex, Parallel Inverted Lines): Gör alla callet eller bara Leaders? Vårt råd till caller är att inte använda ordet 'Leads' (eller 'Leaders') såvida inte bara dessa dansare skall göra callet.

Right Roll To A Wave 3 Times:

före
Right Roll To A Wave 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3

Det krävs teamwork för att framgångsrikt dansa Right Roll To A Wave 3 Times.
 1. Gör callet den första gången;
 2. Kolla att den resulterande formationen är 'rimlig' (korrekt rättad, symmetrisk och att dansarna verkar vara i rätt position);
 3. Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta härnäst och om du är en Leader eller Trailer);
 4. Gör callet den andra gången;
 5. Kolla att den resulterande formationen är 'rimlig';
 6. Omvärdera din position;
 7. Gör callet den tredje (och sista) gången.

Latch On (fraction) [C3A] (Lee Kopman 1975): Från ett generaliserat Tandem. Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den angivna fraction). Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call.

CALLERLAB definition for Right Roll to a Wave
CALLERLAB definition for Left Roll to a Wave

Choreography för Right | Left Roll To A Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/rightrolltoawave.php?language=sweden&level=A1
17-July-2024 10:23:07
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL