Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Pass The Sea [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass The Sea -- [A1]
   (Holman Hudspeth 1965)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Slutar i en L-H Wave.

Alternativ definition:
Pass Thru; Face Your Partner; Left Step To A Wave.

Från Facing Couples:
 

     
före
Pass The Sea
 efter
Pass Thru
 efter
1/4 In
 efter
Left Touch
(klart)

Från en R-H Wave:
 

     
före
Pass The Sea
 efter
Pass Thru
 efter
1/4 In
 efter
Left Touch
(klart)

Kommentarer:

  • Pass The Sea är ett 3-delars call.
  • Pass The Sea är samma som Pass The Ocean utom att man stiger upp till en Left-hand Wave i stället för en Right-hand Wave.
  • Ocean betyder höger, Sea betyder vänster.
    • Pass The Ocean: Pass Thru; 1/4 In; (Right) Touch.
    • Pass The Sea: Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.
  • När du gör Pass The Sea, låt de tre delarna flyta samman till en mjuk rörelse.
  • Från en R-H Wave, känns Pass The Sea olika eftersom en Pass Thru är väldigt snabb ('rygga bakåt' om du vill se var du är). I detta fall, är Pass Thru samma som en Step Thru.
  • Var noga med att du slutar i en Left-hand Wave!

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Touch [NOL]: Från Facing Dancers. Stig framåt och åt vänster för att sluta höger axel mot höger axel och handfattning med högerhänderna. En Touch 1/4 [Basic] är en Touch följt av en Arm Turn 1/4.

Left Touch [NOL]: Från Facing Dancers. Stig framåt och åt höger för att sluta med vänster axel mot vänster axel och handfattning med vänsterhänderna.

Pass The Ocean [Mainstream] (Holman Hudspeth 1965): Från Facing Couples. Pass Thru; 1/4 In; Touch (Step To A R-H Wave). Slutar i en R-H Wave.

CALLERLAB definition for Pass The Sea

Choreography för Pass The Sea

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/passthesea.php?language=sweden&level=A1
15-September-2019 18:08:13
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.