Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass The Sea [A1]
   (Holman Hudspeth 1965)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Slutar i en L-H Wave.

Alternativ definition:
Pass Thru; Face Your Partner; Left Step To A Wave.

Från Facing Couples:

 
     
före
Pass The Sea
 efter
Pass Thru
 efter
1/4 In
 efter
Left Touch
(klart)
Från en R-H Wave:

 
     
före
Pass The Sea
 efter
Pass Thru
 efter
1/4 In
 efter
Left Touch
(klart)

Kommentarer:
 • Pass The Sea är ett 3-delars call.
 • Pass The Sea är samma som Pass The Ocean utom att man stiger upp till en Left-hand Wave i stället för en Right-hand Wave.
 • Ocean betyder höger, Sea betyder vänster.
  • Pass The Ocean: Pass Thru; 1/4 In; (Right) Touch.
  • Pass The Sea: Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.
 • När du gör Pass The Sea, låt de tre delarna flyta samman till en mjuk rörelse.
 • Från en R-H Wave, känns Pass The Sea olika eftersom en Pass Thru är väldigt snabb ('rygga bakåt' om du vill se var du är). I detta fall, är Pass Thru samma som en Step Thru.
 • Var noga med att du slutar i en Left-hand Wave!

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Touch [NOL]: Från Facing Dancers. Stig framåt och åt vänster för att sluta höger axel mot höger axel och handfattning med högerhänderna. En Touch 1/4 [Basic] är en Touch följt av en Arm Turn 1/4.

Left Touch [NOL]: Från Facing Dancers. Stig framåt och åt höger för att sluta med vänster axel mot vänster axel och handfattning med vänsterhänderna.

Pass The Ocean [Mainstream] (Holman Hudspeth 1965): Från Facing Couples. Pass Thru; 1/4 In; Touch (Step To A R-H Wave). Slutar i en R-H Wave.

CALLERLAB definition for Pass The Sea

Choreography för Pass The Sea

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/passthesea.php?language=sweden&level=A1
22-April-2024 02:26:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL