Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Scoot Chain Thru [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Scoot Chain Thru -- [A2]
   (Vince Di Caudo 1971)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Waves:
Leaders Split Circulate medan Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Slutar i Parallel Waves.

Från en 1/4 Tag:
Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Slutar i en 3/4 Tag.

Från Parallel Waves:
 

     
före
Scoot Chain Thru
 efter
Leaders Split Circulate medan
Trailers Extend & Swing
 efter
Centers Slip
 efter
Centers Swing & Extend
(klart)

Från en 1/4 Tag:
 

   
före
Scoot Chain Thru
 efter
Extend
 efter
Swing
 
   
efter
Slip
 efter
Swing
 efter
Extend
(klart)

Kommentarer:

  • Styling: Från Parallel Waves,kan Leaders göra sin Split Circulate sakta och klappa i händerna medan Trailers arbetar i mitten.
  • Det finns två olika startformationer för Scoot Chain Thru. Parallel Waves är den vanligaste startformationen. Se därför upp när du startar från en 1/4 Tag formation eftersom callet känns annorlunda.
  • Från en 1/4 Tag, gör alla 'Trailers del' som om de startade från Parallel Waves. Försäkra dig om att du slutar i en 3/4 Tag formation: Centers formerar åter en center Wave och Outsides glider samman för att bilda ett Couple.
  • När startformationen är Left-handed, var noga med att göra Left-hand versionen av callet och sluta i en Left-hand formation.
  • Scoot Chain Thru 'cueas' ofta som "Extend, Swing Thru, Turn Thru".
  • Bara de ursprungliga Leaders från Parallel Waves kan göra Roll.
  • Fundera över vad som skulle hända (från Parallel Waves) vid en Scoot Chain Thru 1 & 1/2.

Swing [A2] (Lee Kopman 1966): Från en Wave eller andra tillämpliga 4-dansare formationer. Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2.

Slip [A2] (Lee Kopman 1966): Från en Wave eller andra tillämpliga 4-dansare formationer. Centers Arm Turn 1/2.

Scoot Chain Thru To A Wave [C1]: Gör en Scoot Chain Thru och utelämna den sista Extend. Outsides (om det finns några) glider samman för att sluta som ett Couple. En 1/4 Tag slutar i Parallel Waves; Parallel Waves slutar i en 1/4 Tag.

Scatter Scoot Chain Thru [C1] (Jack Lasry 1971): Från Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate medan Trailers Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves.

any Tagging call Chain Thru [C3A]: Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen; Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Till exempel, en Tag Chain Thru är en 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

Cross Scoot Chain Thru [C4]: Från en 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend till fel hand'), Swing, Slip, Swing och Extend. Slutar i en 3/4 Tag med motsatt hand.

CALLERLAB definition for Scoot Chain Thru

Choreography för Scoot Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/scootchainthru.php?language=sweden&level=A2
21-October-2019 11:08:49
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.