Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Slip | Slide | Swing | Slither [A2]
   (Lee Kopman och Floyd Butterbaugh 1966)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave (eller andra tillämpliga 4-dansare formationer).

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Ends och Centers bredvid glider förbi varandra näsa mot näsa och byter plats.

Swing:
Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2.

Slither:
Centers glider förbi varandra näsa mot näsa och byter plats.

före
Slip-Slide-Swing-Slither
 
     
efter
Slip
 efter
Slide
 efter
Swing
 efter
Slither
(klart)

Kommentarer:
 • Swing betyder 'Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2'. Blanda inte ihop Swing med Basic-callet Swing (your Partner). Arm Turn 1/2 görs med den hand man håller vilket kan antingen vara höger eller vänster hand. Därför, blanda inte ihop Swing med Swing Thru, vilket alltid börjar med höger hand.
 • Slide och Slither, byter dansarna inte ansiktsriktning, eftersom de bara glidit förbi varandra (näsa mot näsa). På Slip och Swing, ändrar dansarna sin ansiktsriktning med 180°.
 • Dessa är fyra separata call som inte alltid ges i samma ordning, men "stackas" ofta (callas i snabb följd). Till exempel (från en Wave): Slip-Slide-Swing-Slither. Det är callerns ansvar att ge en kombination som kan dansas mjukt. Det finns två sådana kombinationer som ofta används: 1) Slip-Slide; och 2) Swing-Slither. Du bör kunna dansa båda dessa kombinationer mjukt.
 • Dansare bör kunna smälta ihop två call efter varandra till en mjuk rörelse. Till exempel, på en Slip-Slide, är det klumpigt att göra en Slip (Centers Arm Turn 1/2), paus, sen en Slide (Ends och Centers bredvid glider förbi näsa mot näsa). Det är mycket mjukare att smälta ihop dessa två call så här: börja en Slip, men innan du gjort färdig den, börjar Ends stiga åt sidan mot center positionen, medan Centers rör sig framåt och ut mot end positionen innan de gör färdigt sin vridning.
 • Hela golvet med dansare repeterar verbalt dessa call medan de dansar. Denna verbalisering hjälper alla att komma ihåg vilket call som kommer härnäst.
 • Från Mini-Wave Columns, är callen Slip och Slither tillåtna fast är något av en gimmick. Emellertid är callen Swing och Slide inte tillåtna eftersom de kräver att Ends arbetar med Centers bredvid.
 • Swing och Slip är inte tillåtna från Facing Dancers. Dansarna som utför dessa call måste börja i en Mini-Wave formation. Till exempel är det inte tillåtet att göra en Swing från en Eight Chain Thru formation.
 • Från en Wave, är Slide identiskt med Spread [Plus].
 • Callen Slip och Slither kan också göras från en Diamond eller ett "Z". Centers i dessa formationer är i en Mini-Wave och kan göra en Arm Turn 1/2 eller att glida förbi varandra näsa mot näsa.
 • Many combinations are already calls. E.g.,

  • Slip-Slide: Centers Cross Run
  • Swing-Slither: Switch The Wave
  • Slip-Slide-Slip: Mix

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Slip
 efter
Centers Slip

I avsikt att vara hjälpsamma säger en del caller rutinmässigt fraser som Centers Slip eller Centers Slither när de egentligen menar Slip eller Slither, respektive. Detta kan vara missledande eftersom normalt ordet 'Centers' identifierar och aktiverar endast Centers. Om (de aktiva) Centers inte är i en Wave eller annan tillämplig 4-dansare formation, så kan de inte göra en Slip eller Slither. Till exempel, från Parallel Waves, tänk på callet Centers Slip: callern identifierar Centers, som är i en Box; men Slip från en Box är meningslöst. Också, från formationer som Twin Diamonds eller en Tidal Wave, är Slip (eller Slither) och Centers Slip (eller Centers Slither) olika call!

CALLERLAB definition for Slide
CALLERLAB definition for Slip
CALLERLAB definition for Slither
CALLERLAB definition for Swing

Choreography för Slip | Slide | Swing | Slither

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/slipslideswingslither.php?language=sweden
22-June-2024 14:37:07
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL