Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Slip | Slide | Swing | Slither [A2]
   (Lee Kopman a Floyd Butterbaugh 1966)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Wave (a dalších vhodných formací čtyř tanečníků).

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Koncoví si se středovým tanečníkem vedle sebe vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

Swing:
Koncový se středovým tanečníkem vedle sebe Arm Turn 1/2.

Slither:
Centers si spolu vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

před
Slip-Slide-Swing-Slither
 
     
po
Slip
 po
Slide
 po
Swing
 po
Slither
(hotovo)

Poznámky:
 • Swing znamená 'koncový se středovým vedle sebe Arm Turn 1/2'. Nezaměňujte Swing s Basicovou figurou Swing (your Partner). Arm Turn 1/2 se dělá buď z pravých nebo levých mini-vln. Proto nezaměňujte Swing s figurou Swing Thru, která vždy začíná za pravou ruku.
 • Při Slide a Slither tanečníci nemění směr pohledu, protože jen dělají úkrok čelem k sobě. Při Slip a Swing tanečníci mění směr pohledu o 180°.
 • Jedná se o čtyři separátní figury, které nejsou vždy callerovány ve stejném pořadí, ale jsou často vysloveny všechny najednou. Například (z formace Wave): Slip-Slide-Swing-Slither. Je callerova zodpovědnost říct takovou kombinaci, kterou lze provést plynule. Příklad často používaných kombinací: 1) Slip-Slide; 2) Swing-Slither. Obě kombinace byste měli být schopni plynule zatancovat.
 • Tanečníci by měli spojit figury do jednoho plynulého pohybu. Například při Slip-Slide je divné udělat Slip (Centers Arm Turn 1/2), zastavit se a pak udělat Slide (centers si čelem k sobě vymění místa). Je mnohem lepší spojit obě figury do jednoho pohybu - začít Slip, těsně před dokončení začít úkrok stranou (centers ven, koncoví dovnitř) a dostoupit do koncové pozice.
 • Při tancování často celá hala opakuje řečené figury - tanečníkům to pomáhá uvědomit si, která figura je další na řadě.
 • Z formace Mini-Wave Columns jsou figury Slip a Slither legální, i když spíše jako legrácka. Na druhou stranu figury Swing a Slide legální nejsou, protože v nich musí Ends pracovat spolu s Centers.
 • Swing a Slip nejsou legální z formace Facing Dancers. Ti, co figuru provádějí, musí být v mini-vlně. Není například legální dělat Swing z formace Eight Chain Thru.
 • Z formace Wave je Slide totéž co Spread [Plus].
 • Figury Slip a Slither mohou být také provedeny z formací Diamond, Single 1/4 Tag a "Z". Centers jsou v těchto formacích v Mini-Wave a mohou dělat Arm Turn 1/2 nebo si čelem k sobě vyměnit místa.
 • Mnoho kombinací už jsou samostatné figury. Např.:

  • Slip-Slide: Centers Cross Run
  • Swing-Slither: Switch The Wave
  • Slip-Slide-Slip: Mix

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Slip
 po
Centers Slip

Někteří calleři se snaží tanečníkům pomoci a neustále říkají fráze jako Centers Slip nebo Centers Slither, i když ve skutečnosti myslí Slip nebo Slither. Tyto fráze mohou být zavádějící, protože slovo 'Centers' identifikuje a aktivuje pouze Center 4. Pokud (aktivní) Centers nejsou ve vlně nebo jiné vhodné formaci, pak nemohou udělat ani Slip, ani Slither. Představte si například z formace Parallel Waves figuru Centers Slip: caller identifikuje Centers, kteří jsou ve formaci Box, ale Slip z boxu nedává smysl. Také z formací Twin Diamonds nebo Tidal Wave jsou Slip (nebo Slither) a Centers Slip (nebo Centers Slither) zcela odlišné figury!

CALLERLAB definition for Slide
CALLERLAB definition for Slip
CALLERLAB definition for Slither
CALLERLAB definition for Swing

Choreography for Slip | Slide | Swing | Slither

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/slipslideswingslither.php?level=master&language=czech
19-June-2024 06:40:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL