Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C1 definitions from the Ceder Chest of C1 and C2 Ceder Chest of C1 and C2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
  

2/3 Recycle

Na Challenge má Recycle z formace Wave tři části.

Z formace Wave:

 1. Centers Fold za Ends a všichni se zarovnají do Mini-Wave Box;
 2. Box Counter Rotate 1/4.
 3. Roll.

3 By 2 Acey Deucey

Z vhodných formací.

Outside Triangles Circulate, Very Centers Trade.


any Tagging call Back (To A Wave)

Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice; Scoot Back. Končí v Mini-Wave Box.


anything Chain Thru

Proveďte figuru anything; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4.


anything The Axle

Z libovolné formace, ze které figura anything končí ve formacích Trade By, Completed Double Pass Thru nebo R-H 3/4 Tag.

Proveďte figuru anything; Outsides Cross Cast Back, Centers dokončí The Tag (Pass Thru nebo Step Thru dle potřeby tak, aby Centers byli back-to-back); všichni Trade; Centers Trade.

Končí ve Facing Lines.


anything The Windmill

Z různých formací.

Všihcni nebo Center 4 udělají figuru anything; Centers Cast Off 3/4, Outsides 1/4 daným směrem (direction) & Circulate twice (2x). Končí v různých formacích.


anything To A Wave

Proveďte figuru anything kromě posledního Extend nebo Step Thru. Volitelně může caller říct Hold The Line | Wave a myslí tím to samé.

Ah So

Z libovolné Line of 4.

Ends Cross Fold a pořád se drží s tanečníkem vedle sebe.

Wave končí v Mini-Wave Box.


All 8 Recycle

Z formací 1/4 Tag, Squared Set a Thar.

Tanečníci ve vlně Recycle. Jdou větším obloukem než normálně tak, aby skončili jako vnější pár. Outside se posunou do středu, udělají Box Recycle a skončí uprostřed ve Wave (vlně).

1/4 Tag končí v 1/4 Tag.


Alter The Wave

Z formací Wave a Facing Couples.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 3/4, Ends U-Turn Back;
 3. Counter Rotate the Diamond 1/2;
 4. Flip The Diamond.

Končí ve vlně za druhou ruku. Alter The Wave má čtyři části.


Block Formation

Block FORMATION sestává ze dvou překrývajících se Boxes of 4. Typicky je jeden z rohů jednoho boxu umístěn uprostřed druhé boxu a naopak. Tanečníci v každém boxu pracují spolu v disconnected setup (nespojitá formace), nezávisle na tanečnících v druhém boxu.

Block FORMATION

 
 
Kdo s kým pracuje v Blocku.

Box Recycle

Z formace Facing Couples, Mini-Wave Box a Box obsahující jednu R-H Mini-Wave a jeden In-facing Couple.

Ti, co jsou v páru, dělají svou část (Facing) Recycle, ti, co jsou Mini-Wave, dělají Leaders Trail Off, Trailers 1/2 Box Circulate and U-Turn Back tak, že se točí směrem ke středu své formace.

Končí ve Wave.


Butterfly Formation

Formace Butterfly má tanečníky na níže zakreslených pozicích v matici 4 x 4:

Butterfly FORMATION

 
 
V této formaci si představte,   že stojíte zde.

Formace Butterfly je považována za zdeformovanou (distorted) formaci Columns, jakoby se koncoví v normální Columns rozestoupili.


Cast Back, Cross Cast Back

Z formace 2 x 2.

Cast Back:
Leaders nebo označení tanečníci udělají jako jeden pohyb Peel Off & Step Ahead a skončí vedle tanečníka (nebo pozice), který byl(a) přímo za nimi. Trailers a neoznačení tanečníci se nehýbají.

Cross Cast Back:
Leaders nebo označení tanečníci udělají jako jeden pohyb Trail Off and Step Ahead a skončí na vedle pozice, která v jejich boxu byla vůči nim diagonálně.

Chain Reaction [by definition, C1]

Z vhodné formace generalized 1/4 Tag.

Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají venkem Counter Rotate 1/4 Centers of each side Hinge; Center 4 Star 1/4, Outsides Trade; Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Končí v Parallel Lines|Waves.


Chase Your Neighbor

Z formace Back-to-Back Couples.

Belles Right-face U-Turn Back & všichni Box Circulate; Follow Your Neighbor.

Končí v L-H Wave.


Checkover

Z formace Columns.

První dva tanečníci Checkmate The Column, poslední dva Extend (jakoby Circulates) do Box(u), Cast Off 3/4, Slither a As Couples Extend.

Končí v Parallel Two-Faced Lines.


Circle By fraction By fraction | anything

Z formace Facing Couples.

 1. Circle Left o první fraction a Step To A R-H Wave;
 2. Arm Turn o 2. fraction nebo proveďte figuru anything.

Concentric Concept

Z formace osmi tanečníků, ve které jsou čtyři vnitřní a čtyři vnější tanečníci.

Čtyři vnitřní tanečníci provádějí danou figuru uprostřed čtverylky, vnější tanečníci provedou společně figuru vně čtverylky.


Counter Rotate fraction

Z vhodných formací.

Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky.


Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Z formace Facing Couples.

Cross & Turn:
Beaus diagonally Right Pull By, Belles U-Turn Back.

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonally Left Pull By, Beaus U-Turn Back.

Končí v Back-to-Back Couples.


Cross By

Z formací Parallel Waves a Thar.

Jako jeden pohyb 1/2 Circulate and Slide (čelem k sobě).

Thar končí v Thar za druhou ruku. Parallel Waves končí v Thar.

Alternativní definice: Jako jeden pohyb Slip The Clutch & Spread.


Cross Chain & Roll

Z formace Eight Chain Thru (nebo Parallel R-H Waves).

Right Pull By; outsides Courtesy Turn and Roll, Centers L-H Star 1/2 (hvězda), která končí v Parallel R-H Waves.


Cross Chain Thru

Z formace Eight Chain Thru (nebo Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn, Centers L-H Star 1/2 dokončenou tak, že tanečníci z hvězdy koukají na vnější pár.

Končí v Eight Chain Thru.


Cross Extend

Z formace Single 1/4 Tag nebo Mini-Wave Box.

Jako jeden pohyb Extend the Tag a ti, co skončí v mini-vlně, udělají čelem k sobě Slide.

Končí ve formaci za druhou ruku.


Cross Roll To A Wave | Line

Z libovolné Line of 4.

Centers Cross Run a zároveň Ends Run.

Two-Faced Line končí ve Wave a naopak.


Cross Your Neighbor

Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders 1/2 Box Circulate & U-Turn Back (Roll twice), Trailers Cross Extend & Arm Turn 3/4.

Mini-Wave Box v Two-Faced Line za druhou ruku.


Cut | Flip The Galaxy

Z formace Galaxy.

Cut The Galaxy [C1]:
Outsides se sestoupí k sobě a udělají Trade (Star 1/2), Centers Galaxy Circulate.

Flip The Galaxy [C1]:
Centers Galaxy Circulate, Outsides Phantom Run (flip k sobě).

Obvykle končí v generalized Thar.


Dixie Diamond

Z formací Facing Couples a Single Double Pass Thru.

 1. Dixie Style To A Wave;
 2. Centers Hinge, Ends U-Turn Back.

Končí v R-H Diamond.

Figura Dixie Diamond má dvě části.


Dixie Sashay

Z formací Facing Couples a Single Double Pass Thru.

Dixie Style To A Wave & Slither.

Končí v L-H Two-Faced Line.


Finish (A) anything

Proveďte figuru anything kromě její první části.


Flip The Line

Z formace Wave.

Jako jeden pohyb Centers Run aq všichni Any Shoulder Tag The Line do dané fractional Tag formace. Pokud není fraction řečeno, udělejte full Tag The Line.


Follow Thru

Z formace Mini-Wave Box, vhodných T-Bone 2 x 2 a Single 1/4 Tag.

1/2 Scoot Back.


Galaxy Formation | Circulate

Galaxy FORMATION tvoří Box uvnitř Diamond (box v diamantu). Jedná se o protipól Hourglass FORMATION, kterou tvoří Diamond uvnitř Box(u).

Galaxy Circulate [C1]: Z formace Galaxy. Cirkulační cesta Galaxy má osm pozic. Přesuňte se na další pozici v Galaxy (tanečníci v boxu se přesunou vnější pozici v diamantu, tanečníci v diamantu jdou na další středovou pozici). Váš nový směr pohledu je určen směrem pohledu tanečníka, který byl na vašem místě před vámi. Musíte se koukat buď stejným směrem jako on (pokud jste mu koukáte na záda) nebo směrem opačným (facing Galaxy Circulate). To znamená, že někdy se váš směr pohledu změní o 90°, někdy se nezmění vůbec. Z normálních pravorukých nebo levorukých Galaxy figura Galaxy Circulate vypadá tak, že všech osm tanečník se pohybuje po nebo proti směru hodinových ručiček. Pokud se žádní tanečníci nepotkají na stejném míste, končí figura Galaxy Circulate ve formaci Galaxy.


Ignore CONCEPT

Existují dvě rozdílná použití Ignore CONCEPT.

V obou případech se ignorování tanečníci nehýbají.


Interlocked Diamond Formation

Interlocked Diamond FORMATION je tvořena stejnými pozicemi jako formace Twin Diamonds nebo Point-to-Point Diamonds s tím rozdílem, že oba Very Centers pracují se třemi tanečníky vzdálenějšího diamantu.


Interrupt CONCEPT

 1. Proveďte první danou figuru až do určeného místa;
 2. proveďte druhou figuru;
 3. od místa přerušení dokončete první figuru.

Jaywalk

Z vhodných formací dvou a více tanečníků.

Všichni (nebo označení) tanečníci udělají diagonálně Pass Thru tak, aby skončili na místě druhé tanečníka a koukali se opačným směrem, než se koukal ten druhý tanečník.


Linear Action

Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, Outsides Hinge & Trade; ti, kdo se potkají (Center 4) Cast Off 3/4, ostatní move up (jako při Chain Reaction).

Končí v Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines nebo v Parallelogram (pokud outsides skončí na stejném místě).


Little

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací.

Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4, Centers Step & Fold.

R-H 3/4 Tag končí v Parallel R-H Waves, L-H 3/4 Tag končí v Parallel R-H Two-Faced Lines.


Magic Column Concept

Magic Column je typicky tvořena dvěma Parallel Columns, v nichž se středoví tanečníci drží za druhou ruku než krajní (tzn. Outsides za pravou a Centers za levou a naopak).

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Z vhodných Generalized Columns. In-Facing Ends a Out-Facing Centers Crossover Circulate, ostatní Circulate. Další možný způsob vysvětlení je, že jdete Crossover Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud vás Circulate dostane ze středu ven nebo naopak, jinak jdete normální Circulate. V normálních Magic Columns jde první Out-Facing Center (před In-Facing End, který musí počkat). Je to dúležité v případě, že caller řekne Magic Column 1/2 Circulate, protože někdy se míjíte pravým ramenem, někdy levým.


Make Magic

Z formací Generalized Columns of 4 (obvykle 1/4 Box nebo Magic Columns) a dalších vhodných formací.

Všichni Out-Facing Centers, kteří se na někoho koukají, s ním udělají Pass Thru. Všichni In-Facing Centers diagonally Pull By (spolu) za vnější ruku.


"O" Formation

Formace "O" obsahuje zobrazené pozice v matici 4 x 4:

"O" FORMATION

 
 
Zde si myslete...   že jste zde.

Formace "O" je považována za Distorted (zdeformovaný) Columns, jakoby Centers udělali z normálních Columns úkrok stranou.


Pass The Axle

Z formací Eight Chain Thru, Parallel R-H Waves a dalších vhodných formací.

 1. Pass Thru;
 2. Centers Pass Thru, Ends Cross Cast Back;
 3. all (všichni) Trade;
 4. Centers Trade.

Končí ve Facing Lines. Figura Pass The Axle má čtyři části.


Percolate

Z formace Parallel Waves, vhodných Parallel Lines, Eight Chain Thru, 2 x 4 T-Bones a dalších vhodných formací.

 1. Circulate;
 2. 1/2 Circulate;
 3. Tanečníci v Center Line udělají Hinge & Cross, ostatní Any Hand Turn Thru.

Obvykle končí v Back-to-Back Lines nebo T-Bones (všichni koukají ven).


Phantom Concept

Základní myšlenka Phantom CONCEPT jsou dvě překrývající se sady Parallel Columns | Lines | Waves, vzájemně otočených o 90°. Prázdná místa vyplňují "duchové".

Proveďte danou figuru s imaginárními tanečníky (tzv. fantómové (Phantoms)). Představte si, že fantómové jsou v takové pozici, dívají se takovým směrem a mají takové pohlaví, abyste danou figuru mohli provést. Ta je pak tancována společně tanečníky a fantómy. Udržujte si přehled o tom, kde fantómové stojí a nechávejte pro ně ve formacích místo.


Plenty

Z formace Generalized 3/4 Tag (obvykle R-H 3/4 Tag) a dalších vhodných formací.

 1. Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4, Centers Step & Fold);
 2. Split Circulate 2x;
 3. Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll, Center 4 Concentric 1/2 Zoom.

Obvykle končí v 1/4 Tag.


Prefer CONCEPT

Prefer CONCEPT nemá jasnou definici a ve většině případů záleží na figuře, se kterou je použit.

Obecně platí, že 'Preferred' (preferovaní, upřednostňovaní) tanečníci udělají buď první část figury, nebo danou část figury, nebo nejvíce jasnou nebo aktivní část figury. Caller obvykle řekne 'Prefer the někoho: figura' nebo 'někdo is (je) Preferred: figura.'. Caller také může říct, kterou část figury mají Preferred tanečníci dělat.


Press direction

Press Ahead [C1]:
Označení tanečníci jdou dopředu o jednu pozici.

Press Back [C1V]:
Označení tanečníci jdou dozadu o jednu pozici. Press Back se typicky používá jako legrácka.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
Jako jeden pohyb jdou označení tanečníci o jednu pozici dopředu a o jednu pozici daným směrem (direction).

Ramble

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací.

Outsides Cast Back (Peel Off), Centers Fold tak, aby na sebe koukali (tancováno jako Single Wheel); všichni Slide Thru.

3/4 Tag končí v general Columns. Ramble má dvě části.


Regroup

Z formace Parallel Lines a dalších vhodných formací.

Centers Trade & Roll, Outsides 1/4 Out, Trade & Veer Out (Press Out).

Parallel Lines končí ve Facing Lines.


Relay The Shadow

Z formace Tidal Wave, Facing Lines a dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4, Very Ends Counter Rotate 1/4; výsledná Center Wave Hinge & Spread (tanečníci se tak stanou Ends v budoucích Parallel Waves), ostatní udělají Centers part of Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf, Trailers Extend; Hinge; Extend).

Končí v Parallel Waves.


Relay The Top

Z formace Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 3/4, Ends 1/2 Circulate; Centers otočí hvězdu (Star) 1/4, ostatní Trade; ti, co se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Končí v Parallel Waves.


Replace CONCEPT

Proveďte figuru X a nahraďte část Y figurou Z.

Caller typicky řekne něco jako

 • Replace Y with Z: X
 • X, (but) Replace Y with Z

Reverse Explode [from a Wave]

Z formace Wave a Inverted Line.

Jako jeden pohyb Step Thru and 1/4 Out.

Končí v Back-to-Back Couples.


Rotary Spin | anything

Rotary Spin [C1]: Z formace Eight Chain Thru (a Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave and Cast Off 3/4. Končí v Parallel R-H Waves.

Rotary anything [C2]: Z formace Eight Chain Thru (a Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave a provedou figuru anything. Koncová formace (závislá na anything figuře) mohou být Parallel Lines, Diamonds, Hourglass atd.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate a Reverse Single Rotate) jsou rozprostřeny přes několik Challenge levelů podle toho, z jaké výchozí formace jsou prováděny.

Na C1
mohou být Rotates callerovány pouze z formace Generalized Squared Set nebo nějaké podobné (např. pouze Ends z Columns)
Na C2
mohou být Rotates callerovány i z formací Parallel Lines a 2 x 2 (např. In Your Block Single Rotate 1/4).
Na C3B
Mohou být Rotates callerovány i z Columns.

Jak tancovat Rotates:
 1. Identifikujte střed své formace.

  Střed vaší formace je zároveň střed čtverylky (zvaný "flagpole"), kromě následujících případů:

  1. Jestliže jste ve formaci 2 x 4 a jedná se o Lines, výš střed je střed každého Box (tzn. pracujete Split). Jestliže jste ve 2 x 4 T-Bone, střed pro tanečníky v Column je flagpole, zatímco pro tanečníci v Line pracují Split.
  2. Jestliže Rotate předchází slovo Split, pak rozdělte celou formaci na dvě stejné sub-formace. Střed každé sub-formace je i střed otáčení. Z formace 2 x 4 Split znamená rozdělení na dvě formace 2 x 2, nikoliv dvě 1 x 4.
  3. Pokud slovo Rotate předchází jméno formace, ve které se má pracovat, je za střed otáčení zvolen střed dané formace. Například z formace Columns povel 'Each Column Single Rotate 1/4'. V takovém případě je středem otáčení střed formace 1 x 4.
 2. Otočte se o (Turn) 1/4 relativně směrem ke zvolenému středu podle následujících pravidel:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuálně 1/4 do směru promenády (To Promenade)
  Reverse Single Rotate Individuálně 1/4 proti směru promenády (To Reverse Promenade)

  1/4 To Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše levé rameno směřovalo do středu vaší formace.
  1/4 To Reverse Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše pravé rameno směřovalo do středu vaší formace.
 3. Counter Rotate danou fraction kolem zvoleného středu.

  Z formace Squared Set se aktivní tanečníci otáčejí kolem středu čtverylky. Neaktivní tanečníci by se měli přesunou doprostřed čtverylky.


Scatter Scoot

Z formace Parallel Waves a vhodných T-Bone 2 x 4.

Leaders (all 8) Circulate, Trailers Scoot Back.

Parallel Waves končí v Parallel Waves.


Shakedown

Z formace Back-to-Back Couples nebo T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Leader.

Shakedown:
Jako jeden pohyb Belles 1/4 Out & Run, Beaus Run & Roll.

Left Shakedown:
Jako jeden pohyb Beaus 1/4 Out & Run, Belles Run & Roll.

Back-to-Back Couples končí ve Facing Couples.


Siamese CONCEPT

Siamese znamená 'As Couples nebo In Tandem'. Tedy ti, co jsou v páru, pracují As Couples, ostatní In Tandem, a všichni udělají danou figuru.

Split [Square Thru] Concept

Z formace T-Bone.

Ti, co se na sebe dívají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By & individuálně otočit o 1/4 směrem k neaktivním tanečníkům; všichni Finish (dokončí) danou figuru.


Square Chain The Top

Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

Right Pull By & 1/4 In; Step To A L-H Wave; (Left) Spin The Top; (Left) Turn Thru.

Končí v Back-to-Back Couples.


Square The Bases

Z formace Facing Lines (nebo R-H Tidal Wave).

 1. Centers Square Thru 3, Ends Pass Thru & Ends Bend;
 2. Split Square Thru 2;
 3. Trade By.

Končí v Eight Chain Thru.


Squeeze

Tanečníci přímo vedle sebe (jsou v Mini-Wave nebo Couple) Trade & Slide apart (od sebe) (nechávají mezi sebou dvě taneční pozice (spots)). Tanečníci daleko od sebe udělají úkrok k sobě (slide together) & Trade.

Figura Squeeze má dvě části.


anyone Start (A) anything

Ti, co jsou označení, jdou první část figury anything, zbytek figury už jdou všichni.


Step & Flip

Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků.

Centers Step Ahead, Ends Run do vedlejší středové pozice.

Končí buď v Box (2 x 2) nebo "Z" (4 pozice v matici 2 x 3).


Step & Fold

Z formace Wave, Inverted Line a dalších vhodných formací.

Centers Step Ahead (1/2 Press Ahead), Ends Fold.

Wave končí v Mini-Wave Box, Inverted Line končí v Tandem Couples.


Stretch Concept

Z vhodných formací osmi tanečníků.

Proveďte danou figuru pro čtyři tanečníky s tím, že výslední Centers skončí na vzdálenější pozici. Danou figuru musí být možno provést čtyřmi tanečníky.

Dostat se na správnou koncovou pozici je vždy možné tak, že se provede figura ve formaci čtyř tanečníků a pak ti čtyři nejblíže středu provedou vzájemně 'Substitute' tak, že jdou směrem od tanečníků, se kterými figuru prováděli. Aby bylo provedení plynulé, provádí se substituce během provádění figury. Kdy přesně záleží na prováděné figuře.


Swing & Circle (fraction)

Z formace Double Pass Thru, 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers (pokud už nejsou vě vlně, tak Step To A Wave) Swing-Slip; Outside 6 se posunou po směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají po směru hodinových ručiček) nebo proti směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají proti směru hodinových ručiček) o jednu pozici a zarovnají se do formace 1/4 Tag.


Swing The Fractions

Z formací Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring a dalších vhodných formací.

 1. Kdo může Right Arm Turn 1/4;
 2. kdo může Left Arm Turn 1/2;
 3. kdo může Right Arm Turn 3/4;
 4. kdo může Left Arm Turn 1/2;
 5. kdo může Right Arm Turn 1/4.

Figura Swing The Fractions má pět částí.


Switch The Line

Z libovolné Line of 4.

Centers Run, Ends Cross Run.

Končí v Line.


Switch To An Interlocked Diamond

Z vhodných Parallel Lines (obvykle Parallel Waves).

Centers Run, Ends dělají svoji část Interlocked Diamond Circulate.


T-Bone Concept

T-Bone je jméno pro libovolnou (většinou pravoúhlou) formaci, ve které se aspoň jeden tanečník dívá o 90 stupňů jiným směrem než ostatní. Slovo 'T-Bone' se většinou neříká, pokud si caller vyloženě nepřeje zdůraznit, že si tanečníci mají dávat pozor.

Když děláte figuru z T-Bone formace, jděte svoji část figury. Představujte si, že další tanečníci v T-Bone se dívají tak, jak byste potřebovali. Většinou s nimi nepřijdete do kontaktu a figuru budete pociťovat o dost jinak, než když ji provádíte z normální formace.


Tally-Ho

Z formace Parallel Waves, vhodných Parallel Lines, Trade By, vhodných 2 x 4 T-Bones a dalších vhodných formací.

1/2 Circulate; ti ve výsledné Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate, ostatní Trade; ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Končí v Parallel Lines|Waves (nebo v Parallelogram, pokud někteří tanečníci končí na stejném místě).


Tandem CONCEPT

Tandem sestává ze dvou tanečníků stojících za sebou. Oba tanečníci se koukají stejným směrem. Oba pracují jako jedna jednotka, jakoby byli jeden tanečník, a takto provedou danou figuru. Tandem je podobný As Couples [A1], ale místo vedle sebe jsou tanečníci za sebou.


Triangle Formation | Identification

Triangle FORMATION [C1]: Triangle (v překladu trojúhelník) je formace tří tanečníků, z nichž dva tvoří základnu (Base) a jeden vrchol (Apex).

Ve formaci Tandem-Based Triangle tvoří základnu (Base) Generalized Tandem; ve formaci Wave-Based Triangle tvoří základnu Generalized Couple.


Triple Box Formation


Triple Box je jméno formace, která je tvořena třemi boxy 2 x 2, z nichž některé obsahují fantómy. Při provádění figur ve formaci
Triple Box pracujete s tanečníky a fantomy ve své formaci 2 x 2. Udržujte si přehled o fantómech a nechávejte jim ve formaci místo.


Triple Column | Line | Wave Formation

Formace Triple Column | Line | Wave je jméno formace, která je tvořena třemi formacemi 1 x 4 (Columns, Lines, or Waves), z nichž některé obsahují fantómy. Udržujte si přehled o fantómech a nechávejte jim ve formaci místo. Před každou figurou musíte mít celkem míst, každé obsazené buď tanečníkem nebo fantómem.


Twist And anything

Z formace Line s Centers koukajícími stejným směrem, a dalších vhodných formací.

Centers Step Ahead and Trade, Ends 1/4 In, Step Ahead a provedou anything.


Twist The Line

Z formace Line s centers koukajícími stejným směrem.

Centers Step Ahead and Trade, Ends 1/4 In, Step Ahead and Star Thru.

Twist The Line je figura závislá na pohlaví, protože obsahuje Star Thru.


Vertical (fraction) Tag (The Line)

Z formace non-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Extend do dané fractional Tag formace. Fraction může být 1/4, 1/2 nebo 3/4. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line.

Poznámky:
 • Z formace Mini-Wave je Vertical pro Leaders 1/2 Box Circulate and Roll, a pro Trailers 1/2 Dodge.
 • Z formace Out-Facing Couple je Vertical Single Wheel.
 • Z formace In-Facing Couple je Vertical 1/2 Half Sashay (Belle jde před Beau).

Weave

Z formace Mini-Wave Box (a vhodných T-Bone 2 x 2) nebo Single Eight Chain Thru.

Pass Thru nebo Step Thru; Koncoví otočka o 1/4 za ramenem, kterým se minuli (to Handhold), Centers za druhou ruku, než kterým ramenem se minuli, Touch 1/4.

Končí ve Wave.


Wheel And anything

Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples a zároveň na nikoho dalšího.

Wheel And anything:
Out-Facing Couples (v případš potřeby Step Ahead a) venkem Promenade 1/4 (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). Ostatní (přesun doprostřed, pokud je potřeba) a provedou anything.

Reverse Wheel And anything:
Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; ostatní (přesun doprostřed a) provedou anything.

Wheel Fan Thru

Z formace Facing Couples.

Wheel Fan Thru:
Beaus Extend (a chytnou se za pravé ruce), Arm Turn 3/4 and Extend, Belles 1/4 Right.

Left Wheel Fan Thru:
Belles Extend (chytnou za levé ruce), Arm Turn 3/4 and Extend, Beaus 1/4 Left.

Končí v Back-to-Back Couples.


With The Flow

Z formace Facing Couples.

Tuto figuru musí předcházet figura, po které se tanečníci nějak točí (tzn. všichni tanečníci se pohybují po nebo proti směru hodinových ručiček). Po všech figurách, po kterých může následovat Sweep 1/4, může následovat i With The Flow.

Tanečníci blíže směru otáčení Walk (Circulate), ostatní Dodge.

Končí v Mini-Wave Box.


Zing

Z vhodných 2 x 2.

Leaders jako jeden pohyb 1/4 Out and Run, Trailers Box Circulate and 1/4 In.

Non-T-Bone končí ve Facing Couples.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c1&language=czech
22-June-2024 13:16:18
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL