Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Concentric Concept [C1]
   (Jim Davis 1978)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace osmi tanečníků, ve které jsou čtyři vnitřní a čtyři vnější tanečníci.

Čtyři vnitřní tanečníci provádějí danou figuru uprostřed čtverylky, vnější tanečníci provedou společně figuru vně čtverylky.

Poznámky:
 • Dobrý způsob, jak přemýšlet o Concentric (v překladu soustředný) konceptu je představit si, že hodíte do vody kámen a pozorujete soustředné kruhy rozbíhající se ven od místa dopadu. Když tuto představu aplikujete na čtverylku, budou čtyři vnitřní tanečníci pracovat uvnitř vnitřního kruhu, a vnější tanečníci mezi vnitřním a dalším kruhem. Obě skupiny tanečníků pracují nezávisle na sobě a udržují svou relativní pozici vůči druhé skupině a středu čtverylky.
 • Vnitřní čtyři tanečníci vždy pracují normálně uprostřed čtverylky.
 • Koncová formace pro vnější tanečníci závisí na druhu formace (vysvětleno níže).

(A) Pokud daná figura končí v 1x4, Diamond nebo Single 1/4 Tag, pak existuje pouze jedna možná koncová formace: 1x4 se v půlce rozdělí a každá ze dvou 1x2 formací jde na jednu stranu čtverylky. Diamond a Single 1/4 Tag se rozdělí na čtyři části, které se rozmístí jako points Galaxy.

   

Formace na obrázku výše ukazují koncové pozice pro vnější tanečníky, když daná figura končí v 1x4 nebo Diamond. Čárkované čtverečky představují Center 4, kteří mohou být v 2x2 (jak je zobrazeno) nebo v 1x4 (horizontálně nebo vertikálně) nebo jakékoliv jiné formaci čtyř tanečníků.

 
před
Outsides Concentric Pass The Ocean
 po
 
před
Outsides Concentric Switch To A Diamond
 po


(B) Pokud daná figura začíná a končí v 2x2, pak pro Outside 4 platí následující pravidla:
 1. Pokud Outside 4 začínají jakoby byli Ends v Parallel Lines, pak také musí skončit jako Ends v Parallel Lines.
 2. Poodbně, pokud Outside 4 začínají jakoby byli Ends v Columns, pak také musí skončit jako Ends v Columns.

Dvě výše uvedená pravidla jsou známá jako pravidlo 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns'. To znamená pokud začínáte v Parallel Lines, musíte skončit Parallel Lines; pokud začínáte v Columns, musíte skončit v Columns. Všimněte si, že celková výsledná formace vlastně nemusí být Lines ani Columns, protože Centers mohou být vůči Ends v T-Bone.

Příklad formací, ve kterých si Outside 4 "myslí", že jsou Ends v Lines:

 
   
Příklad formací, ve kterých si Outside 4 "myslí", že jsou Ends v Columns:

 
   

Outsides Concentric Walk & Dodge:

 
před
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 po
 
před
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 po

Outsides Concentric Partner Tag:

 
před
Outsides
Concentric Partner Tag
 po
 
před
Outsides
Concentric Partner Tag
 po


(C) Pokud daná figura v 2x2 nezačíná, ale končí, pak pro Outside 4 platí následující pravidlo:
 1. Outside 4 musí skončit na takové pozici, aby se dlouhá osa celkové formace otočila o 90°.

  Mnoho formací má dlouhou a krátkou osu. To znamená, že formace jsou v jednom směru (dlouhá osa) viditelně delší než ve směru druhém (krátká osa). Pokud při použití Concentric Concept Outside 4 nezačínají v 2x2, ale v 2x2 končí, musí jít do takových pozic, které otočí původní dlouhou osu o 90°.

 
před
Outsides
Concentric Recycle
 po
 
před
Outsides
Concentric Hinge
 po

Concentric Bend The Line:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Bend The Line
  po   Tato koncová formace je chybná,
protože dlouhá osa nebyla otočena.
Concentric Turn & Deal:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Turn & Deal
  po   Tato koncová formace je chybná,
protože dlouhá osa nebyla otočena.
Concentric Linear Cycle:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Linear Cycle
  po   Tato koncová formace sice vypadá 'dobře', ale je chybná, protože dlouhá osa nebyla otočena.

Concentric Touch 1/4: (použije se pravidlo Lines-to-Lines, Columns-to-Columns)

 
před
Concentric Touch 1/4
 po
 
před
Concentric Touch 1/4
 po

Concentric Chase Right: (použije se pravidlo Lines-to-Lines, Columns-to-Columns)

 
před
Concentric Chase Right
 po
 
před
Concentric Chase Right
 po


Více poznámek:
 • Jakmile uslyšíte slovo 'Concentric', hned se podívejte, zda jste v Lines nebo Columns. Pokud nejste ani v jedné z těchto formací, zjistěte si orientaci dlouhé osy.

Single Concentric Concept [C4]: Z formace 1 x 4 a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers udělají spolu danou figuru, Ends udělají figuru kolem Centers.

 
před
Single Concentric
Single Wheel
 po

Viz také Cross Concentric Concept [C2].

CALLERLAB definition for Concentric Concept

Choreography for Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/concentric.php?language=czech&level=C1
24-July-2024 05:29:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL