Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Turn & Deal [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn & Deal -- [A1]
   (Colin Walton 1963)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z libovolné Line of 4 (řady čtyř).

Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka o 1/4 tím samým směrem, kterým jste se točili na začátku.

Končí v 2 x 2.

 • R-H Two-Faced Line končí ve Facing Couples.
 • L-H Two-Faced Line končí v Back-to-Back Couples.
 • L-H Wave končí v R-H Mini-Wave Box.
 • One-Faced Line končí v Tandem Couples.

Z R-H Two-Faced Line:
 

 
před
Turn & Deal
 po

Z L-H Two-Faced Line:
 

 
před
Turn & Deal
 po

Z L-H Wave:
 

 
před
Turn & Deal
 po

Z One-Faced Line:
 

 
před
Turn & Deal
 po

Poznámky:

 • Turn & Deal je tancován jako jeden plynulý pohyb.
 • Turn & Deal je pocitově vnímán jako 1/2 Tag & Roll.
 • Při Tag The Line se nezapomeňte míjet pravým ramenem s těmi, které potkáte.
 • Rozpojte ruce s tanečníkem vedle sebe a směrem ke středu řady jděte individuálně.
 • Figura Turn & Deal byla hisotricky dělena na tři části (mantra: Turn, Step, Turn), ale dnes se zřídka stane, že by caller figuru takto dělil, protože 2/3 Turn & Deal je to samé co 1/2 Tag, nicméně na vyšších levelech jsou figury, které obsahují Turn & Deal jako součást své definice (např. Mini-Busy [A2]), a tyto figury jsou občas fragmentované.

  Fragmentace Turn & Deal:

  1. Otočte se na místě o 1/4 směrem ke středu řady.
  2. Jděte dopředu do formace 1/2 Tag (R-H Mini-Wave Box), míjejte se pravými ramneny.
  3. Na místě se otočte o 1/4 do směru, kterým jste se točili na začátku.
 • Z formace R-H Two-Faced Line (nejčastější výchozí formace), je figura Turn & Deal podobná Wheel & Deal kromě toho, že se tanečníci pohybují samostatně místo jako Couple.
 • Mirror image figury Turn & Deal byl historicky znám jako Left Turn & Deal. Při provádění Left Turn & Deal, se míjíte levým ramenem místo pravým.
 • Turn & Deal & Roll končí vždy v Left-Hand Box.

Line Of n Turn & Deal [NOL]: Z formace Line of n (n je sudé číslo, obvykle 6 nebo 8). Udělejte 1/2 Tag v Line of n, pak se na místě otočtě o 1/4 tím samým směrem jako na začátku. Končí v Parallel Lines of n/2.

 
před
Line Of 6 Turn & Deal
 po

Any Shoulder Turn & Deal [NOL]: Z formace Two-Faced Line. Uděláte Turn & Deal tak, že se míjíte se tím vhodnějším ramenem - pravým z formace R-H Two-Faced Line, levým z formace L-H Two-Faced Line. Končí ve Facing Couples.

Vertical Turn & Deal [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Původní Leaders se na místě otočí o 1/4 stejným směrem, jako se točili na začátku. Rada: Vnímejte provedení jako Vertical 1/2 Tag & Roll.

Turn To A Line [C2]: Z vhodných formací 2 x 2. Jako jeden pohyb Zig-Zag, celý Tag (Tandem Step Thru) a Turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Non-T-Bone 2 x 2 končí v Line.

Triple Turn [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části.

Single Turn & Deal [C4]: Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers.

CALLERLAB definition for Turn and Deal

Choreography for Turn & Deal

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/turnanddeal.php?language=czech
14-October-2019 18:53:16
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.