Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Trade [A1]
   (Roger Chapman 1970)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace 1 x 8 Line a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Center Six (3 páry tanečníků) Trade.

Končí v té samé formaci jako je výchozí.

 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po

Poznámky:
  • Triple Trade znamená Center 6 Trade.
  • Very Outsides (ti, co nepatří do Center 6) se nehýbají!
  • Trade může být buď Arm Turn 1/2 (z Mini-Wave) nebo Partner Trade (z Couple).
  • Při tancování si buďte vědomi formace a své pozice v ní. Vždycky byste měli vědět, zda jste součástí Center 6, Center 4 nebo Very Center 2. V hlavě si neustále opakujte "jsem koncový", "jsem center", "jsem třetí od konce" a podobně. Pokud to takto budete dělat, bude se zlepšovat vaše orientace ve formacích a figury, u kterých se musíte rychle identifikovat (jako třeba Triple Trade) se vám budou snáze provádět.
  • Často je nejtežší na Triple Trade zjistit, kdo je součástí Center 6. To platí zejména ve formacích typu Generalized 1/4 Tag, ve kterých jsou snáze vidět Center 4, ale už ne Center 6. Abyste se našli Center 6, hledejte nejdříve jednoho (samostatného) tanečníka na konci Head nebo Side osy. Pokud jste někoho takového našli, podivejte se, zda ostatních šest může být spárováno (stojí hned vedle sebe) do skupin po dvou. Pokud ne, hledejte na druhé ose.

Dokážete v těchto formacích,
najít tři středové páry pro Triple Trade?

 
 

Varianty:

  • 1/2 Triple Trade
  • Triple Trade 1 & 1/2 - Ujistěte se, že pracujete s tím samým tanečníkem.

Trade [Basic] (Lloyd Litman 1965): Z formace Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací (to je takových, kde jsou dva tanečníci na stejné úrovni, rameny k sobě). Jděte rovně po obloučku, vyměŇte si místa a změňte směr pohledu o 180°. Skončíte na místě toho, s kým děláte Trade. Pokud se na začátku dívají tanečníci stejným směrem, míjejí se pravými rameny.

CALLERLAB definition for Triple Trade

Choreography for Triple Trade

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/tripletrade.php?language=czech&level=A1
12-July-2024 05:35:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL